FlexCity Akıllı Şehir Yönetimi

Akıllı Şehir Yönetim Platformu

Akıllı Şehirler için ihtiyaç duyacağınız Entegre ve Modern Uygulama Altyapısı

AKILLI ŞEHİR YÖNETİM PLATFORMU

FlexCity, modern evrensel teknolojiyi 30 yıllık yerel ve sektörel tecrübeyle buluşturan, Belediyeler için güçlü bir yönetim platformu sunan uygulamalar bütünüdür. Özünde bulunan modern araçlar ve mimari ile geliştirilmiş bileşen ve servis altyapısı ile Akıllı Şehir uygulamaları için ideal bir bilişim altyapısı sunar.

FlexCity, “Şehrinizi Yönetmek” için ihtiyaç duyacağınız her türlü aracı barındıran, modern tasarıma sahip, konum duyarlı gerçek bir web uygulama platformudur.

Universal’in uzun sektör deneyimlerini ve teknolojik gelişmeleri bir araya getirerek ürettiği, 3.nesil Uygulamalar bütünüdür.

Şehri ve Belediyeyi yönetmek üzere tasarlanmış iş odaklı, evrensel standart ve araçlar ile üretilmiş açık kaynak kodlu ilk “Akıllı Kent Yönetim Platformu”dur.

FlexCity-2019-1

Yetenekler

FlexCity PLATFORMUNUN TEMEL YETENEKLERİ

 • Modern Servis mimarisi ve bileşen altyapısı
 • Büyükşehirler için Bulut altyapısı
 • Açık Kaynaklı
 • Çoklu Dil desteği
 • Yönetici Konsolları (CityPULSE)
 • İş Zekası (BI) Motoru
 • Entegre Yönetim Bilgi Sistemi
 • LDAP ve 3D Güvenlik
 • Entegre ve gömülü özellikler

  • Servis Mimarisi
  • İş ve Süreç Yönetim Motoru (BPM)
  • İş Yönetim Platformu
  • Elektronik Arşiv
  • Konum Duyarlı Çalışma
  • Birlikte Çalışma Araçları
  • Kelime İşlemci
  • e-İmza ve Mobil İmza
  • KEP Entegrasyonu
  • Mesajlaşma
  • CSS Tabanlı Tema Desteği
  • HTML5 Duyarlı Tasarım
  • %100 Web Uygulaması
  • Güçlü Yetkilendirme & Güvenlik
  • Sms ve E-Posta Servisleri
  • E-Devlet Entegrasyonu
  • Merkezi Kurumlarla Entegrasyon
 • Otomatik İşlemler

  • Gelir Otomasyonu
  • Maaş Otomasyonu
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri
  • Devir ve Açılış İşlemleri
  • Satın Alma ve Stok İşlemleri
 • Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM)

  • Çağrı Merkezi
  • Karşılama Servisi
  • E-Belediye ve Mobil Vatandaş Servisleri
  • Sosyal Medya Entegrasyonu ve Analizi
  • Muhtarlık Bilgi Sistemi
 • Finansal Yönetim

  • Bütçe Hazırlama ve Yönetim
  • Ödenek Takibi ve Ön Muhasebe
  • Satınalma Entegrasyonu
  • Kotalı Ödenek Uygulaması
  • Maaş Entegrasyonu
  • Borç Yönetimi
  • Kredi Yönetimi
  • Nakit Akışı
  • Harcama Kontrol
  • Stratejik Plan
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri

Yetenekler

FlexCity PLATFORMUNUN TEMEL YETENEKLERİ

crm
 • Modern Servis mimarisi ve bileşen altyapısı
 • Büyükşehirler için Bulut altyapısı
 • Açık Kaynaklı
 • Çoklu Dil desteği
 • Yönetici Konsolları (CityPULSE)
 • İş Zekası (BI) Motoru
 • Entegre Yönetim Bilgi Sistemi
 • LDAP ve 3D Güvenlik
 • Entegre ve gömülü özellikler

  • Servis Mimarisi
  • İş ve Süreç Yönetim Motoru (BPM)
  • İş Yönetim Platformu
  • Elektronik Arşiv
  • Konum Duyarlı Çalışma
  • Birlikte Çalışma Araçları
  • Kelime İşlemci
  • Elektronik ve Mobil İmza
  • KEP Entegrasyonu
  • Mesajlaşma
  • CSS Tabanlı Tema Desteği
  • HTML5 Duyarlı Tasarım
  • %100 Web Uygulaması
  • Güçlü Yetkilendirme & Güvenlik
  • Sms ve E-Posta Servisleri
  • E-Devlet Entegrasyonu
  • Merkezi Kurumlarla Entegrasyon
 • Otomatik İşlemler

  • Gelir Otomasyonu
  • Maaş Otomasyonu
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri
  • Devir ve Açılış İşlemleri
  • Satın Alma ve Stok İşlemleri
 • Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM)

  • Çağrı Merkezi
  • Karşılama Servisi
  • E-Belediye ve Mobil Vatandaş Servisleri
  • Sosyal Medya Entegrasyonu ve Analizi
  • Muhtarlık Bilgi Sistemi
 • Finansal Yönetim

  • Bütçe Hazırlama ve Yönetim
  • Ödenek Takibi ve Ön Muhasebe
  • Satınalma Entegrasyonu
  • Kotalı Ödenek Uygulaması
  • Maaş Entegrasyonu
  • Borç Yönetimi
  • Kredi Yönetimi
  • Nakit Akışı
  • Harcama Kontrol
  • Stratejik Plan
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri

GERÇEK ZAMANLI KULLANICI VE BİRİM PERFORMANSI

Vatandaşlar talepleri konusunda hassastır. Belediyelerin kendilerini önemsediğini ve gerekli işlemleri yapmada duyarlı davrandıklarını bilmek ve bu gelişmelerden bilgi almak isterler. Vatandaşlar için Belediye ile temel iletişim aracı Çağrı Merkezleri, Kurumsal İnternet Sitesi (E-Belediye) ve Karşılama Servisleridir. Bu 3 farklı kanaldan yapılan her bir başvuru ister yazılı ister sözlü olsun kayıt altına alınıp, işlem süreci izlenmelidir.

FlexCity E-Masa uygulaması, resmi veya vatandaş işlemlerini aynı arayüzden izler ve takip eder. İşin belli aşamalarında vatandaşı veya ilgili kurumu otomatik olarak bilgilendirme (e-Posta, Sms veya Çağrı Merkezi) mekanizmaları e-Masa uygulamasının özelliklerinden biridir.

Bu uygulama ile Kullanıcı ve/veya Birime ait aşağıdaki bilgiler gerçek zamanlı olarak sunulmaktadır;

 • Gelen İş Sayısı
 • Masada Bekleyen İş Sayısı
 • Tamamlanan İş Sayısı
 • Ortalama İş Tamamlama Süreleri
 • İmzalanan İş Sayısı
 • Üretilen Belge Sayısı
 • Gelen İş Sayısı
 • Masada Bekleyen İş Sayısı
 • Tamamlanan İş Sayısı
 • Ortalama İş Tamamlama Süreleri
 • İmzalanan İş Sayısı
 • Üretilen Belge Sayısı

e-Masa İLE İŞİNİZİ YÖNETİN

Şehri yönetmenin en temel koşulu işi yönetmektir. İşi yönetmek içinse kurumunuzun hizmet alanı içerisinde olan tüm konularda kesintisiz hizmet sunmanız gerekmektedir. Belgeli veya belgesiz (iş emri, Şikayet gibi) işlerin homojen bir şekilde tek bir ekrandan takip edilmesine olanak tanıyan bu ekran ile masanızda olan işleri kronolojik olarak görebilir, onlar üzerinde size gelene kadar yapılan işleri, yorumları görebilirsiniz. Masanızdaki bekleyen bir görevi işleme alabilir, cevaplayabilir, başkasına atayabilir veya sonlandırabilirsiniz. Listedeki işlerin önemine, gizliliğine göre değişik şekil ve renklerde sıralanan bu kayıtlar, vekalet mekanizması ile entegre edilmiştir. Ekranınızda sadece seçeceğiniz görev tanımınıza gönderilmiş görevleri görebilir, filtreleyebilir, atayabilirsiniz. E-İmza özelliği ile entegre edilmiş bu uygulama ile imza bekleyen işleri görebilir ve belgeleri imzalayabilirsiniz.

İŞ VE SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM)

 • Katı Süreç Tasarımı: FlexCity içerisine gömülü olarak sunulan BPM araçları ile BPMN2.0 standardında notasyonla süreç tasarlamanıza olanak sağlar. Tasarladığınız süreçlerde kullanabileceğiniz formları tasarlayabileceğiniz araçlarla sürecinize akıl ve içerik katar. Organizasyon hiyerarşisini dikkate alarak işin ilerlemesini ve sonlanmasını sağlar.

⦿ Süreç Tasarım Aracı: Süreç içeresinde yayınlanacak süreçlerin BPMN2.0 Notasyonuna uygun şekilde tasarlanması için FlexCity Platformuna entegre edilen gelişmiş bir tasarım aracıdır.

⦿ Form Tasarım Aracı: Süreç içerisinde kullanılacak Formların tasarlandığı ve bunlar üzerindeki kontrollerin tanımlandığı araçlar uygulama ile birlikte verilmektedir. FlexCity Platformunun sahip olduğu tüm veri tipleri ve kontrol araçları (Her türlü arama alanı, Tablo tanımlama, Butonlar, Harita entegrasyonu gibi) bu araç vasıtasıyla tanımlanabilmekte, zorunlu hale getirilebilmekte, sınırlamalar yapılabilmektedir. Ayrıca desteklenen script dilleri ile alanlarda hesaplamalar, kontroller yapılabilmektedir.

 • Serbest Süreç Akışı: Tanımlı olmayan işlerin kurum içerisinde, ortak bir arayüz ile akışını ve takibini sağlar. Üreteceğiniz belgeli veya belgesiz her türden işi seçeceğiniz bir organizasyona veya kullanıcıya gereği veya bilgi için gönderebilirsiniz.
 • Mesajlaşma ve Yorum: İşinize içerik katmak, kurumsal hafızayı güçlendirmek ve yazışmalar dışında görüş ve önerilerinizi yazıp, paylaşabileceğiniz ortak platformlar sunar. İster seçtiğiniz bir işe özel veya genel mesaj ve yorum özelliği ile resmi cevabınız dışındaki düşüncelerinizi de gönderdiğiniz kullanıcılar veya organizasyonlarla paylaşabilirsiniz. Resim ve konum ekleme özelliği ile de mesajlarınıza veya yorumlarınıza içerik kazandırabilirsiniz.

NEDEN FlexCity?

“Şehri Yönetmek” amacıyla üretilen FlexCity Akıllı Şehir Yönetim Platformu, sahip olduğu yetenek ve araçlarla şehir yönetmek için ihtiyaç duyulan teknolojik platformu sunmaktadır. Universal’in 30 yıllık sektör deneyimi ile üretilen 3.nesil bu uygulama platformu ile Belediyenizin günlük işlemlerinde ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları entegre bir şekilde sunmaktadır. Bu uygulamalar ile üretilen bilgileri kesintisiz olarak sahaya yansıtan arayüzleri ile kullanıcılar bulundukları yerden istedikleri bilgilere ulaşabilir, bekleyen işlerini görebilir, imzalayabilir veya başkasına atama gibi işlemleri yapabilirler.

Vatandaş ile Belediye, Muhtarlarla Belediye arasında kesintisiz bir iletişim ortamı sunarak şehirde yaşayan, yönetiminde yer alan insanları ortak bir platformda bir araya getirir. Yöneticilerin doğru kararlar alabilmesi için ihtiyaç duyacağı verileri, anlaşılır şekilde grafiklerle, haritalarla sunarak şehir yönetimine katkıda bulunur.

GÜÇLÜ VE ENTEGRE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS)

Belediyenin günlük işlemleri için duyduğu tüm uygulamalar parametrik ve yetkilendirme altyapısı ile kurumunuza göre özelleştirilebilir. Sahip olduğu 30 yıllık sektörel deneyimi ile çalışanlara sunduğu otomatik ve tamamlayıcı işlemler ile kullanıcıların işlemlerini hızlandırır ve üretilen verinin yetkiler dahilinde tüm kurum içerisinde kullanımını sağlar. 3.nesil veri modeli ile verilerin üretildiği yerde depolanmasını sağlayarak veri tekrarını önler, tutarlılığı artırır.

Sektöre sunduğu güçlü ve deneyimli uygulama altyapısı ile bilgiye dayalı iş yapan Belediyelerce kabul görmüş YBS modülleri ile uçtan uca otomasyon sunar. Uygulama içerisinden erişilen raporlar ile her türlü matbu raporlar üretildiği gibi BI motoru ile kurumunuza veya kullanıcıya özel raporların hazırlanmasına da olanak sağlar.

FlexCity Danışmanlarımıza ulaşmak ister misiniz?

Referanslar

Referans Listemiz

Adana B.B.

Antalya B.B.

Ataşehir Belediyesi

Balıkesir B.B.

Bahçelievler Belediyesi

Beşiktaş Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Çankaya Belediyesi

Çarşamba Belediyesi

Çayırova Belediyesi

Gaziantep B. B.

Hatay B.B.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İnegöl Belediyesi

Karesi Belediyesi

Karşıyaka Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Kayseri B.B.

Kocaeli B.B.

Kocasinan Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Mersin B.B.

Muğla B.B.

Nevşehir Belediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Sultanbeyli Belediyesi

Şişli Belediyesi

Şile Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

Yalova Belediyesi

Yunusemre Belediyesi

Yüreğir Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

Aksaray Belediyesi

Akyazı Belediyesi

Bartın Belediyesi

Çerkezköy Belediyesi

Ergene Belediyesi

Kadıköy Belediyesi

Kapaklı Belediyesi

Karabük Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Melikgazi Belediyesi

Pursaklar Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Yozgat Belediyesi

Bu ürünün satışı artık yapılmamaktadır. FlexCity ürünümüzü incelemek için tıklayınız…

Adana B. B.

Ataşehir Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Kadıköy Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Karesi Belediyesi

Kırşehir Belediyesi

Nevşehir Belediyesi

Sivas Belediyesi

Şişli Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayın…

Aksaray Belediyesi

Bartın Belediyesi

GASKİ

Karabük Belediyesi

MASKİ

MUSKİ

Nevşehir Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Sivas Belediyesi

Yalova Belediyesi

Yozgat Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

Aksaray Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Çeşme Belediyesi

Fatsa Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Karesi Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

NevşehirBelediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Şile Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sivas Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

Beşiktaş Belediyesi

İnegöl Belediyesi

Kırşehir Belediyesi

Sivas Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayın…

Beşiktaş Belediyesi

Yunusemre Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

GazBir/GazMer

ÇATAB

Exim Bank

Ticaret Bakanlığı

FlexCity

Adana B.B.

Antalya B.B.

Ataşehir Belediyesi

Balıkesir B.B.

Bahçelievler Belediyesi

Beşiktaş Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Çankaya Belediyesi

Çarşamba Belediyesi

Çayırova Belediyesi

Gaziantep B. B.

Hatay B.B.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İnegöl Belediyesi

Karesi Belediyesi

Karşıyaka Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Kayseri B.B.

Kocaeli B.B.

Kocasinan Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Mersin B.B.

Muğla B.B.

Nevşehir Belediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Sultanbeyli Belediyesi

Şişli Belediyesi

Şile Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

Yalova Belediyesi

Yunusemre Belediyesi

Yüreğir Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

u.KBS

Aksaray Belediyesi

Akyazı Belediyesi

Bartın Belediyesi

Çerkezköy Belediyesi

Ergene Belediyesi

Kadıköy Belediyesi

Kapaklı Belediyesi

Karabük Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Melikgazi Belediyesi

Pursaklar Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Yozgat Belediyesi

Bu ürünün satışı artık yapılmamaktadır. FlexCity ürünümüzü incelemek için tıklayınız…

FlexCRM

Adana B. B.

Ataşehir Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Kadıköy Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Karesi Belediyesi

Kırşehir Belediyesi

Nevşehir Belediyesi

Sivas Belediyesi

Şişli Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayın…

FlexWater

Aksaray Belediyesi

Bartın Belediyesi

GASKİ

Karabük Belediyesi

MASKİ

MUSKİ

Nevşehir Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Sivas Belediyesi

Yalova Belediyesi

Yozgat Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

e-Masa

Aksaray Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Çeşme Belediyesi

Fatsa Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Karesi Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

NevşehirBelediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Şile Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

EBİS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sivas Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

imPro

Beşiktaş Belediyesi

İnegöl Belediyesi

Kırşehir Belediyesi

Sivas Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayın…

Akıllı Kapı

Beşiktaş Belediyesi

Yunusemre Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi

Ürün sayfasını incelemek için tıklayınız…

Diğer

GazBir/GazMer

ÇATAB

Exim Bank

Ticaret Bakanlığı