FlexCity Akıllı Şehir Yönetimi

Akıllı Şehir Yönetim Platformu

Akıllı Şehirler için ihtiyaç duyacağınız Entegre ve Modern Uygulama Altyapısı

AKILLI ŞEHİR YÖNETİM PLATFORMU

FlexCity, modern evrensel teknolojiyi 30 yıllık yerel ve sektörel tecrübeyle buluşturan, Belediyeler için güçlü bir yönetim platformu sunan uygulamalar bütünüdür. Özünde bulunan modern araçlar ve mimari ile geliştirilmiş bileşen ve servis altyapısı ile Akıllı Şehir uygulamaları için ideal bir bilişim altyapısı sunar.

FlexCity, “Şehrinizi Yönetmek” için ihtiyaç duyacağınız her türlü aracı barındıran, modern tasarıma sahip, konum duyarlı gerçek bir web uygulama platformudur.

Universal’in uzun sektör deneyimlerini ve teknolojik gelişmeleri bir araya getirerek ürettiği, 3.nesil Uygulamalar bütünüdür.

Şehri ve Belediyeyi yönetmek üzere tasarlanmış iş odaklı, evrensel standart ve araçlar ile üretilmiş açık kaynak kodlu ilk “Akıllı Kent Yönetim Platformu”dur.

FlexCity-2019-1

Yetenekler

FlexCity PLATFORMUNUN TEMEL YETENEKLERİ

 • Modern Servis mimarisi ve bileşen altyapısı
 • Büyükşehirler için Bulut altyapısı
 • Açık Kaynaklı
 • Çoklu Dil desteği
 • Yönetici Konsolları (CityPULSE)
 • İş Zekası (BI) Motoru
 • Entegre Yönetim Bilgi Sistemi
 • LDAP ve 3D Güvenlik
 • Entegre ve gömülü özellikler

  • Servis Mimarisi
  • İş ve Süreç Yönetim Motoru (BPM)
  • İş Yönetim Platformu
  • Elektronik Arşiv
  • Konum Duyarlı Çalışma
  • Birlikte Çalışma Araçları
  • Kelime İşlemci
  • e-İmza ve Mobil İmza
  • KEP Entegrasyonu
  • Mesajlaşma
  • CSS Tabanlı Tema Desteği
  • HTML5 Duyarlı Tasarım
  • %100 Web Uygulaması
  • Güçlü Yetkilendirme & Güvenlik
  • Sms ve E-Posta Servisleri
  • E-Devlet Entegrasyonu
  • Merkezi Kurumlarla Entegrasyon
 • Otomatik İşlemler

  • Gelir Otomasyonu
  • Maaş Otomasyonu
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri
  • Devir ve Açılış İşlemleri
  • Satın Alma ve Stok İşlemleri
 • Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM)

  • Çağrı Merkezi
  • Karşılama Servisi
  • E-Belediye ve Mobil Vatandaş Servisleri
  • Sosyal Medya Entegrasyonu ve Analizi
  • Muhtarlık Bilgi Sistemi
 • Finansal Yönetim

  • Bütçe Hazırlama ve Yönetim
  • Ödenek Takibi ve Ön Muhasebe
  • Satınalma Entegrasyonu
  • Kotalı Ödenek Uygulaması
  • Maaş Entegrasyonu
  • Borç Yönetimi
  • Kredi Yönetimi
  • Nakit Akışı
  • Harcama Kontrol
  • Stratejik Plan
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri

Yetenekler

FlexCity PLATFORMUNUN TEMEL YETENEKLERİ

crm
 • Modern Servis mimarisi ve bileşen altyapısı
 • Büyükşehirler için Bulut altyapısı
 • Açık Kaynaklı
 • Çoklu Dil desteği
 • Yönetici Konsolları (CityPULSE)
 • İş Zekası (BI) Motoru
 • Entegre Yönetim Bilgi Sistemi
 • LDAP ve 3D Güvenlik
 • Entegre ve gömülü özellikler

  • Servis Mimarisi
  • İş ve Süreç Yönetim Motoru (BPM)
  • İş Yönetim Platformu
  • Elektronik Arşiv
  • Konum Duyarlı Çalışma
  • Birlikte Çalışma Araçları
  • Kelime İşlemci
  • Elektronik ve Mobil İmza
  • KEP Entegrasyonu
  • Mesajlaşma
  • CSS Tabanlı Tema Desteği
  • HTML5 Duyarlı Tasarım
  • %100 Web Uygulaması
  • Güçlü Yetkilendirme & Güvenlik
  • Sms ve E-Posta Servisleri
  • E-Devlet Entegrasyonu
  • Merkezi Kurumlarla Entegrasyon
 • Otomatik İşlemler

  • Gelir Otomasyonu
  • Maaş Otomasyonu
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri
  • Devir ve Açılış İşlemleri
  • Satın Alma ve Stok İşlemleri
 • Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM)

  • Çağrı Merkezi
  • Karşılama Servisi
  • E-Belediye ve Mobil Vatandaş Servisleri
  • Sosyal Medya Entegrasyonu ve Analizi
  • Muhtarlık Bilgi Sistemi
 • Finansal Yönetim

  • Bütçe Hazırlama ve Yönetim
  • Ödenek Takibi ve Ön Muhasebe
  • Satınalma Entegrasyonu
  • Kotalı Ödenek Uygulaması
  • Maaş Entegrasyonu
  • Borç Yönetimi
  • Kredi Yönetimi
  • Nakit Akışı
  • Harcama Kontrol
  • Stratejik Plan
  • E-Beyanname ve KBS İşlemleri

GERÇEK ZAMANLI KULLANICI VE BİRİM PERFORMANSI

Vatandaşlar talepleri konusunda hassastır. Belediyelerin kendilerini önemsediğini ve gerekli işlemleri yapmada duyarlı davrandıklarını bilmek ve bu gelişmelerden bilgi almak isterler. Vatandaşlar için Belediye ile temel iletişim aracı Çağrı Merkezleri, Kurumsal İnternet Sitesi (E-Belediye) ve Karşılama Servisleridir. Bu 3 farklı kanaldan yapılan her bir başvuru ister yazılı ister sözlü olsun kayıt altına alınıp, işlem süreci izlenmelidir.

FlexCity E-Masa uygulaması, resmi veya vatandaş işlemlerini aynı arayüzden izler ve takip eder. İşin belli aşamalarında vatandaşı veya ilgili kurumu otomatik olarak bilgilendirme (e-Posta, Sms veya Çağrı Merkezi) mekanizmaları e-Masa uygulamasının özelliklerinden biridir.

Bu uygulama ile Kullanıcı ve/veya Birime ait aşağıdaki bilgiler gerçek zamanlı olarak sunulmaktadır;

 • Gelen İş Sayısı
 • Masada Bekleyen İş Sayısı
 • Tamamlanan İş Sayısı
 • Ortalama İş Tamamlama Süreleri
 • İmzalanan İş Sayısı
 • Üretilen Belge Sayısı
 • Gelen İş Sayısı
 • Masada Bekleyen İş Sayısı
 • Tamamlanan İş Sayısı
 • Ortalama İş Tamamlama Süreleri
 • İmzalanan İş Sayısı
 • Üretilen Belge Sayısı

e-Masa İLE İŞİNİZİ YÖNETİN

Şehri yönetmenin en temel koşulu işi yönetmektir. İşi yönetmek içinse kurumunuzun hizmet alanı içerisinde olan tüm konularda kesintisiz hizmet sunmanız gerekmektedir. Belgeli veya belgesiz (iş emri, Şikayet gibi) işlerin homojen bir şekilde tek bir ekrandan takip edilmesine olanak tanıyan bu ekran ile masanızda olan işleri kronolojik olarak görebilir, onlar üzerinde size gelene kadar yapılan işleri, yorumları görebilirsiniz. Masanızdaki bekleyen bir görevi işleme alabilir, cevaplayabilir, başkasına atayabilir veya sonlandırabilirsiniz. Listedeki işlerin önemine, gizliliğine göre değişik şekil ve renklerde sıralanan bu kayıtlar, vekalet mekanizması ile entegre edilmiştir. Ekranınızda sadece seçeceğiniz görev tanımınıza gönderilmiş görevleri görebilir, filtreleyebilir, atayabilirsiniz. E-İmza özelliği ile entegre edilmiş bu uygulama ile imza bekleyen işleri görebilir ve belgeleri imzalayabilirsiniz.

İŞ VE SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM)

 • Katı Süreç Tasarımı: FlexCity içerisine gömülü olarak sunulan BPM araçları ile BPMN2.0 standardında notasyonla süreç tasarlamanıza olanak sağlar. Tasarladığınız süreçlerde kullanabileceğiniz formları tasarlayabileceğiniz araçlarla sürecinize akıl ve içerik katar. Organizasyon hiyerarşisini dikkate alarak işin ilerlemesini ve sonlanmasını sağlar.

⦿ Süreç Tasarım Aracı: Süreç içeresinde yayınlanacak süreçlerin BPMN2.0 Notasyonuna uygun şekilde tasarlanması için FlexCity Platformuna entegre edilen gelişmiş bir tasarım aracıdır.

⦿ Form Tasarım Aracı: Süreç içerisinde kullanılacak Formların tasarlandığı ve bunlar üzerindeki kontrollerin tanımlandığı araçlar uygulama ile birlikte verilmektedir. FlexCity Platformunun sahip olduğu tüm veri tipleri ve kontrol araçları (Her türlü arama alanı, Tablo tanımlama, Butonlar, Harita entegrasyonu gibi) bu araç vasıtasıyla tanımlanabilmekte, zorunlu hale getirilebilmekte, sınırlamalar yapılabilmektedir. Ayrıca desteklenen script dilleri ile alanlarda hesaplamalar, kontroller yapılabilmektedir.

 • Serbest Süreç Akışı: Tanımlı olmayan işlerin kurum içerisinde, ortak bir arayüz ile akışını ve takibini sağlar. Üreteceğiniz belgeli veya belgesiz her türden işi seçeceğiniz bir organizasyona veya kullanıcıya gereği veya bilgi için gönderebilirsiniz.
 • Mesajlaşma ve Yorum: İşinize içerik katmak, kurumsal hafızayı güçlendirmek ve yazışmalar dışında görüş ve önerilerinizi yazıp, paylaşabileceğiniz ortak platformlar sunar. İster seçtiğiniz bir işe özel veya genel mesaj ve yorum özelliği ile resmi cevabınız dışındaki düşüncelerinizi de gönderdiğiniz kullanıcılar veya organizasyonlarla paylaşabilirsiniz. Resim ve konum ekleme özelliği ile de mesajlarınıza veya yorumlarınıza içerik kazandırabilirsiniz.

NEDEN FlexCity?

“Şehri Yönetmek” amacıyla üretilen FlexCity Akıllı Şehir Yönetim Platformu, sahip olduğu yetenek ve araçlarla şehir yönetmek için ihtiyaç duyulan teknolojik platformu sunmaktadır. Universal’in 30 yıllık sektör deneyimi ile üretilen 3.nesil bu uygulama platformu ile Belediyenizin günlük işlemlerinde ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları entegre bir şekilde sunmaktadır. Bu uygulamalar ile üretilen bilgileri kesintisiz olarak sahaya yansıtan arayüzleri ile kullanıcılar bulundukları yerden istedikleri bilgilere ulaşabilir, bekleyen işlerini görebilir, imzalayabilir veya başkasına atama gibi işlemleri yapabilirler.

Vatandaş ile Belediye, Muhtarlarla Belediye arasında kesintisiz bir iletişim ortamı sunarak şehirde yaşayan, yönetiminde yer alan insanları ortak bir platformda bir araya getirir. Yöneticilerin doğru kararlar alabilmesi için ihtiyaç duyacağı verileri, anlaşılır şekilde grafiklerle, haritalarla sunarak şehir yönetimine katkıda bulunur.

GÜÇLÜ VE ENTEGRE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS)

Belediyenin günlük işlemleri için duyduğu tüm uygulamalar parametrik ve yetkilendirme altyapısı ile kurumunuza göre özelleştirilebilir. Sahip olduğu 30 yıllık sektörel deneyimi ile çalışanlara sunduğu otomatik ve tamamlayıcı işlemler ile kullanıcıların işlemlerini hızlandırır ve üretilen verinin yetkiler dahilinde tüm kurum içerisinde kullanımını sağlar. 3.nesil veri modeli ile verilerin üretildiği yerde depolanmasını sağlayarak veri tekrarını önler, tutarlılığı artırır.

Sektöre sunduğu güçlü ve deneyimli uygulama altyapısı ile bilgiye dayalı iş yapan Belediyelerce kabul görmüş YBS modülleri ile uçtan uca otomasyon sunar. Uygulama içerisinden erişilen raporlar ile her türlü matbu raporlar üretildiği gibi BI motoru ile kurumunuza veya kullanıcıya özel raporların hazırlanmasına da olanak sağlar.

FlexCity Danışmanlarımıza ulaşmak ister misiniz?

Modüller ve Uygulamalar

FlexCity Ailesinin Üyeleri

Referanslar

Diğer Referanslarımız

Antalya B.B.

Ataşehir Belediyesi

Balıkesir B.B.

Bahçelievler Belediyesi

Beşiktaş Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Gaziantep B. B.

GASKİ

Hatay B.B.

İnegöl Belediyesi

Kayseri B.B.

Kocaeli B.B.

Kocasinan Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Muğla B.B.

MUSKİ

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Sultanbeyli Belediyesi

Yunusemre Belediyesi

Aksaray Belediyesi
Akyazı Belediyesi
Bartın Belediyesi
Çankaya Belediyesi
Çerkezköy Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Kapaklı Belediyesi
Karabük Belediyesi
Karesi Belediyesi
Manisa B.B.
MASKİ
Melikgazi Belediyesi
Nevşehir Belediyesi
Pursaklar Belediyesi
Safranbolu Belediyesi
Şile Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Yüreğir Belediyesi
Ergene Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Samsun B.B.
Ümraniye Belediyesi

Yalova Belediyesi

Ataşehir Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Ümraniye Belediyesi
Sancaktepe Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Karesi Belediyesi
Nevşehir Belediyesi
Sivas Belediyesi
Şişli Belediyesi

Aksaray Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Çeşme Belediyesi

Fatsa Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Karesi Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

NevşehirBelediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Şile Belediyesi

Ümraniye Belediyesi

FlexCity

Antalya B.B.

Ataşehir Belediyesi

Balıkesir B.B.

Bahçelievler Belediyesi

Beşiktaş Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Gaziantep B. B.

GASKİ

Hatay B.B.

İnegöl Belediyesi

Kayseri B.B.

Kocaeli B.B.

Kocasinan Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Muğla B.B.

MUSKİ

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Sultanbeyli Belediyesi

Yunusemre Belediyesi

u.KBS
Aksaray Belediyesi
Akyazı Belediyesi
Bartın Belediyesi
Çankaya Belediyesi
Çerkezköy Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Kapaklı Belediyesi
Karabük Belediyesi
Karesi Belediyesi
Manisa B.B.
MASKİ
Melikgazi Belediyesi
Nevşehir Belediyesi
Pursaklar Belediyesi
Safranbolu Belediyesi
Şile Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Yüreğir Belediyesi
u.KBS Platinium
Ergene Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Samsun B.B.
Ümraniye Belediyesi

Yalova Belediyesi

FlexCRM
Ataşehir Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Ümraniye Belediyesi
Sancaktepe Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Karesi Belediyesi
Nevşehir Belediyesi
Sivas Belediyesi
Şişli Belediyesi
e-Masa

Aksaray Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Beykoz Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi

Çeşme Belediyesi

Fatsa Belediyesi

Kağıthane Belediyesi

Karesi Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

NevşehirBelediyesi

Sancaktepe Belediyesi

Sivas Belediyesi

Şile Belediyesi

Ümraniye Belediyesi