Sosyal Yardım Takip

Sosyal Yardım Takip

Sosyal Belediyeciliğe değer katıyoruz. Sunduğumuz araçlarla, yardımların daha adil, dengeli ve doğru zamanda yapılmasına katkı sağlıyoruz.

Günümüz Belediyeciliğinin önemli unsurlarından biri “Sosyal” olmasıdır. Belediye sınırları içerisinde yaşayan yardıma muhtaç, yaşlı, özürlü veya kronik hastalığı olan vatandaşların, kurumun sosyal politikaları doğrultusunda planlanması, gerçekleştirilmesi ve takibi için geliştirilen Sosyal Yardım Takip uygulamamız, FlexCity platformu üzerinde çalışmaktadır. Uygulamanın sunduğu araçlar ve yetenekleri kullanarak sosyal yardım süreçlerinde kullanılan personeli, ekipleri organize edebilir, yardımları gruplandırıp, anlamlandırabilirsiniz.

Avantajlar

Sosyal Market Uygulaması

Dağıtımı yapılan malzemeler dışında kalan, genelde bağışlarla toplanan gıda, giyim gibi malzemelerden oluşan tüketim mallarının, ihtiyaç sahiplerine, bir market mantığı içerisinde ulaşmasını temin edebilmek için geliştirilen bu uygulama ile tanımlı hak sahiplerinin, kendilerine ait kartları veya erişim bilgilerini kullanarak, sosyal marketten yaptıkları alışverişleri takip edebilirsiniz. Bağış yapılan malzemelerin tanımlanması ve stoklara girişi için tasarlanmış ekranlarla bağışı yapılan malları çevrimiçi olarak markete girebilirsiniz.

Entegrasyonlar

Sosyal Yardım uygulamalarının en büyük sorunu, yardımların adil olarak yapılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla, gerek merkezi idare gerekse il bazında geliştirilen web servisleri kullanarak ihtiyaç sahibi vatandaşların mülkiyet ve yardım bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Ayrıca yardım dağıtımlarını veya anlık gelişmeleri, FlexCity SMS entegrasyonu ile uygulamanızdan çıkmadan, ekibinize veya yardım talep eden vatandaşa gönderebilirsiniz.

Ekip Tanımı

Sosyal Yardım projelerinde çalışacak ekiplerin tanımlamasını yapabilir, ekipleri belli yardım konularında ve/veya coğrafik bölgelerde yetkilendirebilirsiniz. Böylece hangi ekibin nereden sorumlu olduğunu anlayabilir, ekip liderleri ile Uygulama içerisinden veya dışından iletişime geçebilirsiniz. FlexCity Birlikte Çalışma Araçları’nı kullanarak ekiplere SMS, FlexMesaj, E-Posta gönderebilir, ekranınızı paylaşabilirsiniz.

Hasta ve Cenaze Nakil

Diyaliz hizmetlerini de içeren bu uygulama ile Belediye sınırları içerisinde ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki hizmetleri sunabilir ve bunların takibini yapabilirsiniz. Bu amaçlar hastaların detaylı tanımlamalarını, ihtiyaç duyacakları Ambülans hizmetinin niteliğini ve periyodunu belirleyebilir, zamanında bu hizmeti almalarını sağlayabilirsiniz.

Diyaliz Engelli Nakil Cenaze Nakil Hasta Nakil Yetim

Harita Kullanımı

Yapılan sosyal yardımların mekansal dağılımının görüntülenebildiği ekranlar yardımı ile her türden yardımların nerelere yapıldığını anlık veya dönemsel bazda analize edip, harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Ekran Görüntüleri
Neden Bu Ürün Kullanılmalı?
  • Yardımların kaydını tutmak için,
  • Adil dağılımı gerçekleştirebilmek için,
  • Hizmet verdiğiniz coğrafyayı daha iyi anlayabilmek, uygun politikalar üretebilmek için,
  • Vatandaş taleplerini doğru anlayabilmek için.
Hangi Sorunları Çözüyor?
  • Tüm yardım organizasyonlarını kayıt altına alıp, planlamanızı sağlar,
  • Mükerrer veya hatalı yardımları engeller,
  • Hizmet ve Yardım politikalarınızın gerçekçi oluşturulmasını sağlar,
  • Yapılan yardımların analizini sağlar.