Gizlilik Politikası

UNİVERSAL YAZILIM Bilgi Güvenliği Hedefi

 

UNİVERSAL YAZILIM bilgi güvenliğinin hedefi, iş sürekliliğini sağlamak, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen ihlallerin tesirlerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmek, teknolojik altyapısı üzerinde yaratılan, işlenen ve depolanan veriler ile bu verilerin yaratıldığı, işlendiği ve depolandığı sistemlerin belirli risklere karşı en uygun şekilde korunmasını sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikasının Amaçları

 

  1. a) Politikanın amacı, içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumaktır.
  2. c) Kuruluşun politikaları aşağıdaki hususları sağlamak için vardır:
  • Bilgi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmalıdır.
  • Bilginin gizliliği korunmalıdır.
  • Bilginin bütünlüğü korunmalıdır.
  • Bilgiye erişebilirlik iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlanır.
  • Yasal mevzuat gereksinimleri karşılanmalıdır.
  1. d) Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklanmaz.

Kurum yasal ve etik tüm kurallara bağla kalacağını taahhüt etmektedir.