Stratejik Plan ve Performans Uygulaması

Stratejik Plan ve Performans

Stratejik Planlarınızı Kolayca Oluşturun…
Tüm paydaşların sunduğu bilgiler ışığında kurumların performans programlarının takibinin yapılmasının saylandığı, ödenek ve ödeme esasına dayalı olacak şekilde bilgilerin ilişkilendirildiği ve bütçe hazırlık işlemlerinin performans programlama bilgilerine dayalı olarak oluşturulduğu yeni bir modüler üründür.
Kurumların beş yıllık stratejik planları ile yıllık baz da performanslarının takibinin yapılmasının sağlandığı, mali açıdan ödenek ve ödeme esasına dayalı olacak şekilde ilişkilendirilmesinin gerçekleştirildiği, bütçe hazırlık işlemleri açısından bütçe üzerinden performans programlama bilgilerinin oluşturulduğu yeni bir uygulamadır. Bu uygulama ile amaçlanan görsel dokümanlar hazırlamak yerine verilerin sağlıklı bir şekilde analiz ve kontrol edilmesi hedeflenmiştir.
ENTEGRASYON

Universal’in profesyonel destek hizmeti ile hızlıca sisteminize entegre ederek kullanıma başlayabilirsiniz.

01
DOĞRU VERİ

Uygulamalarımız anlık veriye dayalı çözümler sunduğundan dolayı ihtiyaçlar ve çözümler için anında doğru veriye ulaşırsınız.

02
TECRÜBE

Universal’in yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde taleplerinize hızlı ve etkin çözümler sunmak için çalışmaktayız.

03

Avantajlar

Hızlı ve etkili çözüm…

Stratejik Plan

Universal’in profesyonel stratejik planlalama alt yapısı ile beş yıllık planlama bilgilerinin oluşturabilirsiniz.

Performans Programlama

Stratejik Hedefler ile Performansa dayalı Plan ve Programların yıllık bazda takibini yapabilir, faaliyet ve Göstergelerin Hedef bazlı ilişkisi ile Gerçekleşen Göstergelerin Girdi, Çıktı, Kalite, Sonuç ve Verimlilik niteliğinde takibini oluşturabilirsiniz.

Bütçe Hazırlıkları ile Performans Program İlişkilendirmeleri

Performans programlama çalışmaları ile bütçe hazırlık işlemlerini gerçekleştirerek, ödenek ve ödeme bilgileri ile performansa dayalı ödeme takibi yapabilirsiniz.