Su Kaynakları Yönetimi Uygulaması İSKİ’de Devreye Alındı

Nüfus, tarım ve üretimin artmasıyla paralel olarak artan su talebi, hem mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmakta hem de yeni su kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Su sağlayıcılar, sürekli olarak kendilerini geliştirmekte ve yönetim politikalarını optimize etmektedir. Optimize edilmesi gereken süreçlerin en önemlilerinden biri olan su kaynaklarının yönetimi; çok farklı disiplinlerin uygun analiz yöntemleri ile bütünleşik olarak çalışmasını gerektirmektedir. Geliştirdiğimiz uygulama bu büyük ihtiyaç içerisinde, özellikle su kaynakları ile talep alanları (su depoları vb.) arasındaki planlama ve işletme aşamalarının optimizasyonu kısımlarını ele almaktadır. Hızlı, etkin ve otomatik şekilde günlük olarak simülasyonları gerçekleştirip, ürettiği sonuçları karar alıcılara ulaştırmaktadır.

Su Kaynakları Yönetimi Uygulamamız, ölçülen geçmiş ve anlık tüm verileri göz önünde bulundurarak, şehirlerdeki su ihtiyacını ileriki yıllar için tahmin etmekte ve bu ihtiyacın su kaynakları üzerindeki hidrolojik ve hidrolik etkilerini hesaplamaktadır. Böylece öngörülen tüketimin su kaynakları üzerindeki olası etkilerinin, birçok senaryo için (normal koşullar, az yağışlı dönem, kurak dönem vb.) simüle etmekte ve özel olarak tasarlanan web arayüzü ile karar vericilere sade ve anlaşılır şekilde sunmaktadır.

SCADA, CBS ve ABYS verileri ile çalışan İSKİ’de devreye aldığımız proje ile talep tahmini, hidrolojik ve hidrolik simülasyonlar etkileşimli olarak her gün sahadan alınan verilerle otomatik şekilde gerçekleştirilmekte, birbirleri ile ilişkili ve yönetimi son derece zor olan 12 adet Baraj ve 2 adet Regülatörün önümüzdeki 1 sene için kullanım önerileri ve gün gün tahmini doluluk oranları hesaplanmaktadır.

  • İdarelerin elinde bulunan en önemli bilgi sistemlerinin  (SCADA, CBS ve ABYS) birlikte ve verimli şekilde ele alınması ile çalışan uygulama, belli aralıklarla verilerini otomatik olarak güncellemekte ve kapasite senaryoları için hazır hale getirmektedir.
  • Hazırlanan senaryolara göre doluluk ve kapasite hesaplaması yapabilmekte, projeksiyonlar üretilebilmekte, elektrik sarfiyatı izlenebilmektedir. Tüm su kaynakları havzaları için su bütçeleri (Buharlaşma, terleme, sızma vb) oluşturulmakta ve analizlere dahil edilmiştir.
  • Her bir sistem bileşeninin hangi kaynaktan ne oranda beslendiği, depolanma kapasitesi ve terfi ve isale edilme senaryolarının basınç ve enerji yönetimi grafik ve sözel raporlarla analiz edilmektedir.

Benzer Yazılar