FlexCity ile Akıllı Şehir Uygulamaları

FlexCity ile Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı Şehir Yönetim Platformu

FlexCity, sahip olduğu teknolojik altyapı ve mimari ile Akıllı Şehir uygulamaları için ihtiyaç duyulan güçlü ve dinamik bir altyapı sunar. Servis mimarisi, tamamen web uygulaması olması, Server-Side olarak kodlanması, açık kaynaklı araçları, duyarlı tasarımı, güçlü veri modeli ve ORM katmanı ile bir şehrin tüm paydaşları ile aynı uygulama veya veri tabanı üzerinde çalışabilmesine olanak tanır.

Akıllı şehirler, veriyi ve teknolojiyi, yaşam kalitesini iyileştirme için kullanan şehirlerdir. Daha kapsamlı, gerçek zamanlı veriler, yöneticilere, olayları gerçek zamanlı izleme, talep modellerinin nasıl değiştiğini anlama ve daha hızlı ve daha düşük maliyetli çözümlerle yanıt verme becerisi sunar. Özellikle, akıllı teknolojiler ve telefonlar, altyapının doğasını ve ekonomisini değiştirdi. Bilgi toplama maliyetini düşüren ve çok sayıda veri noktası oluşturan bu teknolojik gelişmeler, şehir yönetimlerine ve sakinlerine mevcut sistemleri optimize etmek için yeni yollar sunmuştur. Akıllı şehir çözümleri yerel yönetimler için bir lüksten öte, bir ihtiyaca dönüşmüş durumdadır: yerel yönetimler artan nüfusla gelen trafik, ulaşım, vatandaş memnuniyeti, çevre yönetimi, güvenlik vb. güçlükleri teknoloji ile aşmanın yollarına odaklanmıştır.

FlexCity Platformu içerisinde veya FlexCity Platformu ile entegre çözümler ile şehir hizmetlerinin akıllandırılması ve etkinleştirilmesinde önemli rol oynar. Sunulan hizmetin etkinleştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, bunun sonucu olarak ta vatandaşların yaşam kalitesini artıran uygulamaların ihtiyaç duyacağı bilgi ve teknoloji altyapısı güçlü bir şekilde sunulmaktadır.

FlexCity, Platformu içerisinde veya FlexCity Platformu ile entegre çözümler ile şehir hizmetlerinin akıllandırılması ve etkinleştirilmesinde önemli rol oynar. Sunulan hizmetin etkinleştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, bunun sonucu olarak ta vatandaşların yaşam kalitesini artıran uygulamaların ihtiyaç duyacağı bilgi ve teknoloji altyapısı güçlü bir şekilde sunulmaktadır.

0
Dakika Trafikte Geçen Süreden Tasarruf
0
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde İlerleme
akilliSehirGorsel

FlexCity ile Akıllı Şehir Uygulamaları

Şehir Bulutu

Özellikle Büyükşehir Belediyeleri için düşünülen bu teknoloji ile şehre ait kaynakların paylaşılması, üretilmesi ve güncellenmesi için gereken teknolojiler bütününü ifade eder. Büyükşehir ve alt kademe belediyelerin aynı uygulama ve/veya veri tabanı üzerinde çalışabilmesine olanak tanıyan bu tasarım ile ortak veri ve işlem havuzları oluşturulabilecek “Tek Vezne”, “Tek Çağrı Merkezi”, “Şehir Portali” gibi uygulamalar geliştirilebilecektir.

Çağrı ve İletişim Merkezi

Vatandaş ile Belediye arasındaki iletişimi artıran Çağrı ve İletişim Merkezleri, Belediyelerdeki uygulamalar ile kuracakları entegrasyonlar oranında verimli olacaklardır. FlexCity platformunda sunulan Çağrı Merkezi ve İletişim Merkezi uygulamaları, tamamıyla FlexCity ile entegre ve gömülü bir uygulamalar oldukları için işlemler aracısız ve kesintisiz olarak hızlı bir şekilde gerçekleşecek, vatandaşa ait bilgiler güncel kalacaktır.

Otomatik Sms ve E-Posta Hizmetleri

Vatandaşlar tarafından başlatılan işlerde (Şikayet, Talep, Öneri, Dilekçe gibi) en önemli sorun iletişimin kesintisiz olarak sağlanması ve vatandaşı tüm gelişmelerden istediği oranda haberdar olabilmesidir. İşleminin hangi aşamada olduğu, neden beklediği gibi konular hakkında üretilen otomatik mesajlar ile vatandaş gerçek zamanlı olarak bilgilendirilecektir.

Süreç Otomasyonu

İşlerin ölçülebilir olabilmesinin en temel gereği, tanımlı olmalarıdır. Tanımlı olmayan işleri ölçemezsiniz ancak sayabilirsiniz. Günümüz performans anlayışı artık bireysel olmanın ötesine geçmiş kurumsal hedeflere odaklanılmıştır. Sonuç olarak her bir işin uçtan uca bir süreç akışı içerisinde tanımlanması ve ölçümlenmesi daha önemli hale gelmiştir. Bu amaçla FlexCity uygulama platformu içerisinde bulunan Süreç ve Form tasarım araçları yardımıyla süreçlerinizi tasarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

e-Belediye Uygulamaları ve Servisleri

Modern toplumların iletişim kurma şekli internetle birlikte değişmiştir. Daha önce tercih edilen yüzyüze iletişimin yerini internet ve onun araçları (Sosyal Medya, e-Devlet Servisleri) almıştır. Zahmetsiz bir iletişim şekli olan bu yöntem ile iletişim ve içerik katlanarak artmıştır. Bunları yönetebilmek için ihtiyaç duyulan araçlar FlexCity içerisinde ve sahip olduğu servis mimarisinde bulunmaktadır.

Katılımcı Kent Rehberi ve Şehir Portali

Statik haritaların yerini dinamik ve gerçek zamanlı içeriğe sahip haritalar almıştır. Sorgulama, Navigasyon, Ulaşım, İletişim amaçlı bu haritalar ile konum duyarlı işlemler yapılabilmektedir. FlexCity uygulaması ile haritalarınıza içerik kazandırabilir, uygulamalarınızla entegre edebilirsiniz.

Sosyal Yardım ve Anket Uygulamaları

Günümüz toplumlarındaki gelir dağılımının yetersizliği ve göçler nedeniyle, Sosyal Yardım uygulamaları, günümüz Belediyeciliğinin önemli bir fonksiyonu haline gelmiştir. Bu işlemin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması, tolum duyarlılıkları açısından önemli hale gelmiştir. FlexCity içerisinde E-Devlet servisleri ile entegre çalışan bu uygulamalar, sonuç anketleriyle birleştirilerek daha içerikli ve yönlendirici hale gelmiştir.

Sosyal Medya Entegrasyonu

Günümüzde önemli bir mecra haline gelen Sosyal Medya uygulamaları artık Belediyelerin takip etmesi gereken bir hal almıştır. İnsanlar, şehirleri ve belediyeleri hakkındaki düşüncelerini genellikle bu platformlarda ifade etmekte ve paylaşmaktadır. Zamanında doğru bilgi ile engellenemeyen bu paylaşımlar olumsuz bir etki oluşturmakta ve yaymaktadır. FlexCity içerisindeki entegrasyon araçları ile konusunda uzman uygulamalar birleştirilerek kelime veya cümle bazında istenilen sosyal medya mecraları izlenip raporlanabilmekte, çözümü için otomatik işlem başlatılabilmektedir.

Aykome ve Ukome Uygulaması

Şehirde yaşayanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen konuların başında Ulaşım ve Kazı çalışmaları gelmektedir. Genelde “tekrarlayan” işler olarak yorumlanan bu tür operasyonları daha koordineli ve uçtan uca entegre bir şekilde, harita kullanılarak yapılabiliyor olması önem arz etmektedir. İşlerin planlanması, vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi, gerekirse anket yapılması, haritaların güncellenmesi, sürecin otomatize edilmesi gibi işlemler FlexCity platformunun sağladığı avantajlardır.

Mobil Ekip Yönetimi

Günümüz toplumlarındaki gelir dağılımının yetersizliği ve göçler nedeniyle, Sosyal Yardım uygulamaları, günümüz Belediyeciliğinin önemli bir fonksiyonu haline gelmiştir. Bu işlemin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması, tolum duyarlılıkları açısından önemli hale gelmiştir. FlexCity içerisinde E-Devlet servisleri ile entegre çalışan bu uygulamalar, sonuç anketleriyle birleştirilerek daha içerikli ve yönlendirici hale gelmiştir.

Kurumsal Mesajlaşma ve Bilgilendirme Platformu

Kurumların resmi yazışmalar dışında kalan önemli bir hafızaları ve kültürleri çalışanlarla birlikte değer kazanmakta veya kaybolmaktadır. FlexCity içerisinde geliştirilen mesajlaşma ve yorumlama araçları ile konum ve resim yeteneklerini de kullanarak işler ve süreçler hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir, işlemlerinize derinlik kazandırabilirsiniz. Böylece kurumsal hafızanız kayıt altına alınmış ve derinlik kazanmış olacaktır.

Teklif Alma ve İhale Takip

Şeffaflık ve görünürlük artık günümüz kurumları için gerekli özellikler olmuştur. Harcanan bütçelerin vatandaştan toplanan vergiler ile mümkün olduğu için her bir harcama ve satınalma işleminin açık ve izlenebilir şekilde yapılaması FlexCity ile mümkün hale gelmiştir. İşlemlerin tekli toplama aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreç istenirse açık bir şekilde yürütülebilmekte, sonuçlandıktan sonraki süreç ise kurum için kanallarda (Ödenek, muayene, kabul, TIF, ödeme gibi) yine FlexCity kullanılarak izlenebilmektedir.

Varlıkların ve Taşınmazların Yönetimi ve Değerlemesi

Belediyelerin kredibilitesi, sahip oldukları taşınmazların değeri ve işletilebilmesi ile ölçülmektedir. FlexCity ve onun yan uygulaması olan EBİS (Emlak Bilgi Sistemi) ile tüm taşınmazlarınız harita yardımı ile kayıt altına alınıp tanımlanabilmekte ve değerleme yapılabilmesi için gerekli olan parametreler ile (Ulaşım, Sosyal donatı gibi) ilişkilendirilebilmektedir. Kamulaştırma, kiralama, satış, devir gibi işlemlerinde entegre olarak takibi FlexCity ve EBİS içerisinde mümkün olabilmektedir.

Artırılmış Gerçeklik (AR) Uygulamaları

Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması, işlerin içerik kazanması, hizmet verilen nüfusun artışı ile birlikte nitelikli hizmetlerin yürütülmesi de zorlaşmaktadır. Kurum içi işlemlerin veya vatandaşa sunulan hizmetlerin etkinleştirilebilmesi için AR uygulamaları geniş bir alan yaratmıştır. Uzaktan tamirat, inceleme, bakım, tanıtım gibi konularda AR uygulamaları öne çıkmaktadır. Gerek FlexCity ile entegre gerekse ayrı üretilen AR çözümleri ile işler daha kaliteli ve etkin hale gelebilmektedir.

Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamaları

AR teknolojilerine ilave olarak VR teknolojileri de yine verilen hizmetlerin daha etkin ve hızlı olmasında önemli rol oynamaktadır. Günümüz teknolojilerini giderek gelişmesi, küçülmesi ile giyilebilir teknolojiler hızla gelişmekte ve uygulama alanları bulabilmektedir. Uzman teknisyen gerektiren tedavi, bakım, tamir gibi hizmetlerin artık bu teknolojiler ile merkezde bulunan uzman ekiplerce saha elemanlarının yönlendirilmesi yoluyla yapılabilmektedir.

Akıllı Kapı

Özellikle ülkemizde yaşanan hızlı yapılaşma ve nüfus hareketleri, belediyelerin hizmetlerini planlamasını ve doğru bir şekilde yönlendirmesini zorlaştırmaktadır. Tanımlanamayan adres bilgileri işin en zor kısmını oluşturmaktadır. Hizmetin yönlendirilmesinden şikayetlerin analizine kadar birçok işlemin olumsuz etkilemektedir. FlexCity ile geliştirilen Akıllı Kapı uygulaması ile her bir bağımsız birim kara kod ile işaretlenmektedir. Böylece belediye elemanları ister işyeri ister mesken kapılarına gittiklerinde ellerindeki akıllı telefonlar ile içeride yaşayanlar veya yapılan işler hakkında bilgi alabilmektedir. Bu bilgiler ile ruhsat, çalışma izni, sosyal yardım, borç bilgileri gibi çeşitli verilere aracısız olarak ulaşabilmekte ve gereken işlemleri yapabilmektedir. Hem deneti hem de yardım amaçlı bu uygulama ile hizmetler daha tutarlı ve hızlı hale gelmektedir.

Akıllı Otopark

Otonom araçların gelişmesi ile günümüz akıllı şehir uygulamalarının en çok bilinen uygulaması olarak akıllı otopark uygulamaları gittikçe gelişen bir uygulama alanı bulabilmektedir. Araçlardaki navigasyon sistemleri ile entegre edilebilen bu uygulamalar ile trafiğin yoğun olduğu ve park etme sorunu yaşanan bölgelerde kullanıcılar gereksiz park yere arayışından kurtulmakta ve doğru yerlere yönlendirilebilmektedir.

Akıllı Durak

Akıllı Şehir uygulamaları içerisinde önemli bir yere sahip bu uygulama ile toplu ulaşımdan yararlanan kentlilerin duraklarda bekleme süreleri azaltılmakta ve zamanlarını daha etkin olarak kullanabilmeleri olanaklı hale gelmektedir. Gerek gösterge panolu gerekse kara kodlu sistemler ile durağa gelecek toplu ulaşım araçlarının tarifeleri ve ne zaman gelecekleri hızlı bir şekilde öğrenilebilmektedir. Düşük bütçeli ve bakım gerektirmeyen Kare kodlu uygulama ile vatandaşlar akıllı telefonları yardımıyla aynı bilgilere hızla ulaşabilmektedirler.

Güvenli Park

Şehir parklarının güvenli hale getirilmesi günümüzde önemli bir sosyal sorun haline gelmiştir. GSM operatörleri ile birlikte geliştirilen bu proje ile parklara yerleştirilen kamera ve acil çağrı butonları ile parklar 7/24 izlenebilmekte ve sorunlara hızlı bir şekilde Polis ile birlikte müdahale edilebilmektedir.

Bu sayfada yer alan infografikler MGI “SMART CITIES: DIGITAL SOLUTIONS FOR A MORE LIVABLE FUTURE” raporundan alınmıştır. (Haziran 2018)