FlexWater Kurumsal Su Yönetimi

FLEXWATER KURUMSAL SU YÖNETİMİ

Su Yönetimi, ABYS den çok daha fazlasıdır.
FlexWater, size modern ve rekabetçi, su idarelerine özel yönetim platformu sunar.

Modern tasarımı, yenilikçi, sürdürülebilir yapısı sayesinde, ofis ve saha operasyonlarını birlikte çözen, konum duyarlı “Kurumsal Su Yönetim Platformu” ile kurumunuzu yönetin.

İş ve insan odaklı şekilde tasarlanan FlexWater Kurumsal Su Yönetim Platformu, Su idarelerinde bütüncül yaklaşım sergiler, kurumda yapılması planlanan her bir işe kural bazlı ve hızlı çözümler üretir.
İçinde barındırdığı uygulamalarındaki modüller sayesinde Su İdarelerine yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunar.

Kendi içindeki yazılım birlikteliğinin yanında, Hidrolik Modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonlarıyla, mekansal ve sözel verilerin ortak bir platformda yönetilmesini ve doğru kararlar alınmasını sağlar.

Yetenekler

null

Su İdaresi Yapısına Özel Yönetim Platformu

Universal Yazılım, FlexWater Kurumsal Su Yönetim Platformu’nun geliştirilmesi aşamalarında modern web teknolojileri ve evrensel standartlarda araçlar kullanmıştır. Platform tamamıyla açık kaynaklı kod ve araçlarla geliştirilmiş %100 web uygulamasıdır.
FlexWater Su Yönetim Platformu, kurumların sahip olduğu lisans envanterini optimum düzeyde kullanarak entegre CBS çözümleri sunabilecek araçlarla donatılmıştır. Bu sayede kurumunuza özel yönetim platformu oluşturabilir, yönetim araçlarınızı ve tüm operasyonlarınızı, elinizdeki verileri ve lisansları optimum seviyede kullanarak idarenize özel yapılandırabilirsiniz

null

Yenilikçi ve Sürdürülebilir Çözümler

FlexWater Kurumsal Su Yönetim Platformu sahip olduğu yenilikçi yapısı ile bilgiyi hızlı, aracısız ve ekonomik olarak vatandaşların yararına dönüştürmenize yardımcı olur. Kullandığı evrensel teknoloji ve araçlarla sürdürülebilir yapı sunmakta ve uygulama bütünlüğü sağlamaktadır.

7/24 çalışma mantığında tasarlanmış ve merkezden yönetilebilir olduğundan, Su İdarelerindeki üretkenliğin devamlılığı sağlanır ve olumlu anlamda farklılaşma yeteneği kazandırılarak yenilikçi yaklaşımlar ve yönetim biçimi oluşturulur.

null

Zaman Tasarrufu ve Düşük Operasyonel Maliyetler

Suyun kaynağından vatandaşın musluğuna ulaşana kadar geçirdiği bütün aşamalar ve bunların yönetilmesi için ihtiyaç duyulan tüm yazılımları bir arada sunan FlexWater Su Yönetim Platformu, bütünleşik ve birlikte çalışabilir yapısı ile işlerinizde zaman ve personel tasarrufu yapmanızı sağlar. Bu sayede ofis ve saha işlerinizdeki operasyonel maliyetleri düşürür, vatandaş memnuniyetini arttırır.

Klasik iletişim ve iş yapma alışkanlıklarını evrensel teknolojiler ve araçlar kullanarak değiştirir, kurumsal hafızanızı güçlendirir, tüm iş ve iş ile ilgili iletişim sürecini kayıt altına alır. Ayrıca Akıllı Mobil cihazların kullanımına olanak sağlayarak kullanıcıların alışkın oldukları arayüzler ve teknolojiler ile işlerini yapmasını mümkün kılar.

null

FlexWater Kurumsal Su Yönetim Platformu Ne Sağlar?

Şeffaflaşma, hesap verilebilirlik ve müşteri memnuniyeti gibi kavramlar hizmet kalitesinin arttırılmasını önemli hale getirmektedir. Su İdareleri, bütüncül bakış açısı barındıran yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler kullanmalı ve yönetim biçimlerini bu bakış açısıyla şekillendirmelidir.
Universal Yazılım, sektördeki uzun yıllar sonucunda ortaya koyduğu katma değerli diğer çözüm platformlarında olduğu gibi FlexWater Su Yönetim Platformunu da bu bakış açısıyla dizayn etmiştir. Böylelikle FlexWater Su Yönetim Platformu, yatırım öncesi ve sonrasında karar mekanizmasının doğru çalışması için idarenize değer katar, düşük maliyetlerle zamandan tasarruf ederek profesyonel yaklaşımlar sunar.

null

Mobil İşgücü Yönetimi

FlexWater uygulamasına entegre olarak geliştirilen bu modül ile kurum ile saha personeli arasında kesintisiz bir iş akışı ve takibi oluşturulmuştur. Bu modül yardımıyla Çağrı Merkezinize gelen yeni iş taleplerinizi ilgili personele veya ekibe atayabilirsiniz. Vardiya ve Ekip yönetimi ile desteklenen bu modül ile Mobil cihazlar yardımıyla işlerinizi yönetebilirsiniz.

null

Kurumsal Varlık Yönetimi

Su ve Kanalizasyon işletmeniz envanterinde bulunan tüm varlıkları (Asset) konumları ile tanımlayabileceğiniz modül sayesinde varlıklarınızı yaşam döngülerini izleyebilir periyodik bakım ve onarım işlerini takip edebilirsiniz. CBS ile desteklenen bu uygulama ile varlıklarınızın şebekesel ve topolojik bağlantısıllıklarını görebilir, arıza geçmişlerini izleyebilir, seçilen varlığa yeni iş emri açabilir, üretici, garanti koşullarını izleyebilirsiniz.

null

Güçlü FlexCity Altyapısı ile Süreç Tanımlama

Miras aldığı FlexCity altyapısı sayesinde sahip olduğu EBYS ve İSYS özellikleri ile süreç tanımlamasını BPMN2.0 notasyonları ile tanımlayabilir, formlar tasarlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Böylece Abonelik, Tesisat Onay gibi süreçleri vatandaşlarında izleyebileceği şekilde tasarlayabilir, EBYS uygulamanız içerisinde izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

 • Anlık verilerin doğru işlenmesi sonucunda, hızlı kararlar alıp etkin çözümler üretilir.
 • Diğer kurumlar ile web servisi üzerinden doğru bilgiye güvenli ve hızlı ulaşılır, kurum zaman kazanır, işletme maliyetleri düşer.
 • Doğru ve etkin kullanıcı yönetimi ile kullanıcı ve kayıt geçmişini güvenli bir şekilde kontrol altında tutulur.
 • İnsan odaklı yapısı sayesinde, kurumun ve hizmet verdiği kişilerin işlemlerini hızlı ve kolay yapmasını sağlar, vatandaş memnuniyetini ön planda tutar.
 • Süreç yönetimi sayesinde işler, kurum çalışanlarına homojen yapıda dağıtılır, personel performansı artar.
 • Kurum ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen İş Zekâsı ile veri madenciliği yapılır ve esnek raporlamaya olanak sağlar.
 • Mobilize edilmiş iş emri uygulaması sayesinde konum duyarlı iş üretir, sonuçlandırır, merkezi ve kontrollü yönetim sağlar.
 • Yağmur suyu hattı ve dere verileri sözelde kayıt altına alınmış olur.
 • Havza tanımı yapılarak o havzaya ait kaynak, baraj ve kuyu suyu verileri kayıt altına alınmış olur.
 • Su Kalite ve Kontrol sonuçlarını kayıt altına alınır.
 • Kurumdaki varlıkların izlenmesi sağlar. Bakım Faaliyetleri ve İş Gücü Yönetimini sürdürebilir hale getirir.
 • Varlıkların bakım ve arıza maliyetlerinin izlenmesine olanak sağlar. İş emri bazında maliyet takibi yapar. Sonuçlarına göre analizler yaparak yönlendirir.
 • Saha işlerinin tahmini planlaması ile doğru ve hızlı iş dağılımı gerçekleştirir.
 • Şebeke de kullanılacak pompa terfi istasyonu gibi yerler GIS verileri ile entegre edilerek su satış fiyatlarının belirlenmesine altlık oluşur, doğru bilgiyle hesaplama yapılmasını kolaylaştırır.
 • Su idaresinde tahakkuk ettirilen tüm faturalar tek bir merkezde takip edilir. Maliyet hesabı ve gereklilik analizleri gerçekleştirilir.
 • Atıksu üretimi kayıt altına alınır. Kalite Kontrol Ruhsatlarını kayıt altına alır ve kontrollü denetim yapılmasına olanak sağlar.

Çözümler

FlexWater Çözümleri

FlexWater Danışmanlarımıza ulaşmak ister misiniz?

Referanslar