Kırsal Bilgi Sistemi – KIRBİS

Kırsal Bilgi Sistemi - KIRBİS

Çiftçiler ile Belediyeniz arasındaki tüm iletişimi KIRBİS ile sağlayın. Verileri anlık olarak değerlendirin, raporlayın.

Üreticiyle her zaman iletişimde olun

Çiftçinin yanında…

KIRBİS ile Belediyeniz sınırları içinde uzaktan ölçüm sistemlerini de kullanarak tüm üreticilerle iletişimde olun. Tarımda verimlilik artırımı ve risklerin azaltılması için ortaya çıkarılan KIRBİS ile çiftçiler, elektronik cihazlarla tüm işlemlerini dijital ortamda zamandan tasarruf ederek gerçekleştirecek.

Üreticilere ait bitkilerin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait her türlü bilginin veri girişi ve takibi yapılabilmektedir, Bilgilendirme Mesaj Servisi ile çiftçilere gerekli bildirimlerin iletilmesi, desteklemeler için taleplerin alınması, çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması, ürün çeşitliliği, üretici sayısı ve desteklemelerin ilçelere göre dağılım durumunun takibi ve kontrolü amaçlanmıştır.

KIRBİS ürünümüz ilk olarak Ağustos ayında Ankara Büyükşehir Belediyesinde “Kırsal Hizmetler” adı altında hizmete sunulmuştur.

Yeni Nesil Çiftçilik...

KIRBİS ürünümüzün en temel hedefi; çiftçilerin, günlük işlerinin verimliliğini artırmaktır. Çiftçiler sistem üzerinden günler ve haftalar boyunca sürecek hava koşullarını tahmin etmek için iklim tahminlerine de erişebiliyorlar. Çiftçiler akıllı telefonlarını, bitkilerini ve canlı hayvanlarını uzaktan izlemek için kullanabilir ve aynı zamanda hayvanlarını besleme ve üretme konusunda istatistikleri derleyerek gelecek tahmininde bulunabilirler.

Farklı ekranlar aracılığıyla tarım veya hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ait her türlü bilgi ve veri girişinin yapılması ile takibi amaçlanmıştır. Çiftçiler ile sürekli iletişimde kalarak tüm destek ve hibelerden faydalanabilmelerini sağlayarak üretimin devamlılığı sağlanmaktadır.

Özellikler

TARIM

Bitki Hizmetleri Platformu

Tarım ile uğraşan çiftçilerin tarlalarına ait ada/parsel bilgileri üzerinden elde edilecek sınır verisi ve uzaktan ölçüm sistemlerinin kullanılması ile tarlaların ve bitkilere ilişkin her türlü bilgi ve veri girişinin yapılması ile takibi amaçlanmıştır.

HAYVANCILIK

Hayvansal Hizmetler Platformu

Süt ve besi hayvanı yetiştiriciliğine dair hayvancılık sektöründeki paydaşların ihtiyaçları için veri alınacak, biriktirilecek, işlenecek ve yorumlanacaktır. Bu verilerin anlamlı hale getirilmesi ile izlenilebilecek, denetlenebilecek, kontrol edilebilecek, raporlanabilecek bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

SMS

Bilgilendirme Mesaj Servisi

Konum ve bitki bazlı SMS ile zirai yetiştiricilik önerilerinde bulunulması, ekim, sulama, gübreleme, ilaçlama zamanları için gerekli verilerin sunulması, hastalık ve zararlılara karşı mücadele bilgilerinin sunulması, hava afeti ve iklim risklerine karşı çiftçilerin erkenden uyarılması ve zirai hava durumu bilgilerinin iletilmesi amaçlanmıştır.

takip

Üretici Destekleme Platformu

Belediyenin, üreticiler için yapacağı desteklere veya hibelere başvuru alabilmesi ve İdare’nin bu başvurular üzerinde gerekli iş ve işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Özellikler

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) tutulan kayıtların ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde entegrasyonu

TKGM Parsel Entegrasyonu
İl, İlçe ,Mahalle, Ada ,Parsel sorgulaması yaparak güncel parsel bilgilerini servisten çekerek Db ye kaydetmesi.

Kent Kart Entegrasyonu
Sene içinde farklı zamanlarda kentinize ait karta sahip bireylere/üreticilere ödemeler yapılabilmekte, üreticinin ısınma, barınma, beslenme, akaryakıt gibi ihtiyaçları için yaptığı harcamaların karşılanmasına destek olunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Başkent Kart entegrasyonu ile üreticiler yazılım üzerinden hibeye başvuru yapması ve yapılan başvurunun onaylanması durumunda ilgili üreticiye başvurusu kadar hibe bakiyesi sağlanmıştır.

NDVİ Analizi (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi)
Uçangöz (Drone) cihazlarından gelen görüntülerden NDVI analizi ve işlemesi bunun yanı sıra uydu görüntülerinin çeşitli bandlarını kullanarak analizi gerçekleştirmektedir. NDVI analizi dünya çapında genellikle kuraklığı izlemek, tarımsal verimliliği tahmin etmek, bitkilerin hasta olup olmadığını tespit etmek veya yangın bölgelerinde bitki örtüsündeki tahribatını belirleme vb. çalışmalarda kullanılır.

Yorumlar

“Kırsal Hizmetler konusunda Türkiye’de elektronik başvuru sistemi kullanan tek Büyükşehir Belediyesiyiz. KIRBİS 4.0 Dijital Tarım Platformu, bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve uzaktan algılama yöntemleri bulunduran yepyeni bir sistemdir. Ankaralı üreticilerimiz bu sistem sayesinde; taleplerini Belediyemize ilettiği gibi desteklerini, arazilerini, hayvanlarını ve ekipmanlarını takip edebilecek ve tüm işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Belediyemiz, bu platform üzerinden gerçekleştirilen desteğin nerede ve nasıl kullanıldığını sistem üzerinden görebilecek, üretim yapılan parselin uydu üzerinden tüm verilerini toplayabilecek ve çiftçilerimizi gerek sistem üzerinden gerekse mail ve SMS marifetiyle bilgilendirip yönlendirebilecektir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı
Sn. Ahmet Mekin TÜZÜN

Ekran Görüntüleri