CRM Danışmanlığı

CRM Danışmanlığı

İletişim Süreçlerinizi Yönetin
Yerel yönetimlerde halkla ilişkilere dönük birimlerin kurulduğu bilinmektedir. Bu birimler kurum içerisinde bir organizasyon olarak yerlerini almışlardır. Ancak; halkla ilişkiler departmanının araştırma, planlama, haberleşme kanallarını aktif kullanma ve koordinasyon başlıklarını dinamik bir yapı içerisinde yürütebilmesi açısından danışman kişi ve kuruluşlardan yaralanma ihtiyaçları bulunmaktadır.
ENTEGRASYON

Universal’in profesyonel destek hizmeti ile hızlıca sisteminize entegre ederek kullanıma başlayabilirsiniz.

01
DOĞRU VERİ

Uygulamalarımız anlık veriye dayalı çözümler sunduğundan dolayı ihtiyaçlar ve çözümler için anında doğru veriye ulaşırsınız.

02
TECRÜBE

Universal’in yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde taleplerinize hızlı ve etkin çözümler sunmak için çalışmaktayız.

03

Avantajlar

Hızlı ve etkili çözüm…

İnsan Kaynakları Temini

Kurumsal İletişimin doğru ve etkin sağlandığı bir kurumda vatandaş ile kurum arasında oluşan bağ kurum imajının güçlü olmasını sağlayacaktır. Birimlerde çalışacak personelin seçimi ve yönlendirilmesi konusunda danışmanlık fayda sağlayacaktır.

Koordinasyon ve Analizler

Birimleriniz arasında koordinasyon sağlamanıza ve iletişimi güçlendirmenize yardımcı olmaktayız. Birimlerden gelen verileri bir bütün olarak değerlendirerek analiz edilecek ortamı sağlamanıza yardımcı oluruz.

Strateji Belirleme

Taleplere öncelik belirlenmesi, hedef kitlenin sosyoekonomik ve kültürel durumuna göre kararların alınması ve vatandaş ile kurum arasındaki sıcak bağın sağlanması için ortak amaca uygun stratejiler danışmanlık kapsamında yer almaktadır.