Uni Ar-Ge

Uni Ar-Ge

Efektif, yenilikçi çözümler..

Universal Yazılım A.Ş, yeni nesil teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak amacıyla, hizmet verdiği sektörlerde lider konumuna gelme vizyonuna uygun olarak Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Bu hedef doğrultusunda Universal Yazılım A.Ş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yürütelebilmek, hizmet verdiği sektörlere ve pazara yönelik yeni ürün, yeni teknolojiler ve yetkinlikler kazandırmak  amacıyla 2014 yılında Ar-Ge Merkezini (UNIAR-GE))kurmuş ve Türkiye’de alanında Resmi Ar-Ge Merkezi olan ilk firma olma başarısını da sağlamıştır.

UNIAR-GE kurulduğu tarihten itibaren; Universal bünyesinde yenilikçi ürün ve çözümlerin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin sektöre kazandırılması  başta olmak üzere aşağıdaki stratejiler doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir:

Geleceğe yönelik teknolojilerin takip edilmesi, bilgi birikimi oluşturulması ve prototip çalışmaları yapılması (AR-VR, Yapay Zeka, IoT, Blockhain)

Yeni gelişen teknolojileri kullanarak sektörde yenilikçi ürün ve çözümler geliştirilmesi

Şirket içerisinde karşılaşılan problemlere yönelik efektif, yenilikçi çözümler sunulması

Ar-Ge işbirlikleri ve faaliyetleri kapsamında patentlerin geliştirilmesi ve başvurularının yapılması, bilimsel ve akademik yayınların desteklenmesi, seminer ve konferanslara gerekli desteklerin verilmesi

Üniversitelerle yakın ilişkilerin oluşturularak onlarla bilimsel ağırlıklı projelerde işbirliklerinin yapılması ve inovasyonun desteklenmesi,Üniversitelerle staj ve kaynağında nitelikli iş gücü kazandırılması programlarının oluşturulması ve destek sağlanması

KOBİ Ar-Ge ortaklarıyla çalışarak, yenilikçi ürünlere ve çözümlere dönüşebilecek prototiplerin geliştirilmesi ve ürünleşme/ticarileşme ve pazara açılması aşamasına destek sağlanması

Ulusal ve Uluslararası araştırma projelerine (Horizon 2020, Eureka, Eurostar vb.) katılım sağlanarak bu programlarda ileri araştırma çalışmalarının yapılması,

Kamu destekli (TEYDEB, SAN-TEZ, KOSGEB, vb.) projelerin başvuru ve kabul edilen projelerin yürütülmesi 

Nitelikli işgücü istihdamını artırılması amacıyla, çalışanlarının kişisel, mesleki ve teknik birikimlerini geliştirmeye yönelik inovasyon eğitimlerinin sağlanması, akademik kariyer ve bilimsel faaliyetlerinin desteklenmesi