Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi

FlexWater'a Dön

Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi

Giderleriniz Kontrol Altında…

Hizmet ağının genişlemesi ile birden fazla lokasyonda kesintisiz hizmet vermek zorunda kalan su idarelerinde, hizmetlerin yerine getirilmesindeki belli başlı giderler (elektrik, telefon, doğalgaz, ADSL gibi) daha doğru yönetmeli ve optimizasyon sağlanmalıdır. FlexWater Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi sayesinde giderler, harita tabanlı olarak çalışan FlexWater Kurumsal Varlık Yönetimi ile entegre yapıda takip edilir, zaman ve maliyetler de tasarruf sağlanır.

FlexWater'a Dön

Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi

Giderleriniz Kontrol Altında…

Hizmet ağının genişlemesi ile birden fazla lokasyonda kesintisiz hizmet vermek zorunda kalan su idarelerinde, hizmetlerin yerine getirilmesindeki belli başlı giderler (elektrik, telefon, doğalgaz, ADSL gibi) daha doğru yönetmeli ve optimizasyon sağlanmalıdır. FlexWater Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi sayesinde giderler, harita tabanlı olarak çalışan FlexWater Kurumsal Varlık Yönetimi ile entegre yapıda takip edilir, zaman ve maliyetler de tasarruf sağlanır.

 • Varlık Yönetimi ile Entegre

  FlexWater Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi sayesinde enerji ve fatura giderlerinizi lokasyon (varlık) bazlı olarak takip eder, analizler yapar ve raporlayabilirsiniz. Böylelikle bina, kişi sayısı, kullanılan enerji türü gibi birçok parametrede karşılaştırmalı bilgiler elde eder, optimizasyonu sağlayabilirsiniz.

 • GIS Verilerine Altlık Oluşturma

  Su idarelerindeki maliyetlerin en başında su iletimi esnasında kullanılan pompa terfi istasyonlarındaki enerji ve malzeme maliyetleri teşkil etmektedir. GIS verileri ile entegre yapıda çalışması sayesinde saha enerji ve malzeme tüketimini kontrol altına almak kolaylaşır. Yapılan optimizasyon çalışmalarıyla malzeme ve enerji sarfiyatının önüne geçilmiş olur.

 • Mobil Yapısı ile Yerinde Kontrol Kolaylığı

  Kullanılan enerjinin sahada kontrolü kolaylaşır. Kuruma yapılan fatura tahakkuklarındaki yanlışlıklara anında müdahale edilir, yerinde kontrollerle itiraz süreleri içerisinde düzeltme işlemi gerçekleştirilir.

 • Varlık Yönetimi ile Entegre

  FlexWater Enerji Takip ve Optimizasyon Yönetimi sayesinde enerji ve fatura giderlerinizi lokasyon (varlık) bazlı olarak takip eder, analizler yapar ve raporlayabilirsiniz. Böylelikle bina, kişi sayısı, kullanılan enerji türü gibi birçok parametrede karşılaştırmalı bilgiler elde eder, optimizasyonu sağlayabilirsiniz.

 • GIS Verilerine Altlık Oluşturma

  Su idarelerindeki maliyetlerin en başında su iletimi esnasında kullanılan pompa terfi istasyonlarındaki enerji ve malzeme maliyetleri teşkil etmektedir. GIS verileri ile entegre yapıda çalışması sayesinde saha enerji ve malzeme tüketimini kontrol altına almak kolaylaşır. Yapılan optimizasyon çalışmalarıyla malzeme ve enerji sarfiyatının önüne geçilmiş olur.

 • Mobil Yapısı ile Yerinde Kontrol Kolaylığı

  Kullanılan enerjinin sahada kontrolü kolaylaşır. Kuruma yapılan fatura tahakkuklarındaki yanlışlıklara anında müdahale edilir, yerinde kontrollerle itiraz süreleri içerisinde düzeltme işlemi gerçekleştirilir.

null

Enerji Optimizasyon ve Takip Yönetimi

Su Yönetim Sistemlerinde bulunan standart ERP çözümlerine ek olarak kapsamlı çözümler sunar. GIS uygulamalarına altlık oluşturması açısından takip edilmesi önemli olan sözel verilerin kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar. Faturalar düzenli kayıt altına alınır. Raporlanması kolaylaşarak varlık bazlı olarak optimizasyonlar sağlanır.

null

Bu Ürün Hangi Sorunları Çözüyor?

 • Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilir.
 • Şebeke de kullanılacak pompa terfi istasyonu gibi yerler GIS verileri ile entegre edilerek su satış fiyatlarının belirlenmesine altlık oluşur, doğru bilgiyle hesaplama yapılmasını kolaylaştırır.
 • Su idaresinde tahakkuk ettirilen tüm faturalar tek bir merkezde takip edilir. Maliyet hesabı ve gereklilik analizleri gerçekleştirilir.
 • Mobil yapısı sayesinde yerinde kontroller gerçekleştirilebilir, düzetmeler anlık yerine getirilir.
 • Kullanılan mobil telefonların kurumun ihtiyacına göre yeniden ve sürekli optimize edilmesini sağlar. Gereksiz görülen az kullanılan ya da gereğinden fazla kullanılan hatların tespitini kolaylaştırır, önlem alınmasına olanak sağlar. 

Diğer FlexWater Çözümleri