Kurumsal Varlık Yönetimi

FlexWater'a Dön

Kurumsal Varlık Yönetimi

VARLIK – BAKIM – ONARIM

FlexWater'a Dön

Kurumsal Varlık Yönetimi

VARLIK – BAKIM – ONARIM

Kuruma ait yeraltı ve yerüstü tüm varlıkların izlenmesine, bakım ve arızaların maliyetleri de dahil takip edilmesine olanak sağlayan, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satınalma, Şebeke Yönetimi ve Mobil Saha ve Servis Yönetimi ile bütünleşik çalışabilen web tabanlı uygulamalar bütünüdür.

 • Varlıkların Yaşam Döngüsünün Takip Edilmesi

  Varlığın satın alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar geçen sürede, bulunduğu lokasyonları, arızaları ve bakımları için yapılan işlerin analizleri ile kullanılan malzemeler de dâhil olmak üzere garantilerinin takibinin yapılması sağlar.

 • Entegre Çalışan Mobil Uygulama

  Mobil uygulama sayesinde saha çalışanlarının yaptığı işler anlık olarak merkezi sistemde güncellenir. Anlık takip edilebilmesini sağlar. Raporlamalar ve görüntülemeler gerçek zamanlı gerçekleşir.

 • null

  Güçlü Entegrasyon Yapısı

  SCADA, Tesisat ve Sözleşme Yönetimi, CBS, Yönetim Bilgi Sistemi, Hidrolik Model ve Saha Servis Yönetimi (FSM) ile entegre olması nedeniyle güçlü ve bütünleşik bir sistem ile çalışma olanağı sağlanır.

Kuruma ait yeraltı ve yerüstü tüm varlıkların izlenmesine, bakım ve arızaların maliyetleri de dahil takip edilmesine olanak sağlayan, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satınalma, Şebeke Yönetimi ve Mobil Saha ve Servis Yönetimi ile bütünleşik çalışabilen web tabanlı uygulamalar bütünüdür.

 • Varlıkların Yaşam Döngüsünün Takip Edilmesi

  Varlığın satın alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar geçen sürede, bulunduğu lokasyonları, arızaları ve bakımları için yapılan işlerin analizleri ile kullanılan malzemeler de dâhil olmak üzere garantilerinin takibinin yapılması sağlar.

 • Entegre Çalışan Mobil Uygulama

  Mobil uygulama sayesinde saha çalışanlarının yaptığı işler anlık olarak merkezi sistemde güncellenir. Anlık takip edilebilmesini sağlar. Raporlamalar ve görüntülemeler gerçek zamanlı gerçekleşir.

 • null

  Güçlü Entegrasyon Yapısı

  SCADA, Tesisat ve Sözleşme Yönetimi, CBS, Yönetim Bilgi Sistemi, Hidrolik Model ve Saha Servis Yönetimi (FSM) ile entegre olması nedeniyle güçlü ve bütünleşik bir sistem ile çalışma olanağı sağlanır.

null

Kurumsal Varlık Yönetimi

FlexWater Kurumsal Varlık Yönetimi ile maliyetleri kontrol altına alarak düşürebilir, gelişmiş hizmetler kullanılarak, akıllı risk yönetimleri uygulanabilir. Tüm varlıklarla birlikle stratejik öneme sahip diğer varlıkların kullanılabilirliğinin ölçülmesi ve yönetilmesi çok önemlidir. Varlık altyapısını kontrol altına almak, bakım ve arıza süreçlerini doğru yönetmek adına FlexWater Kurumsal Varlık Yönetimi, işletmelerin varlıkları ile ilgili tanımlamaları ve yaşam döngüsünün takibini sağlar. Sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

null

Bu Ürün Hangi Sorunları Çözüyor?

 • Kurumdaki varlıkların izlenmesi sağlar. Bakım faaliyetleri ve iş gücü yönetimini sürdürebilir hale getirir.
 • Varlıkların bakım ve arıza maliyetlerinin izlenmesine olanak sağlar. İş emri bazında maliyet takibi yapar. Sonuçlarına göre analizler yaparak yönlendirir.
 • Saha işlerinin tahmini planlaması ile doğru ve hızlı iş dağılımı gerçekleştirir.
 • Varlık optimizasyonu ile otomatik olarak ihtiyaçlarının belirlemesi gerçekleştirir.
 • İş ihtiyaçlarının atamasını gerçekleştirir. Periyodik bakımların planları oluşturulur. Bakımlardan üretilen işlerin otomatik olarak ekiplere dağılımını sağlar.
 • İş emirlerinde onay mekanizması kullanır. İşlerin doğru ve zamanında yapılmasının takibini olanak verir. Varlıkların/yedek parçaların satın alma süreçlerini kontrol eder, yönetir ve sonuçlandırır.

Diğer FlexWater Çözümleri