Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi

FlexWater'a Dön

Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi

Havza – Dere – Kuyu – Su Kalite

FlexWater'a Dön

Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi

Havza – Dere – Kuyu – Su Kalite

Baraj doluluk oranından kritik seviye alarmına, dere, havza, yağmursuyu hatları ve kuyuların takip edilmesine kadar su seviyesi, debi/basınç bilgilerinin kontrol altına alındığı ve su kalite kontrollerinin takip edildiği uygulamalar bütünüdür.

 • Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Hedeflerin Sürdürülebilmesi

  Varlığın satın alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar geçen sürede, bulunduğu lokasyonları, arızaları ve bakımları için yapılan işlerin analizleri ile kullanılan malzemeler de dâhil olmak üzere garantilerinin takibinin yapılması sağlar.

 • GIS Verilerine Altlık Oluşturma

  Günümüzde hidrolik hesaplamalar, boru değişim önceliklendirme analizleri ve havza/taşkın su yönetimi, su idareleri için önemli konular haline gelmiştir. GIS uygulamalarına altlık oluşturacak bu özelliklerin maksimum seviyede kullanılması için Tesisat ve Sözleşme Yönetimi ile Yönetim Bilgi Sistemi uygulamalarındaki verilerin haricinde başkaca verilere de ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. FlexWater Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi ile bu ihtiyaç karşılanır ve GIS sistemine sağlıklı veriler üretilir.

 • Su Kaynaklarının Mevcut Durumu, Anlık Görüntüleme ve Analiz Etme

  FlexWater Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi ile su kaynaklarının anlık doluluk oranlarını takip edebilirsiniz. Grafiksel ekranlarla doğru karar mekanizmaları geliştirebilir, iş yönlendirme sağlayabilirsiniz.

Baraj doluluk oranından kritik seviye alarmına, dere, havza, yağmursuyu hatları ve kuyuların takip edilmesine kadar su seviyesi, debi/basınç bilgilerinin kontrol altına alındığı ve su kalite kontrollerinin takip edildiği uygulamalar bütünüdür.

 • Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Hedeflerin Sürdürülebilmesi

  Varlığın satın alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar geçen sürede, bulunduğu lokasyonları, arızaları ve bakımları için yapılan işlerin analizleri ile kullanılan malzemeler de dâhil olmak üzere garantilerinin takibinin yapılması sağlar.

 • GIS Verilerine Altlık Oluşturma

  Günümüzde hidrolik hesaplamalar, boru değişim önceliklendirme analizleri ve havza/taşkın su yönetimi, su idareleri için önemli konular haline gelmiştir. GIS uygulamalarına altlık oluşturacak bu özelliklerin maksimum seviyede kullanılması için Tesisat ve Sözleşme Yönetimi ile Yönetim Bilgi Sistemi uygulamalarındaki verilerin haricinde başkaca verilere de ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. FlexWater Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi ile bu ihtiyaç karşılanır ve GIS sistemine sağlıklı veriler üretilir.

 • Su Kaynaklarının Mevcut Durumu, Anlık Görüntüleme ve Analiz Etme

  FlexWater Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi ile su kaynaklarının anlık doluluk oranlarını takip edebilirsiniz. Grafiksel ekranlarla doğru karar mekanizmaları geliştirebilir, iş yönlendirme sağlayabilirsiniz.

null

Havza İzleme ve Su Kalite Yönetimi

Su Yönetim Sistemlerinde bulunan standart Yönetim Bilgi Sistemi çözümlerine ek olarak kapsamlı çözümler sunar. GIS uygulamalarına altlık oluşturması açısından takip edilmesi önemli olan sözel verilerin kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar.
Su envanterinizi oluşturan barajlar, akarsular ve kuyuları kayıt altına alarak, dönemsel su kapasitenizi takip etmenizi sağlar. Böylece hizmet götürdüğünüz coğrafyada ki abonelerin su tüketimlerini dikkate alarak, gerekli ayarlamaları ve optimizasyonu sağlayabilirsiniz.

null

Bu Ürün Hangi Sorunları Çözüyor?

 • Yağmur suyu hattı ve dere verileri sözelde kayıt altına alınmış olur.
 • Havza tanımı yapılarak, havzaya ait kaynak, baraj ve kuyu suyu verileri kayıt altına alınmış olur.
 • Alınan bu veriler neticesinde GIS uygulamalarına veri altlığı oluşturur.
 • Su kalite ve kontrol sonuçları kayıt altına alınır.
 • Entegre Mobil Saha Servis Yönetimi uygulaması ile havza denetimlerini ve ruhsatlandırmayı etkin hale getirir.

Diğer FlexWater Çözümleri