Tesisat ve Sözleşme Yönetimi

FlexWater'a Dön

Tesisat ve Sözleşme Yönetimi

Yenilikçi ve Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

FlexWater'a Dön

Tesisat ve Sözleşme Yönetimi

Yenilikçi ve Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

Konum duyarlı, kural bazlı ve iş süreci mantığı ile çalışan, EBYS ve arşiv altyapısını bütünleşik halde sunabilen, Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları (Bütçe/Muhasebe, IK, Satınalma, vb.) ile tam uyumlu çalışma özelliği ve optimize edilmiş database yapısı ile veri tekrarının oluşmadığı, tahakkuk ve tahsilat verilerinin otomatik muhasebeleştiği Yeni Nesil “Su Kurumları Yönetim Sistemi” yazılımıdır.

 • Süreç Bazlı Web Tasarımı, Mekandan Bağımsız Mobil Kullanım

  Süreç odaklı ve web tabanlı olarak, ortamdan bağımsız çalışan uygulamalar sayesinde “FlexWater Tesisat ve Sözleşme Yönetimi” tüm donanımlarda çalışır.

 • Yasa ve Mevzuat Değişimlerine Hızlı Çözüm

  Su idarelerindeki yazılımlarında söz konusu değişiklik veya güncellemeleri yapmak önemli ölçüde vakit kaybına ve işlemlerin aksamasına neden olmaktadır. FlexWater Tesisat ve Sözleşme Yönetimi, 7/24 çalışma mantığında tasarlanmış ve merkezden yönetilebilir olduğundan bu aksamaları ortadan kaldırır.

 • Kendi içinde Bütünleşik Üçüncü Parti Yazılımlarla Tam Uyumlu

  FlexWater Tesisat ve Sözleşme Yönetimi içindeki tüm yazılımlar, Universal tarafından evrensel standartlar ve yerel destekle sunulmaktadır. Universal’in diğer yazılımları ile tam entegrasyonunun yanında uluslararası ortaklıklar ile Hidrolik Modellemeden, Akıllı Şebeke Yönetimine, Projelendirmeden, Risk Yönetimi yazılımları ile tam uyumlu çalışır.

Konum duyarlı, kural bazlı ve iş süreci mantığı ile çalışan, EBYS ve arşiv altyapısını bütünleşik halde sunabilen, Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları (Bütçe/Muhasebe, IK, Satınalma, vb.) ile tam uyumlu çalışma özelliği ve optimize edilmiş database yapısı ile veri tekrarının oluşmadığı, tahakkuk ve tahsilat verilerinin otomatik muhasebeleştiği Yeni Nesil “Su Kurumları Yönetim Sistemi” yazılımıdır.

 • Süreç Bazlı Web Tasarımı, Mekandan Bağımsız Mobil Kullanım

  Süreç odaklı ve web tabanlı olarak, ortamdan bağımsız çalışan uygulamalar sayesinde “FlexWater Tesisat ve Sözleşme Yönetimi” tüm donanımlarda çalışır.

 • Yasa ve Mevzuat Değişimlerine Hızlı Çözüm

  Su idarelerindeki yazılımlarında söz konusu değişiklik veya güncellemeleri yapmak önemli ölçüde vakit kaybına ve işlemlerin aksamasına neden olmaktadır. FlexWater Tesisat ve Sözleşme Yönetimi, 7/24 çalışma mantığında tasarlanmış ve merkezden yönetilebilir olduğundan bu aksamaları ortadan kaldırır.

 • Kendi içinde Bütünleşik Üçüncü Parti Yazılımlarla Tam Uyumlu

  FlexWater Tesisat ve Sözleşme Yönetimi içindeki tüm yazılımlar, Universal tarafından evrensel standartlar ve yerel destekle sunulmaktadır. Universal’in diğer yazılımları ile tam entegrasyonunun yanında uluslararası ortaklıklar ile Hidrolik Modellemeden, Akıllı Şebeke Yönetimine, Projelendirmeden, Risk Yönetimi yazılımları ile tam uyumlu çalışır.

null

Tesisat ve Sözleşme Yönetimi

Yönetim Sistemlerinde hizmet kalitesinin arttırılması, şeffaflaşma, hesap verilebilirlik, yatırım öncesinde karar mekanizmasının doğru çalışması ve yatırımların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bütünleşik uygulamalar birlikteliği içinde iş süreçlerini tasarlayabilir, konum duyarlı, mekân ve zamandan bağımsız olarak çalışmalar yapabilir, büro ve saha işlemlerini tek yapıda çözebilirsiniz.
Yazılımın ana uygulamaları “Bütçe/Muhasebe, Satınalma, İnsan Kaynakları (Özlük, Maaş vs.), EBYS, Varlık Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kurum Portalı ve Mobil Saha/Servis Yönetimi yazılımları ile bütünleşik olarak kullanılabilir, İş Zekâsı çözümü ile doğru raporlar üreterek karar alma aşamalarında kesintisiz yönetim sağlayabilirsiniz.

null

Bu Ürün Hangi Sorunları Çözüyor?

 • İnternet olan her ortamda web ve mobil ürünler üzerinde çalışabildiğinden kurulum gerektirmez ve dağınık yapıda olan kurumlar için ekstra network (alt yapı) ve donanım maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Doğru ve etkin kullanıcı yönetimi ile kullanıcı ve kayıt geçmişi güvenli bir şekilde kontrol altında tutulur.
 • Diğer kurumlar ile web servisi üzerinden doğru bilgiye güvenli ve hızlı ulaşılır, kurum zaman kazanır, işletme maliyetleri düşer.
 • Birimler arasındaki ilişkiler, senaryosu önceden hazırlanmış bilgi alış veriş formları üzerinden sağlanır. Bu durum personel performansı ve kırtasiye gibi işletme maliyetlerinde tasarruf sağlar.
 • İnsan odaklı yapısı sayesinde, kurumun ve hizmet verdiği kişilerin işlemlerini hızlı ve kolay yapmasını sağlar, personel ve özellikle vatandaş memnuniyetini ön planda tutar.
 • Kendi içinde entegre yapısı sayesinde veri tekrarını ortadan kaldırır.
 • Süreç yönetimi sayesinde işler, kurum çalışanlarına homojen yapıda dağıtılır, personel performansı artar.
 • Kurum ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen İş Zekâsı ile veri madenciliği yapılır ve esnek raporlamaya olanak sağlar.
 • Mobilize edilmiş iş emri uygulaması sayesinde konum duyarlı iş üretir, sonuçlandırır, merkezi ve kontrollü yönetim sağlar. 

Diğer FlexWater Çözümleri