Universal Profesyoneller Seminerinde

OGC Standartları, INSPIRE Temaları ve Uygulamaları

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olan “INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği” konulu projenin eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetleri çerçevesinde “OGC Standartları, INSPIRE Temaları ve Uygulamaları” konularında Profesyoneller Semineri, 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya’da Aska Lara Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Firmamızı bu seminerde harita mühendisi CBS uzmanı Buğra OTKEN temsil etmiş, proje ve gelişmeler hakkında bilgi almıştır.

İki gün süren Profesyoneller Seminerinde, proje amaçları konusunda katılımcıların farkındalığını artırmak, OGC Standartları, ISO 191XX standartları, INSPIRE ve Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı hedef ve uygulamaları konularında bilgi aktarımları sağlanmıştır. Konularında deneyimli beşi yabancı olmak üzere 8 akademik ve uzman personel tarafından, dört farklı oturumda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Son seminer gününde özellikle ulusal CBS, hukuksal ve strateji dokümanı hazırlıklarına katkı yapacak şekilde katılımcıların aktif katılımlarının sağlandığı bir forum gerçekleştirilmiştir.

Benzer Yazılar