“Universal Ar-Ge Merkezi TUFUAB Sempozyumundaydı”

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumlarının 9’uncusu Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, harita mühendisliğinin koordinatörlüğünde 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlendi. Bu konferansa Universal Ar-Ge Merkezide katılım sağlayarak konferansı yakından takip etti.

Konferansta Universal Ar-Ge Merkezinde Araştırmacı olarak görev yapan Sn. Serhat YILMAZTÜRK yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmasına ait bildiriyi sunmuştur. Konuşmasında; Açık kaynakla yazılım geliştirme alanında son birkaç yılda kaydedilen ilerleme ,bu olgunun önemi; maliyet, denetlenebilirlik ve esneklik gibi birçok açıdan çarpıcı değerlendirmeler yaparak, açık kaynak ile masaüstü ve web tabanlı CBS bileşenlerinin birlikte çalışabilirliğini ile ilgili çalışmalarından bahsetmiştir.

Ayrıca bu konferansta; her geçen yıl teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen fotogrametri ve uzaktan algılama tekniklerinin yaygın olarak birçok disiplin tarafından kullanılmasına detaylı bir şekilde yer verildiği gibi, bunun yanı sıra bu tekniklerle bütünleşmiş coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki uygulama ve gelişmelere de yer verilmiştir.

Universal Bilgi Teknolojileri; Teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, uygulayan, geliştiren bilim insanlarını bir araya getiren, bilgi paylaşımını sağlamayı amaç edinmiş ve bu amaç doğrultusunda da teknik sempozyumlar düzenleyen TUFUAB gibi oluşumları desteklemeye devam edeceği gibi bu etkinliklere de teknik anlamda katkı sağlamayı sürdürecektir.

Benzer Yazılar