Universal Ar-Ge Ekibi Hollanda Ziyaretlerine Devam Ediyor

Universal ekibinin Hollanda ziyareti kapsamında gerçekleştirilen gezinin 3.gününde Lahey de incelemeler ve görüşmelerde bulunulmuştur. Akıllı şehir platformu çalışmaları kapsamında yerel yönetim, üniversite, özel sektör ve girişimci işbirliğinin ele alındığı; karşılaşılan sorunların çözümlerinin konuşulduğu ve yeni işbirliği potansiyellerinin ortaya konulduğu etkinliklere katılım yapıldı.

Bu etkinlikte konuşmacı ve katılımcılarla birebir görüşmelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulmuş akıllı şehir bileşenlerinin kullanımı ve geleceği tartışılmıştır. Özellikle IoT (nesnelerin interneti) üzerinde çalışmalar incelenmiştir.

Bu kapsamda yapılan görüşmelerde Chesley Rach (Program Director Urban Development – Lahey Şehri Belediye Yetkilisi), Gijsbert Tijsseling (Sım-Cı Tecnical Consultant) (Iot- thethingsnetwork), Arn Van der Pluijm (Iot- smartcity) Nuray Gökalp (Founder Globaltechcity Event yöneticisi) ile görüşülmüştür.

Ekibimiz seyahatlerinin 4. Gününde belediye ziyaretlerine ve incelemelerine devam etmişlerdir. Bu kapsamda Amsterdam ve Purmerend Belediyeleri ziyaret edilmiş ikili görüşmeler yapılmıştır. Özellikle SmartCity uygulamaları kapsamında Smart Sensor ve Iot (nesnelerin interneti) uygulamaları incelenmiş, bunların Belediye içi ve dışı kullanımı yerinde incelenmiştir. Vatandaş ile etkileşim ve iletişim konusunda sağladığı avantajlar, uygulama şekli, maliyeti ve sürdürülebilirlik konularında yetkililer ile fikir alışverişinde bulunulmuştur. Uygulamaların Sosyal Medya, Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM), CBS ile etkileşimi ve kullanımı konularında canlı örnekler üzerinde incelmeler yapıldı.

Bu görüşmelerde Ar-Ge Direktörümüz Adem SELLER tarafından firmamızı ve FlexCity Akıllı Şehir Yönetim Platformunu tanıtan bir sunum yapıldı. Sunumda Akıllı Şehir yaklaşımımız, Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM) anlayışımız, İş ve Süreç Yönetimi (İSYS) araçlarımız ve tüm bunları yaparken kullandığımız CBS çözümlerimiz canlı örnekleri ile gösterilmiş, sorular cevaplandırılmıştır.

Gün boyu süren toplantılarda Casper Ficke (Adviseur Organisatie en Informatie), Gültekin Uslu (Project Manager Datalab) , Arjan Heijner (Team Manager), Safiyeh Salehi Mobarakeh (Senior Account Manager – İnnovation Quarter), Ivo Meijer (International Business Advisor) ile görüşülmüştür.

Benzer Yazılar