Sektöre Devlet Müdahalesi Ulusal Basında

Çok sayıda özel sektör çözümlerinin olduğu alanlarda Devletin veya Devlete bağlı kuruluşların yazılım üretmeye çalışması nedeniyle ortaya çıkan “haksız rekabet”, “kaynak israfı” ve “özel sektörü değersizleştirme”, “markalaşmayı ve büyümeyi engelleme” sorunumuz ulusal basında yer buldu.

13 Ekim’17 tarihli Karar Gazetesi Ekonomi Bölümünde Güven Adalı imzası ile çıkan “Teknolojide Sümerbank Sendromu” haberi ile soruna dikkat çekilmiş ve devletin bu tür girişimlerinin olası sonuçları irdelenmiştir. Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Özyirmidokuz ’un da görüşlerinin yer aldığı bu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Biz, Universal firması olarak her zaman Serbest Rekabet ve Serbest Piyasadan yana olduğumuzu, “Yerinden Yönetim” anlayışını savunduğumuzu bir kere daha ifade eder, devletin bu tür girişimlerinin  sektöre ve belediyelere ciddi zarar vereceğini ifade ederiz.

Benzer Yazılar