Ar-Ge Ekibimiz Adana TMMOB Uluslararası CBS Kongresinde

IMG_20171118_115923

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, “TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017” ve beraberinde düzenlenen Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirildi.

Universal Ar-Ge Merkezi olarak katılım sağladığımız kongre, “Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya” sloganı ile gerçekleştirildi. CBS ve ilgili alanlarda araştırma yürüten bilim insanlarını, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarını, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerini ve ilgili diğer paydaşları bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimler paylaşılmıştır.

Kongrede, ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranmış, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılmıştır.

TMMOB CBS17

Kongrede Universal Ar-Ge Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapan Sn. Serhat YILMAZTÜRK “Gezgin Satıcı Problemi’ne Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden Bir Çözüm: TRIO (TRavel Itinerary Organizer)” başlıklı bildirisini sunmuştur. Coğrafi bilgi teknolojilerinde ücretsiz ve açık kaynak yazılım kullanımının önemine değindiği çalışmasında, optimizasyon alanında oldukça önemli inceleme konularından biri olan gezgin satıcı problemi’ne (traveling salesman problem) getirdiği mobil uyumlu web projesi çözümünü tanıtmıştır. Kongre sonunda yapılan oylama sonucunda En İyi Bildiri Ödülü’ne layık görülerek ödülünü ODTÜ öğretim üyesi Sn. Prof. Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU’ndan almıştır.

poster

Ayrıca Universal Ar-Ge Merkezi Direktörü Sn. Adem SELLER,’in de içinde yer aldığı Sivas Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Sn. İlhami IŞIK, CBS Şefi Sn. Gökhan POLAT, CBS Uzmanları Sn. Sefa SARI, Sn. Gürkan Veysi ÖZÇAĞLAR, Sn.Atilla ALTUN, Sn. Esra MAKARA Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Doç. Dr. Tarık TÜRK‘ten oluşan çalışma grubu “Sivas Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi” başlıklı poster çalışmasıyla kongreye katılım sağlamıştır. Farklı çalışma gruplarının birlikte ortaya çıkardığı bu değerli çalışma, Poster sunum alanında büyük ilgi gören projelerden birisi olmuştur. Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan proje hakkında sektör profesyonellerine kurum yetkilileri tarafından bilgi verilmiş ve yenilikçi tarafları anlatılmıştır.

Universal Ar-Ge Merkezi olarak ulusal ve uluslararası mesleki etkinlikleri yakından takip edip katılım sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle hem özel sektör hem kamu kurumları hem de akademi dünyasıyla da birlikte çalışma örnekleri oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yeni teknoloji ve örnek  katma değer sağlayacak çalışmaları ve gelişmeleri izleyerek sektörün nabzını tutmaya ve katma değer içeren ürünler ortaya koymaya devam edecektir. Ülkemize değer katma hedefli tüm organizasyonları da desteklemeye devam edeceğiz.

Benzer Yazılar