Universal IoT Yönetim Platformu UNIT testleri başarıyla geçti

Universal IoT Yönetim Platformu UNIT testleri başarıyla geçti

Günlük yaşamımızda örneklerini görmeye başladığımız “Akıllı Şehir” uygulamalarının algılayıcıları ve sinir uçları olarak görev yapan IoT cihazları her gün daha da çeşitlenmekte, akıllanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Gittikçe artan sayılara ulaşan ve elle yönetilmesi artık mümkün olmayan bu cihazları kontrol edebilmek için kullanılan dağınık ve farklı kontrol uygulamalarının yönetilmesi ve işletilmesi de sorun haline gelmeye başlamıştır.

Universal olarak ortaya çıkan bu sorunu çözebilmek için FlexCity Akıllı Şehir Yönetim Platformu teknolojisi ile ürettiğimiz sistemimiz ile her türden, markadan IoT cihazınızı tek bir platformdan yönetebilecek ve raporlayabileceksiniz. Bulut Veri tabanları ile entegre olacak şekilde tasarlanan, akıllı prosedürler kullanarak cihazları otomatik tanımlayabilen UNIT uygulaması ile isterseniz FlexCity Uygulamasına entegre olabilir ve otomatik veya manuel iş emirleri üretebilirsiniz.

UNIT Uygulamamızı, FlexCity den bağımsız olarak kendi uygulamalarınıza da entegre edebilir, sağladığı servis mimarisini kullanarak lokal uygulamalarınıza mesaj göndermesini, iş emri üretmesini sağlayabilirsiniz. Veya Sms ve e-Posta entegrasyonlarını kullanarak UNIT platformunu bağımsız (Standalone) olarak çalıştırabilirsiniz. Üreteceğiniz Alarm, Uyarı veya Bilgi mesajlarını belirleyeceğiniz Sms veya e-Posta adreslerine otomatik olarak göndermesini sağlayabilirsiniz.

Evde Sağlık, Hava Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Güvenlik, Varlık Takibi ve Atık Takibi gibi birçok alanda kullanılan IoT cihazlarını; tamamıyla kendi olanaklarımızla üretilen,  arkasında açık kaynak kodlu NoSQL Veri Tabanı kullanan sistemimiz ile kurumunuzun “Akıllı Şehir” uygulamalarındaki yeteneğini ve erişimini artıracaktır.

Şirket merkezimizde oluşturulan IoT Ar-Ge ekibinin 12 farklı IoT cihazı ile yapılan testlerin sonuçları ve UNIT uygulamasının prototipi, geniş katılımlı bir toplantıda değerlendirilmiş, UNIT Platformunun tatmin edici bir seviyeye geldiği görülmüş ve prototip aşamasından ürün aşamasına geçilmesine karar verilmiştir.

Benzer Yazılar