OEDAŞ’ta Teknolojik Dönüşüm Devam Ediyor

OEDAŞ tarafından yılbaşından beri kullanılan “Universal Akıllı Şebeke ve Varlık Yönetimi” uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları 5 ili kapsayacak şekilde planlandığı gibi ilerlemektedir. Universal tarafından OEDAŞ’a kurulan Geonis Masaüstü Uygulaması, FlexMap Web Uygulaması, u.AYS Saha Mobil Uygulaması’nın kullanımı artarak ve de içerik kazanarak devam etmektedir. Uygulamaların güçlü altyapısı, sahip olduğu deneyim (Elektrik İşletmelerine yönelik Veri Modeli, Kurallar, Domain ve LookUp Tabloları, Şablonlar, Trace, Çoklu İşlem, Versiyonlama, Off-line Çalışabilme vb) ile CBS’nin iş süreçlerinde kullanımı artmakta, varlık yönetimi mekansal anlamda içerik kazanmaktadır. Zaman zaman yerinde, zaman zaman da İstanbul’da devam eden bu çalışmalar kapsamında;

  1. Yeni ve Uzman kullanıcı eğitimleri
  2. Geliştirilen veya uyarlanan özelliklerin eğitimi ve devreye alınması
  3. Kullanıcı deneyim paylaşımı çalışmaları yapılmaktadır.

OEDAŞ’tan ilgili personelin katılımı ile yerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar oldukça verimli olmakta, yaşanan sorunlara çok hızlı çözümler bulunmaktadır.

Proje kapsamında, tamamıyla Türk mühendislerce geliştirilen ve önemli bir uzmanlık gerektiren SCADA entegrasyonu ile Kurum Varlıklarının güncel halinin SCADA sisteminde gösterimi olanaklı hale gelecektir.

Kısaca OEDAŞ: 1 Haziran 2010 tarihinde özelleştirilen Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım faaliyetini yürütmektedir. Şirket, Şubat 2017 tarihinde devir alınmıştır.

OEDAŞ, 49 bin 419 km2’lik alanda yer alan 5 ilde yaklaşık 2,8 milyonluk nüfusa 1269 personeliyle hizmet vermektedir. Bölgede 2018 yılı verilerine göre bölgede 1.7 milyonu aşkın elektrik abonesi bulunmaktadır. Dağıtım bölgesinde yıllık bölgeye giren enerji miktarı yıllık 8,8 milyar kWh, Dağıtıma sunulan enerji 6,5 milyar kWh olup dağıtılan enerji miktarı ise 6,1 milyar kWh’dır. Osmangazi EDAŞ bölgesinde yaklaşık olarak 7 bin 776 dağıtım trafosu, 15 bin 302 de özel trafo bulunmaktadır ayrıca 24.002 km OG hattı ile 21.909 km AG hattı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar