Patent Eğitimlerine Bir Yenisi Daha Eklendi; “Patent Randevu”…

Universal Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri Kapsamında Patent Eğitiminin 3. Adımı Tamamlandı…

3. Ar-Ge Merkezi Patent Eğitimi Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ile LES TURKEY tarafından ortaklaşa yürütülen “Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” nin 3. adımı olan “Patent Randevu” eğitimi 20 Ocak 2017  tarihinde Universal Bilgi Teknolojileri merkezinde Ar-Ge Merkezi Yöneticilerimiz ve ilgili teknik personellerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde TPE Uzmanı Sayın Bayram DAŞBAŞI katılımcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik olarak aşağıdaki konularda bilgilendirmelerde bulunmuş ve bunlarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir.

  • Teknik probleme çözüm getirdikleri ve çalıştıkları konuların patentlenebilirliği konularında değerlendirmeler yapmak,
  • Patent başvurusu hazırlanması hakkında karşılıklı değerlendirmede bulunulması ve birlikte çalışmaların yapılması,
  • Patent veri tabanlarından araştırma yapılması ve örneklendirmeler,
  • Ulusal ve uluslararası patent süreçleri.

Eğitim tüm gün sürmüştür ve eğitimlerin Ar-Ge Merkezlerine katmış olduğu farkındalığı katılımcılara hem Sayın DAŞBAŞI  hem de  Ar-Ge Yöneticimiz Adem SELLER bir kez daha vurgulamışlardır.

Bir Ar-Ge Merkezi olarak özverili çalışmalarımız ile daha ileriye gideceğimize inanıyor ve Ar-Ge Merkezi kapsamında yapılan eğitim ve çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz.

3. Ar-Ge Merkezi Patent Eğitimi 2

Benzer Yazılar