FlexCity’de Yenilikler

"Ön Mali Kontrol Modülü"

newupdatesv2Kurumların bütçe harcamalarını disipline etmek ve uygulama standartlarını geliştirmek amacıyla FlexCity TEM uygulamasına “Ön Muhasebe” ile entegre çalışan “Ön Mali Kontrol” modülü eklendi. Bu eklenti ile harcama birimlerinin oluşturdukları ödeme fişlerinin ekleri ile birlikte kontrolü sağlanmış oldu.

Tamamen tanımlanabilir bir altyapıya sahip uygulama ile harcamaların türüne göre belirlenen kontrol listesi uygulanabilmekte ve üretilen Muhasebe işleminin mevzuata, kurum yönergelerine ve uygulamalarına uygunluğu maddeler halinde kontrol edilebilmektedir.

Özellikle büyük organizasyona ve harcama bütçesine sahip belediyelerde büyük ilgi gören bu eklenti ile İç Denetçi pozisyonundaki kullanıcıların harcamaları denetlemesi ve disipline etmesi sağlanmış olmaktadır.

Uygulama ile sağlanan tanımlanabilir kontrol listesi ile;

· Harcamalara ait ekler (Fatura, Teminatlar, Hakediş dilekçesi vb),

· Ödenek ilişkisi,

· Taahhüt kaydı ilişkisi,

· Çalışması gereken hesap ve bütçe kodları,

· Kesintiler,

· Taşeron Firma Kontrolü,

· Harcama limitleri kontrol edilebilmektedir.

"Taşınmaz Alım, Satımlarının Takibi ve Otomatik Muhasebeleşmesi"

Kurum Taşınmazlarının Alım/Satımı ve bu işlemlerin muhasebeleştirmesine yönelik yapılan geliştirmenin sonuna gelinmiştir. Taşınmazların Alım/Satım işlemlerinin tanımının ve takibinin yapıldığı uygulama ile Alım/Satım sonrası taksit ödemeleri ve bunların muhasebeleşme işlemi ekstra bir veri girişi yapmadan ilerleyecek ve ilgili hesaplara otomatik olarak yansıyacaktır. Özellikle taksitli Alım/Satım işlemlerin de ortaya çıkan ve takip gerektiren işlemlerde kullanım kolaylığı sağlayan bu uygulama ile toplu taşınmaz satışlarının takibi de yapılabilmektedir.

Uygulama ile sağlanan kolaylıklar;

  • Gelişmiş Taşınmaz Tanımlama,
  • Alım/Satım Tanımlama,
  • İhale Takibi,
  • Alım/Satım Sonrası İşlemleri,
  • Taksitlendirme,
  • Taksit Ödeme ve Raporlama,
  • Muhasebeleştirme.

Benzer Yazılar