FlexCity Tahakkuk Esaslı Muhasebe (TEM) uygulamasına “Ön Mali Kontrol” modülü eklendi

Kurumların bütçe harcamalarını disipline etmek ve uygulama standartlarını geliştirmek amacıyla FlexCity Akıllı Şehir Yönetim Platformu içerisinde yer alan TEM uygulamasına “Ön Muhasebe” ile entegre çalışan “Ön Mali Kontrol” modülü eklendi. Bu eklenti ile harcama birimlerinin oluşturdukları ödeme fişlerinin ekleri ile birlikte kontrolü sağlanmış oldu.

Tamamen tanımlanabilir bir altyapıya sahip uygulama ile harcamaların türüne göre belirlenen kontrol listesi uygulanabilmekte ve üretilen Muhasebe işleminin mevzuata, kurum yönergelerine ve uygulamalarına uygunluğu maddeler halinde kontrol edilebilmektedir.

Özellikle büyük organizasyona ve harcama bütçesine sahip belediyelerde büyük ilgi gören bu eklenti ile İç Denetçi pozisyonundaki kullanıcıların harcamaları denetlemesi ve disipline etmesi sağlanmış olmaktadır.

Uygulama ile sağlanan tanımlanabilir kontrol listesi ile;

  • Harcamalara ait ekler (Fatura, Teminatlar, Hakediş dilekçesi gibi),
  • Ödenek ilişkisi,
  • Taahhüt kaydı ilişkisi,
  • Çalışması gereken hesap ve bütçe kodları,
  • Kesintiler,
  • Taşeron Firma Kontrolü,
  • Harcama limitleri kontrol edilebilmektedir.

tem-uygulaması

Benzer Yazılar