FlexCity® Platformu, Harita ve CBS Yatırımlarınızı Koruyor ve Geliştiriyor

Kurumların sahip oldukları harita verilerinin tüm iş süreçlerinde, yönlendirmelerde ve karar aşamalarında etkin bir şekilde kullanılması, bu verilerin değerini artıracak, CBS verilerinin güncel tutulmasına yardım edecektir. Büyük zorluklar ve emeklerle elde edilen harita verilerinin kullanım alanının artırılması ile kurumun iş yapma kalitesi ve hızı da aynı oranda artacaktır.

FlexCity Akıllı Şehir Yönetim Platformunun sahip olduğu “Konum Duyarlı Çalışma” özelliği ile her türden işinizi ve iş sürecinizi konum duyarlı yapabilirsiniz. MIS Uygulama ekranlarından Harita verilerinize ve harita araçlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde Harita araçlarınızdan FlexCity ekranlarına ulaşmanız mümkün olmaktadır. Ayrıca açılan harita ekranlarında izin verilen çizimleri ve güncellemeleri yapabilirsiniz.

ebis

FlexCity içerisinde evrensel standartlarda geliştirilen çeşitli entegrasyon metotları ile harita verilerinize ve/veya araçlarınıza tek yönlü veya çift yönlü entegrasyonlar sağlanabilmektedir.

FlexCity Platformu ile entegre edilmiş Ulusal ve Uluslararası uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.

 

Uygulama Kapsam Kurum Uygulama Amacı
ESRI Sorgulama, Görüntüleme, Değerleme, Güncelleme Antalya BB, İstanbul BB,

Samsun BB,

Kocaeli BB,

Yalova, Sivas

Emlak Bilgi Sistemi, Aykoma, Ukome, İmar Süreçleri, Takbis, Mezarlık Bilgi Sistemi, Kent Rehberi
NetCad Sorgulama, Görüntüleme Büyükçekmece, Ataşehir,

Beşiktaş

Bina, Parsel sorgulama, Adres Bilgi Sistemi
GoogleMaps (*) Sorgulama, Görüntüleme, Yönlendirme, Tematik Haritalama Tüm FlexCity Platformlarında İş ve Ekip takibi, Konum Duyarlı Çalışma gerektiren yerler,

360° Görüntüleme,

Genel konum gösterimi ve yönlendirmeler

Açık Kaynak Kodlu (GeoServer) Sorgulama, Görüntüleme, Yönlendirme, Güncelleme Hatay BB,

Gaziantep BB

Görüntüleme, Mezarlık Bilgi Sistemi, Aykome, Ukome, Takbis, Kent Rehberi
GiSoft Sorgulama, Görüntüleme Sultanbeyli Bina, Parsel sorgulama, Adres Bilgi Sistemi
Piri1453 Sorgulama, Görüntüleme, Güncelleme Kocaeli BB Aykoma, Ukome, Takbis
GeoMobis Sorgulama, Görüntüleme Sancaktepe Konum Duyarlı Çalışma,

360° Görüntüleme

(*) Güncel ve Akıllandırılmış Harita bilgisi temin edemeyen kurumlarda kullanılmaktadır.

FlexCity Platformu, standartları destekleyen harita servisleri (Wfs, Wms) ile ve farklı veri tabanlarında tutulan veriler (Oracle SDO, Sde, Sql Server, PostGis, SHP, vs) ile kolay bir şekilde veri paylaşımı yapabilmektedir. Farklı kurumlarda birden fazla veri kaynağından veriyi anlık (online) olarak okuyarak, tek bir uygulamada görüntüleyebiliyor.

Netcad Entegrasyonu

Geliştirilen entegrasyonlar ile yeni bir yatırıma gitmeden, mevcut harita verileri ve araçları kullanılarak FlexCity Platformu ile entegre çalışabilmektedir. FlexCity içerisinde kurumun sahip olduğu harita verileri, kullanım amaçları ve kullanıcı yetkileri doğrultusunda FlexCity kullanıcıları tarafından kullanılabilmektedir.

Benzer Yazılar