Taşınmaz Varlıklarınızı EBİS İle Yönetin

EBİS, sahip olduğunuz taşınmazları yönetmek için tasarlanmış uzman bir uygulamadır. Harita ile entegre edilmiş taşınmaz değerleme, kiralama, sözleşme yönetimi ve kamulaştırma takip platformudur.

Kurumlarda bina ve personel sayısı arttıkça geleneksel yöntemlerle yönetilmesi mümkün olmayan tüm taşınmazları hedef almaktadır. EBİS, verimsiz yönetilen gelir ve gider dengesinin görüntülenmesini, iş emirleriyle ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanarak etkili şekilde yönetilmesini sağlar. Kurum bünyesinde bulunan taşınmazların daha yüksek getiri elde etmenize, masraflarınızı kontrol altında tutmanıza ve gelir/gider işlemlerinin muhasebeleştirmesini hızlandırmanıza yardımcı olur.

Ebis uygulamasının ana fonksiyonları:

1- Gayrimenkullerin takibi

2- Taşınmaz değerlemesi

3- Kira sözleşmelerinin yönetimi

4- Taşınmaz, satış ve devir işlemleri

5- Kamulaştırma süreçlerinin yönetimi

6- CBS ile entegrasyon

7- EBYS ile entegrasyon

8- Mali Hizmetler ile entegrasyon

9- TAKBİS ile Entegrasyon

 

EBİS uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığında idareye ait taşınmazların yönetimi için kullanılmaktadır.

Benzer Yazılar