Yerel Yönetim Mevzuat Eğitimleri

Yerel Yönetim Mevzuat Eğitimleri

Kurumsal Bilinci Üst Seviyelere Taşıyın…
Bu uygulama ile mevcut ve değişen mevzuatı takip edebilmek, örnek uygulamalar ile kurumsal bilinci üst seviyede tutabilmeyi amaçlamaktadır.
ENTEGRASYON

Universal’in profesyonel destek hizmeti ile hızlıca sisteminize entegre ederek kullanıma başlayabilirsiniz.

01
DOĞRU VERİ

Uygulamalarımız anlık veriye dayalı çözümler sunduğundan dolayı ihtiyaçlar ve çözümler için anında doğru veriye ulaşırsınız.

02
TECRÜBE

Universal’in yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde taleplerinize hızlı ve etkin çözümler sunmak için çalışmaktayız.

03

Avantajlar

Hızlı ve etkili çözüm…

Farkındalık ve Yerindelik

Mevcut ve değişen mevzuatın takibi kurum işleyişine pozitif katkı yapacağından harcamalar ve alınan kararların doğru ve yerindelik esasına uygun alınmasını sağlayacaktır.

Mevzuata Uygunluk

Yerel yönetimler kurumsal faaliyetleri içerisindeki görev ve sorumluluklarını kendileri için belirlenen ve tabi oldukları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmelidir. Bu sayede doğabilecek hukuksal sorunlar ve işlem hatalarının önüne geçilecektir.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Yerel yönetimler görev ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumlu oldukları denetim mekanizmalarına kurum faaliyetleri ile ilgili daha doğru ve aydınlatıcı bilgi verebilecektir. Güncel mevzuatı takip etmeyen ve uygulayamayan kurumlar şeffaf ve hesap verebilir olamayacaklardır.