Info360

Info360

SCADA ve İş Zekasını Birleştirin

Info360, saha ölçümleri ve bunların basit gösterimleri yerine, mükemmel bir harita arayüzü ile CBS, Hidrolik Model ve Abone Bilgi Sistemi verileri ile haberleşerek mükemmel bir analiz ortamı sunar. Gerçek zamanlı operasyonel performans izleme ve raporlama uygulaması olan Info360, kontrol odasındaki tüm süreçlere iş zekasını getirir.

Su kuruluşlarının kütle dengesi hesaplamalarını, kayıp-kaçak ile ilgili analizleri, ilgilenilen her parametrenin güncel olarak izlenmesi ve analizini, önemli problemlere hızlı tepki vermesini ve işletme maliyetlerini azaltmasını sağlar.

Proaktif Kararlar

SCADA sistemleri, su dağıtım ve toplama sistemlerinin durumu hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar. Çoğu SCADA sistemi, doğrudan kontrol odasına hızlı ve güvenilir veri sağlamak için optimize edilmiştir, ancak karar desteği ve iş süreci optimizasyonu için gerekli analitik hesaplama ve analiz ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersizdir. Bu sebeple iş analizlerini oluşturmak için, operatörler statik verileri elle çıkarmalı, parçalara ayırmalı ve analiz etmelidir.

Herkes için SCADA

info360 birkaç kişinin kontrol ve gözlemine dayanan geleneksel SCADA sistemleri yerine, herkesin kullanabildiği, Web Tabanlı ve daha önce yapılması olanaksız olan binlerce analizi size hazır halde sunar.

Web tabanlı ve kişiye göre özel olarak değiştirilebilen info360 arayüzü sayesinde, kurum/kuruluşta çalışan tüm personel görev ve sorumlulukları dahilinde SCADA sisteminden faydalanır.

Tüm Şebeke İçin Özel Alarmlar

Her bir şebeke elemanı için SCADA verisi olsun olmasın, istenilen değerlere alarm tanımlanabilmesini sağlar. info360, gelişmiş kontrol paneli yardımıyla tüm iş süreçlerini analiz eder, gerçek zamanlı ve etkileşimli iş kuralları oluşturarak, kullanıcı düzeyinde özelleştirilmiş gösterge tablo, grak, raporlar ve alarmlar üretir.

info360 arayüzü tamamen SCADA sistemlerinin en verimli şekilde kullanılması için geliştirilmiştir. Mevcut tüm ölçüm sistemleri ve SCADA cihazları ile uyumludur.

Dünyanın en büyük su kanalizasyon sağlayıcıları ve kurumlarının kullandığı info360, geleneksel bir SCADA sisteminden çok daha fazlasını sunar. Hazır birçok analiz aracının yanında, kurumdan kuruma özelleştirilebilir üst düzey matematiksel motoru sayesinde bütün analiz ihtiyaçlarına cevap verir.

SCADA, CBS, Hidrolik Model ve Abone Bilgi Sistemi gibi temel bilgileri mühendislik olarak aynı ortamda ve etkileşimli değerlendirerek, problemlerinizi en hızlı ve güvenilir biçimde çözmenize yardımcı olur.

Tüm Şebeke İçin Özel Alarmlar

  • Mühendislik tabanlı bilgi sistemlerinin entegrasyonu (CBS, SCADA, Hidrolik Modelleme)
  • Model, Abone Bilgi Sistemi gibi),
  • Gerçek zamanlı pompa ve enerji verimliliği analizleri,
  • Gerçek zamanlı kayıp kaçak analizleri,
  • Otomatikleştirilmiş kompleks alarm tanımları,
  • Tüm sistemlerin birleşmesi ve matematiksel altyapı sayesinde üst düzey raporlamalar,