İSYS

İş ve Süreç Yönetim Sistemi

İşinizi Tanımlayın, Tasarlayın, Yönetin ve İzleyin…

Şehrinizi yönetmenin en temel yolu işleri yönetmektir. FlexCity İSYS Uygulaması ile kurumunuza gelen işleri görebilir, yönlendirebilir, yönetebilir ve izleyebilirsiniz. Modern performans ölçümlemesinin temel kuralı olan “Tanımladığın gibi yap, yaptığın gibi tanımla” kuralının uygulaması olarak düşünebileceğimiz İSYS ile Kurum, Birim ve Kullanıcı performansını ölçebilir, tanımlanan standart süreye göre performansınızı ölçebilirsiniz.

 • İş Sürecinizi Tanımlayın ve Tasarlayın

  FlexCity Platformu içerisinde geliştirilen ve EBYS ile entegre edilen İSYS Uygulaması ile tanımlı iş süreçlerinizi BPMN2.0 Standardında tanımlayabilir, her bir adım için formlar tasarlayabilirsiniz. Süreç tasarım aracı ile sürecinizin başlangıcından bitişine kadar olan her bir karar ve işlem noktasını belirleyip buna göre akışını modelleyebilirsiniz. İster sistem ister kullanıcı ister otomatik işlem adımı olsun, tasarlayacağınız süreç tanımlayacağınız koşullara göre otomatik olarak ilerleyecek ve sonlanacaktır. Otomatik işlem adımları ile adımlarınıza kronometre, mail veya sms gönderimi koyabilir, işleminizi hızlandırabilirsiniz.

  Form tasarım aracı yardımıyla da süreciniz de kullanma gereği duyduğunuz ekranları bir yazılımcı ihtiyacı duymadan tasarlayabilirsiniz. İsterseniz bir adım daha ileri gidip FlexCity içerisinde kullanılan kontrol ve yardım araçları ile tasarladığınız formu entegre edebilirsiniz.

 • İşin Hangi Aşamada Olduğunu Görün

  Tanımladığınız süreci kullanarak işi başlatan herkes işin hangi aşamada olduğunu süreç diyagramına bakarak görebilir. İsterseniz bunu sürecin başlatıcısı olan vatandaşlara veya kurumlara da açabilir ve onlarında sürecin her bir adımından otomatik olarak haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Süreç içerisine ekleyeceğiniz bilgilendirme notasyonları ile istediğiniz kullanıcı veya organizasyona otomatik olarak bilgi mesajları gönderebilir, hatta belirlenen süreleri aşan adımlar da uyarıcı mesajlar yayınlayabilirsiniz.

 • Konum Bazlı Çalışın

  Sürece entegre edeceğiniz FlexCity Harita bileşeni ile işinizin gerektirdiği harita işlemlerini (Çizme, hesaplama gibi) gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik yardımıyla bazı hesaplamalar yapabilir ve tanımlı tarifeye göre parasal değer oluşturabilir, oluşan bu değeri ana otomasyon sisteminin gelir uygulamalarına gönderebilirsiniz.

  Süreç tanımında belirleyeceğiniz otomatik konum alma özelliğini kullanarak her bir işlem adımının gerçekleştirildiği konumu otomatik olarak sisteminize kaydedebilir, sürecin hangi konumlarda icra edildiğini görebilir ve raporlayabilirsiniz.

 • Vaka Yönetimi ve Ortak Alt İşler

  Kurumlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri “Vaka” Yönetimidir. Uzun süreli veya birden fazla işi birbirine bağlayan işler topluluğu olarak adlandırılan vaka yönetimi ile İSYS’nin üzerinde ayrı bir tanımlama ve yönetim yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Birden fazla sürecin birbirine bağlandığı gibi her bir sürecin belli aşamalarda bir diğerini tetikleyebildiği uzun süreli üst kavramlar oluşturulması gerekmektedir. FlexCity İSYS ile bu tür ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen Vaka yönetimi le kurumların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.

  Kurumlarda İmza, Ödeme, Olur gibi sürekli tekrarlanan birtakım rutin işler vardır. Bu tür ortak rutinleri tüm süreçlerde kullanabilmek için gerekli altyapı, FlexCity İSYS ile sunulmaktadır.

 • İş Sürecinizi Tanımlayın ve Tasarlayın

  FlexCity Platformu içerisinde geliştirilen ve EBYS ile entegre edilen İSYS Uygulaması ile tanımlı iş süreçlerinizi BPMN2.0 Standardında tanımlayabilir, her bir adım için formlar tasarlayabilirsiniz. Süreç tasarım aracı ile sürecinizin başlangıcından bitişine kadar olan her bir karar ve işlem noktasını belirleyip buna göre akışını modelleyebilirsiniz. İster sistem ister kullanıcı ister otomatik işlem adımı olsun, tasarlayacağınız süreç tanımlayacağınız koşullara göre otomatik olarak ilerleyecek ve sonlanacaktır. Otomatik işlem adımları ile adımlarınıza kronometre, mail veya sms gönderimi koyabilir, işleminizi hızlandırabilirsiniz.

  Form tasarım aracı yardımıyla da süreciniz de kullanma gereği duyduğunuz ekranları bir yazılımcı ihtiyacı duymadan tasarlayabilirsiniz. İsterseniz bir adım daha ileri gidip FlexCity içerisinde kullanılan kontrol ve yardım araçları ile tasarladığınız formu entegre edebilirsiniz.

 • İşin Hangi Aşamada Olduğunu Görün

  Tanımladığınız süreci kullanarak işi başlatan herkes işin hangi aşamada olduğunu süreç diyagramına bakarak görebilir. İsterseniz bunu sürecin başlatıcısı olan vatandaşlara veya kurumlara da açabilir ve onlarında sürecin her bir adımından otomatik olarak haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Süreç içerisine ekleyeceğiniz bilgilendirme notasyonları ile istediğiniz kullanıcı veya organizasyona otomatik olarak bilgi mesajları gönderebilir, hatta belirlenen süreleri aşan adımlar da uyarıcı mesajlar yayınlayabilirsiniz.

 • Konum Bazlı Çalışın

  Sürece entegre edeceğiniz FlexCity Harita bileşeni ile işinizin gerektirdiği harita işlemlerini (Çizme, hesaplama gibi) gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik yardımıyla bazı hesaplamalar yapabilir ve tanımlı tarifeye göre parasal değer oluşturabilir, oluşan bu değeri ana otomasyon sisteminin gelir uygulamalarına gönderebilirsiniz.

  Süreç tanımında belirleyeceğiniz otomatik konum alma özelliğini kullanarak her bir işlem adımının gerçekleştirildiği konumu otomatik olarak sisteminize kaydedebilir, sürecin hangi konumlarda icra edildiğini görebilir ve raporlayabilirsiniz.

 • Vaka Yönetimi ve Ortak Alt İşler

  Kurumlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri “Vaka” Yönetimidir. Uzun süreli veya birden fazla işi birbirine bağlayan işler topluluğu olarak adlandırılan vaka yönetimi ile İSYS’nin üzerinde ayrı bir tanımlama ve yönetim yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Birden fazla sürecin birbirine bağlandığı gibi her bir sürecin belli aşamalarda bir diğerini tetikleyebildiği uzun süreli üst kavramlar oluşturulması gerekmektedir. FlexCity İSYS ile bu tür ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen Vaka yönetimi le kurumların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.

  Kurumlarda İmza, Ödeme, Olur gibi sürekli tekrarlanan birtakım rutin işler vardır. Bu tür ortak rutinleri tüm süreçlerde kullanabilmek için gerekli altyapı, FlexCity İSYS ile sunulmaktadır.

FlexCity Süreç Modelleme ve Form Tasarım Araçları

İSYS uygulamaları ile tasarlanan iş süreçlerinin her bir adımında ihtiyaç duyulan farklı format ve içerikteki bilgilerin görüntüleneceği ve/veya girilebileceği ekranlara e-Form denilmektedir. Bu ekranların tasarımında kullanılan araç ise Elektronik Form Tasarım Aracı, Web tabanlı kullanıcı arayüzlerini, herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duymadan kısa sürede tasarlamaya yarayan bir araçtır. Form üzerindeki veri alanlarından web servisleri veya FlexCity kontrolleri ile etkileşimli hale getirebilirsiniz.] aracı olarak adlandırılmaktadır.

İSYS Uygulamalarının en güçlü olduğu yönü, esnek akış ve içerik sunabiliyor olmalarıdır. Klasik MIS Uygulamalarının aksine, İSYS uygulamalarında iş akışlarını dinamik olarak yönlendirebilir ve içeriği değiştirebilirsiniz. İSYS Uygulamalarının en temel 2 aracı; FlexModeller ve EFT araçlarıdır.

MIS Uygulamalarının aksine, kurumların sahip oldukları yeteneklerle orantılı olarak kendilerine özgü süreçleri ve formları tasarlayabilmeleri, kurumlara önemli oranda bağımsızlık ve esneklik kazandırmaktadır. Bu iki aracı kullanarak kurumlarının ihtiyaç duyduğu her türlü iş sürecini profesyonelce tasarlayabilir ve uygulayabilirler. Böylece, kurumların MIS Uygulamalarına olan bağımlılıkları minimize edilmiş olacak ve sürekli güncellenebilen bir süreç yönetim sistemine sahip olacaklardır.

FlexCity Uygulaması, evrensel standartlarda ve notasyonda sunduğu bu araçlar ile BPMN2.0 standardında ve notasyonunda süreç tasarlama olanağına sahip FlexModeller aracını sunmaktadır. Bağımsız OMG (Object Management Group, Uluslararası, açık ve kar amacı gütmeyen bir standartlar komisyonudur.) oluşumu tarafından akademi ve firmaların katılımıyla oluşturulan standartla ve işaretleme dili (Notasyon) FlexCity içerisinde kullanıcılara sunulmaktadır. Bu evrensel dil ile kurumlar kendi süreçlerini ve formlarını tasarlayabilmeleri olanaklı hale gelmiştir.

Neden İSYS?

 • İşi yönetmek için
 • Süreyi ölçebilmek için
 • Performans ölçümleme için
 • İşlerinizi optimize etmek için
 • Kişisel inisiyatif kullanımını azaltmak için
 • Tekrarlayan ve dengesiz iş dağılımlarını önlemek için