İmar Planlama ve Süreç Yönetimi

İmar Planlama ve Süreç Yönetimi

Kurumunuzun imar planları tüm aşama ve detaylarıyla FlexCity içinde

İmar Planlama Süreç Yönetimi modülü ile il, ilçe belediyelerinin tüm ölçeklerdeki imar planlarının teklif aşamasından askıya çıkışlarına kadarki süreçlerinin tümü FlexCity içine kaydedilir ve üzerlerinde sorgular, analizler yapılır, raporlar oluşturulabilir. Süreç boyunca üretilen tüm belgelerin EBYS ile entegre olarak FlexCity’nin sunmuş olduğu elektronik arşiv ortamında tutulmasıyla, isteyen her kullanıcı sürecin herhangi bir aşamasında yetkileri dahilinde belgelere bulundukları yerden ulaşabileceklerdir. Coğrafi veri ile ilişkili olması sebebiyle coğrafi analizler de yapılabilecektir.

 • Detaylı ve Özelleştirilebilir Raporlar

  Detaylı veri girişi yapılmış imar planlarının teklif aşamasından askıya çıkışlarına kadarki imar süreci, detaylı bir şekilde raporlandırılabilir.

 • Coğrafi Veri ile Tam Entegrasyon

  Modül üzerinde, sözel veri girişi yapılmış kayıtlara istenirse dışarıdan GML formatında, istenirse de veritabanında daha önceden çizilmiş plan onama sınırlarından coğrafi veri ilişkilendirilir. Böylece detaylı sözel veri girişi yapılmış veriler üzerinden coğrafi sorgular da yapılabilir.

 • Tüm Ölçek ve Tipteki İmar Planları Tek Bir Modül Üzerinden Yönetilir ve Sorgulanır

  1/1.000, 1/5.000, 1/25.000 ve 1/100.000 ölçeklerindeki; Uygulama İmar Planı, Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı tiplerindeki tüm planlar sisteme kaydedilebilir. Her ölçek için ortak ve her ölçek için farklılaşmış alanlar doldurulur, bu özniteliklerden gelişmiş sorgulamalar yapılır.

 • Tüm Ölçek ve Tipteki İmar Planları Tek Bir Modül Üzerinden Yönetilir ve Sorgulanır

  1/1.000, 1/5.000, 1/25.000 ve 1/100.000 ölçeklerindeki; Uygulama İmar Planı, Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı tiplerindeki tüm planlar sisteme kaydedilebilir. Her ölçek için ortak ve her ölçek için farklılaşmış alanlar doldurulur, bu özniteliklerden gelişmiş sorgulamalar yapılır.

 • Coğrafi Veri ile Tam Entegrasyon

  Modül üzerinde, sözel veri girişi yapılmış kayıtlara istenirse dışarıdan GML formatında, istenirse de veritabanında daha önceden çizilmiş plan onama sınırlarından coğrafi veri ilişkilendirilir. Böylece detaylı sözel veri girişi yapılmış veriler üzerinden coğrafi sorgular da yapılabilir.

 • Detaylı ve Özelleştirilebilir Raporlar

  Detaylı veri girişi yapılmış imar planlarının teklif aşamasından askıya çıkışlarına kadarki imar süreci, detaylı bir şekilde raporlandırılabilir.

Neden İmar Planlama ve Süreç Yönetimi?

Belediyeler imar planlarını genelde matbuu dosyalar üzerinde arşivlerde saklar ve sıklıkla bu planlar hakkında bilgi edinmek isterler. İmar Planlama Süreç Yönetimi modülü ile kullanıcılar ürettikleri planları FlexCity içine kaydeder, paftaları, sayısal dosyaları, yazışmaları bu veriler ile ilişkilendirir ve böylece yetki dahilinde tüm kullanıcılar planlar hakkında detaylı bilgiye çok kısa bir sürede erişebilir. Ayrıca coğrafi veri ile ilişkili oldukları için gelişmiş coğrafi sorgulara da imkan tanır. Gelişmiş, özelleştirilebilir raporlama sistemiyle de kullanıcılar imar planları ile ilgili olarak raporlar alabilir.

Hangi Sorunları Çözüyor?

 • Arşivlerdeki imar planlarının FlexCity’e aktarılmasıyla fiziki arşive olan bağımlılık en aza inmektedir.
 • Detaylı olarak veri girişleri yapılan imar planları çok sayıdaki filtre sayesinde sorgulanabilir.
 • İmar planlarıyla ilgili yapılan komisyon görüşmeleri için bilgilendirici raporlar oluşturulabilir.
 • Coğrafi veriler imar plan verileriyle eşleştirilebilir. Böylece coğrafi veri ile beraber daha gelişmiş sorgular, analizler yapılabilir.
 • Karar alma kısımlarında tüm imar planları tek elden yönetildiği için karar alıcılara büyük kolaylık sağlar.