CBS Entegrasyonlar

Belediyeler, yapıları itibarıyla, vatandaşa birçok hizmet sunmaktadırlar. Sundukları hizmetin içeriği ve etkinliği oranında vatandaş memnuniyeti oluşturmaktadırlar. Teknoloji kullanılarak yapılan rekabetçi hizmetlerin maliyeti ve içeriği, elde edilen sonuca direk etki yapmaktadır. Günümüz belediyelerinde hizmetin bilişim sistemleri kullanılmadan verilebilmesi artık olanaksız hale gelmiştir. Vatandaş ile kurum arasındaki mesafenin azaltılması, vatandaşın istek ve şikâyetlerinin dikkate alınması artık önemli bir memnuniyet parametresi olmuştur.
Verilen hizmetlerin birçoğu mekansal veri içerdiği için kurumda kullanılan, üretilen CBS verilerinin, iş süreçlerinde kullanılması, hizmetin kalitesine direk etki etmektedir. Klasik Belediyecilik anlayışının ötesine geçen modern Belediyecilik anlayışında, uzman sistemlerin birbiri ile servisler üzerinde bilgi alışverişi yapmasını zorunlu kılmaktadır.
FlexCity Uygulaması, sahip olduğu teknoloji ve mimari ile her türlü entegrasyonun yapılmasını olanaklı hale getirmektedir. Gerek uygulama içi gerek uygulamalar arası entegrasyonlar önem kazanmaktadır. Bir uygulamanın, kurumun tüm işlerini tek çatı altında yapması oldukça zor olduğu için birimlerin kullandığı kendilerine özgü uzman uygulamaların diğer uygulamalar ile entegrasyonu hem kullanıcı deneyimi hem de işlemin etkinliği için önemlidir.
Günümüzde Belediyeler hem kendi için de hem de kurum dışı sistemler ile entegrasyon da öncü konumda bulunmaktadırlar. Çeşitli Devlet birimleri ile yapılan entegrasyonlar (KBS, Numarataj, UAVT, NVİ gibi) dışında e-Devlet hizmetleri ile yapılan entegrasyonlar da artık rekabetin önemli unsurlarında biri haline gelmiştir. FlexCity uygulaması, sağladığı e-Devlet entegrasyonları ile 30’dan fazla iş sürecini entegre hale getirmiştir.
Aşağıda listesi verilen entegrasyonlar, kurum içi uzman sistemler ile gerçekleştirilen entegrasyonları listelemektedir. Açık mimariye sahip uzman uygulamalar ile yapılan entegrasyonlar iş süreçlerine etkinlik, verimlilik ve hız kazandırmaktadırlar. Kullanıcıları, kullanıcı deneyimlerini zorlamadan, kendi uygulamaları üzerinden daha fazla işi ve içeriği izlemesine olanak sağlamaktadır.