Bütünleşik Havza Modellemesi

InfoWorks® ICM

Bütünleşik Havza Modellemesi

InfoWorks ICM; havzadaki tüm unsurların, birbirleri ile etkileşimli olarak hidrolik ve hidrolojik mühendislik modellemesini sağlayan yazılımdır. Yağmursuyu şebekeleri, atıksu şebekeleri, doğal ve yapay tüm akış unsurlarını 1D ve 2D dinamik model arayüzünde simüle edebilir. Böylece en hassas hesaplamaları yapabilir, en uygun hidrolik ve hidrolojik çözümleri bulabilirsiniz.

Tüm havza tek modelde

Tüm havza hidrolojisi ve hidroliği tek bir modelde etkileşimli olarak çözülür.

Tek veritabanı, çoklu kullanıcı

Tek bir model veritabanı üzerinde çoklu kullanıcı çalıştırabilen tek platform. Farklı departmanlarınızın aynı ortamda, bütünleşik havza mantığı ile çalışabilme imkanı.

Otomatik işletme arayüzü

Modele online verileri otomatik olarak alarak, kullanıcısız çalışma ve uyarılar oluşturabilme imkanı.
InfoWorks ICM hem kentsel hem de nehir havzalarını birleştiren ilk tam entegre modelleme platformudur. 1D ve 2D hidrodinamik simülasyon tekniklerinin tam entegrasyonu ile, tüm akış yollarını doğru bir şekilde temsil etmek için hem yerüstü hem de yeraltı havza elementleri modellenebilir. InfoWorks ICM, doğal ve insan yapımı ortamların hidroliğinin ve hidrolojisinin tek bir modelde birleştirilmesini sağlar.
null

Bu Ürün Hangi Sorunları Çözüyor?

 • Nehir, drenaj ve kanalizasyonların master planlama çalışmaları
 • Taşkın Erken Uyarı Sistemleri
 • Yüzey Su Yönetim Planları
 • Sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri (Sustainable Urban Drainage Systems SUDS / BMPs)
 • Yağış fazlası kontrol ve depolama tasarımı
 • Mevcut akış sorunları için çözümlerin üretilmesi
 • İklim değişiklikleri ve nüfus artışları dikkate alınarak gelecek ihtiyaçların ve havza durumunun belirlenmesi
 • Bütünleşik kent ve nehir sisteminde kirlilik tahmin ve yönetimi
 • Sel tahmini ve planlaması
 • Kanalizasyon sistemlerinin nehir ortamlarına aralıklı boşalımının etkileri ve analizleri
 • Kurak dönem nehir ve su kaynağı planlamaları
 • Doğal ve yapı alanlarında atıksu arıtımı ve etkilerinin hidrolik analizleri