CityPulse Veri Görselleştirme ve Dashboard Sözel sistemlerin ürettiği tüm verileri gerektiğinde Coğrafi bazlı veriyle de birleştirerek yöneticilere karar destek sistemleri sunar. Tüm Sistem ile EntegrePulse ile Mali tablolardan çağrı merkezine...