E-Devlet Entegrasyonları

E-devlet kapısı; kamu kurumlarında yapılması gereken birçok işlemi, online ortamda gerçekleştirme olanağı sunan online bir platformdur. Kamu kurumları, her insanın ihtiyaç duyabileceği alanlardır. Okullar, hastaneler, elektrik kurumları, belediyeler, bankalar vs. tüm bu alanlarda yapılan işlemleri kolay hale getirmek ve zamandan kazanmak için kurulan e-devlet kapısı ile zaman kaybı yaşamadan resmi işlemlerin birçoğu yapılabilmektedir. Oturum belgesi çıkartma, sabıka kaydı oluşturma, okul kayıt bilgilerini inceleme gibi sık lazım olabilecek işlemler ve daha birçok kurum işlerini zaman kaybetmeden halledebileceğiniz e-devlet kapısı ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Belediyeler, sundukları hizmet çeşitliliği nedeniyle vatandaş ile oldukça yoğun bir ilişki içerisindedirler. Belirli bir hizmet veya belge için talep edilen bu işlemleri, belediyeye giderek veya belediyenin sunduğu ek iletişim hizmetleri (İnternet sayfası, çağrı merkezi gibi) kullanarak gerçekleştirebilir veya sahip olduğunuz e-Devlet şifresini kullanarak e-Devlet kapısından gerçekleştirebilirsiniz.

İmar, Beyan, Borç Bilgileri, Ödeme, Eğitim, Kurs, Evlendirme, Ruhsat, Evrak takibi gibi birçok hizmet artık e-Devlet kapısından sunulmaktadır. Belediyeler, kullandıkları uygulamaları, e-Devlet hizmetlerine entegre ederek bu hizmetleri, sağlanan içerik ile orantılı olarak kesintisiz bir şekilde sunmaktadırlar,

FlexCity Uygulamamız, sahip olduğu entegrasyon yetenekleri ile, aşağıda listesi verilen hizmetlere e-Devlet kapısı üzerinden istenen Belediyelere sunabilmektedir. Standart bir web servis yapısı ile entegre edilen bu hizmetler, Belediyelerin talepleri doğrultusunda vatandaşın veya kurumların kullanımına açılmaktadır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla güncellenen bu liste ile 48 adet e-Devlet hizmeti kullanılabilir hale getirilmiştir.

SERVİS ADI AÇIKLAMA
Arsa Rayiç Değeri Sorgulama Belediye sınırları içerisindeki cadde ve sokaklara ait arsa rayiç değerinin yıllara göre sorgulanmasıdır.
Askıdaki İmar Planı Sorgulama Belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarının sorgulanmasıdır.
Barkodlu Belge Doğrulama e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan tüm barkodlu belgelerin doğrulanmasıdır.
Belediye Hizmetleri Sorgulama Belediyenin sunduğu hizmetleri ve bu hizmetlerin süreçlerinin sorgulanmasıdır.
Beyan Bilgileri Sorgulama Belediyede kayıtlı olan beyan bilgilerinin görüntülenmesidir. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Bilgilendirilme İsteği Belediyeye bilgi edinme başvurusunun yapılması ve başvurunun sorgulanmasıdır.
Borç Sorgulama Kişiye ait borç bilgilerinin sorgulanmasıdır. Kimlik numarası veya vergi numarasından sorgulama yapılabilir.
Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi Çevre Temizlik Vergisi beyanname bildirimidir.
Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama Belediyenin sunduğu çöp toplama hizmeti ile ilgili bilgilerin sorgulanmasıdır.
e-Bordro Sorgulama Belediyeden alınan maaşlara ait bordroların barkodlu belgesinin oluşturulması ve sorgulanmasıdır.
Eğitim / Kurs Bilgisi Sorgulama Belediye tarafından verilen eğitim ve kurs bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Eğitim / Kurs Ön Başvurusu Kullanıcının belediyeye yapacağı eğitim ve kurs başvurularının alınmasıdır.
Eğitim / Kurs Sorgulama Belediyede kayıtlı olan kişiye ait eğitim ve kurs bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Eğitim / Kurs Talep Başvurusu Kullanıcının eğitim veya kurs talebinin alınmasıdır.
e-Makbuz Sorgulama Belediye tarafından yapılan tahsilatlara ait makbuzların sorgulanmasıdır.
Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama Belediyenin veri tabanındaki Emlak Vergisi Bildirimi ile gayrimenkulün vergi değerine ilişkin kayıtlarının barkodlu belge şeklinde oluşturulmasıdır.
Emlak Vergisi Bildirimi Bina veya arsa beyanname bildirimidir.
Encümen Gündem Sorgulama Belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddelerinin sorgulanmasıdır.
Encümen Kararı Sorgulama Encümen kararlarının sorgulanmasıdır.
Etkinlik Bilgisi Sorgulama Belediye sınırları içerisinde düzenlenen belediyeye veya diğer kurum ve kuruluşlara ait etkinliklerin sorgulanmasıdır.
Evrak Takibi Belediyede işlem gören evrak süreçlerinin takip edilmesidir.
Günlük Faaliyet Planı Sorgulama Belediyeye ait günlük faaliyet planlarının sorgulanmasıdır.
Hal Ürün Bilgisi Sorgulama Belediye denetimindeki hallerdeki ürünlere ait bilgilerin sorgulanmasıdır.
İhale Sorgulama Belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgilerin sorgulanmasıdır.
İlan / Reklam Vergisi Bildirimi İlan / Reklam Vergisi beyanname bildirimidir.
İmar Durum Bilgisi Sorgulama Belediye sınırları içerisindeki arsalara ait imar durum bilgisinin sorgulanmasıdır.
Meclis Gündem Sorgulama Belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddelerin sorgulanmasıdır.
Meclis Kararı Sorgulama Meclis kararlarının sorgulanmasıdır.
Mezar Yeri Sorgulama Vefat eden kişinin vefat bilgileri ve mezar yeri bilgisinin sorgulanmasıdır.
Nikah Salonu Durum Sorgulama Belediyeye ait olan nikah salonlarının durumunun sorgulanmasıdır.
SERVİS ADI AÇIKLAMA
Nikah Sorgulama Belediyede kayıtlı olan nikahların tarihe göre sorgulanmasıdır.
Nöbetçi Eczane Sorgulama Günün nöbetçi eczanesinin gösterilmesi ve tarih girilerek nöbetçi eczane sorgulamasıdır.
Ruhsat Başvurusu Sorgulama Kullanıcının belediyede kayıtlı olan ruhsat başvurularının sorgulanmasıdır. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Ruhsat Sorgulama Kullanıcının belediyeden aldığı ruhsatların barkodlu belgesinin oluşturulması ve sorgulanmasıdır. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Sicil Bilgileri Sorgulama Belediyede kişi adına kayıtlı sicil bilgilerin görüntülenmesidir. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Sosyal Yardım Bilgisi Sorgulama Kullanıcının belediyeden aldığı veya alacağı sosyal yardım bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Sosyal Yardım Ön Başvurusu Kullanıcının belediyeye yapacağı sosyal yardım ön başvurularının kaydedilmesidir.
Tahakkuk Bilgileri Sorgulama Vatandaşın tahakkuk bilgilerinin sorgulanmasıdır. Kimlik numarası veya vergi numarasından sorgulama yapılabilir.
Tahsilat Bilgileri Sorgulama Belediyede kayıtlı tahsilat bilgilerinin görüntülenmesidir. Kimlik numarası veya vergi numarasından sorgulama yapılabilir.
Talep / Öneri Başvurusu ve Sorgulaması Belediyeye talep, öneri ve şikayetlerin iletilmesi ve başvuruların sorgulanmasıdır.
Ücret Tarifesi Sorgulama Belediyenin uyguladığı hizmetlere yönelik ücret tarifelerinin sorgulanmasıdır.
Vefat Bilgisi Sorgulama Belirli bir tarihteki vefat eden kişilerin vefat bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Yapılandırma Başvuru Kullanıcının tecil işlemi için ön başvurularının kaydedilmesidir.
Yapılandırma Başvuru Sorgulama Kullanıcının tecil başvuru bilgilerinin ve durumunun görüntülenmesidir.
Borç Ödeme Kişiye ait borç bilgilerinin sorgulanmasından sonra seçilen borçların ödeme işleminin gerçekleştirmesidir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama Kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakların doğrulanmasıdır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak İndirme İlgili evrakların e-Devlet Kapısı üzerinden indirilebilmesidir.
e-Dilekçe Vatandaşın e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik olarak hizmet başvurusunda bulunabilmesi ve başvurularını takip edebilmesidir.

E-devlet kapısı; kamu kurumlarında yapılması gereken birçok işlemi, online ortamda gerçekleştirme olanağı sunan online bir platformdur. Kamu kurumları, her insanın ihtiyaç duyabileceği alanlardır. Okullar, hastaneler, elektrik kurumları, belediyeler, su işletmeleri, bankalar vs. tüm bu alanlarda yapılan işlemleri kolay hale getirmek ve zamandan kazanmak için kurulan e-devlet kapısı ile zaman kaybı yaşamadan resmi işlemlerin birçoğu yapılabilmektedir. Oturum belgesi çıkartma, sabıka kaydı oluşturma, okul kayıt bilgilerini inceleme gibi sık lazım olabilecek işlemler ve daha birçok kurum işlerini zaman kaybetmeden halledebileceğiniz e-devlet kapısı ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Belediyeler ve su idareleri, sundukları hizmet çeşitliliği nedeniyle vatandaş ile oldukça yoğun bir ilişki içerisindedirler. Belirli bir hizmet veya belge için talep edilen bu işlemleri, belediyeye giderek veya belediyenin sunduğu ek iletişim hizmetleri (İnternet sayfası, çağrı merkezi gibi) kullanarak gerçekleştirebilir veya sahip olduğunuz e-Devlet şifresini kullanarak e-Devlet kapısından gerçekleştirebilirsiniz.

İmar, Beyan, Borç Bilgileri, Ödeme, Eğitim, Kurs, Evlendirme, Ruhsat, Evrak takibi gibi birçok hizmetin yanı sıra su işletmelerine özel Abonelik işlemleri, arıza bildirimleri de artık e-Devlet kapısından sunulmaktadır. Belediyeler, kullandıkları uygulamaları, e-Devlet hizmetlerine entegre ederek bu hizmetleri, sağlanan içerik ile orantılı olarak kesintisiz bir şekilde sunmaktadırlar,

FlexWater Uygulamamız, sahip olduğu entegrasyon yetenekleri ile, aşağıda listesi verilen hizmetlere e-Devlet kapısı üzerinden istenen Belediyelere sunabilmektedir. Standart bir web servis yapısı ile entegre edilen bu hizmetler, Belediyelerin talepleri doğrultusunda vatandaşın veya kurumların kullanımına açılmaktadır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla güncellenen bu liste ile FlexCity tarafından sunulan 48 adet e-Devlet hizmetine ilave 12 su işletmesi hizmeti daha kullanılabilir hale getirilmiştir.

SERVİS ADI AÇIKLAMA
Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu Vatandaşın aboneliğiyle ilgili arıza bildirimi yapmasını sağlar.
Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu Vatandaşın abonelik iptal başvurusu alınıp sözleşmesi sonlandırılır.
Fatura İtiraz Başvurusu Vatandaşın aboneliğine ait faturalara itiraz başvurusudur.
Sayaç Beyanı Sayaç okunamadı ihbarnamesi bırakıldığında vatandaşın endeksini okuyup kuruma bildirmesi sağlanmaktadır.
Yeni Abonelik Başvurusu ve Takibi Su tesisatının bulunduğu bir yer için abonelik başvurusudur.
Abonelik Bilgileri Sorgulama Abone bilgileri sorgulanır.
Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama Kurumdaki tüm kesinti ve bakımlar sorgulanır.
Baraj Doluluk Oranları Barajlardaki doluluk oranları yayınlanmaktadır.
Fatura Bilgileri Sorgulama Fatura sorgulaması yapılır, fatura indirilebilir. Ödeme yapabilmesi için kurum sunucularına yönlendirilir.
Su Analiz Raporu Su kaynakları analiz bilgileri yayınlanmaktadır.
Su Aboneliği Sorgulama Su ve Kanalizasyon hizmeti veren Belediyelerde eski/yeni su abonelik bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Su Faturası Sorgulama Kişinin belirli bir abonelik bilgisi ile fatura ve borçlarının sorgulanmasıdır.
FlexCity Entegrasyonları

E-devlet kapısı; kamu kurumlarında yapılması gereken birçok işlemi, online ortamda gerçekleştirme olanağı sunan online bir platformdur. Kamu kurumları, her insanın ihtiyaç duyabileceği alanlardır. Okullar, hastaneler, elektrik kurumları, belediyeler, bankalar vs. tüm bu alanlarda yapılan işlemleri kolay hale getirmek ve zamandan kazanmak için kurulan e-devlet kapısı ile zaman kaybı yaşamadan resmi işlemlerin birçoğu yapılabilmektedir. Oturum belgesi çıkartma, sabıka kaydı oluşturma, okul kayıt bilgilerini inceleme gibi sık lazım olabilecek işlemler ve daha birçok kurum işlerini zaman kaybetmeden halledebileceğiniz e-devlet kapısı ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Belediyeler, sundukları hizmet çeşitliliği nedeniyle vatandaş ile oldukça yoğun bir ilişki içerisindedirler. Belirli bir hizmet veya belge için talep edilen bu işlemleri, belediyeye giderek veya belediyenin sunduğu ek iletişim hizmetleri (İnternet sayfası, çağrı merkezi gibi) kullanarak gerçekleştirebilir veya sahip olduğunuz e-Devlet şifresini kullanarak e-Devlet kapısından gerçekleştirebilirsiniz.

İmar, Beyan, Borç Bilgileri, Ödeme, Eğitim, Kurs, Evlendirme, Ruhsat, Evrak takibi gibi birçok hizmet artık e-Devlet kapısından sunulmaktadır. Belediyeler, kullandıkları uygulamaları, e-Devlet hizmetlerine entegre ederek bu hizmetleri, sağlanan içerik ile orantılı olarak kesintisiz bir şekilde sunmaktadırlar,

FlexCity Uygulamamız, sahip olduğu entegrasyon yetenekleri ile, aşağıda listesi verilen hizmetlere e-Devlet kapısı üzerinden istenen Belediyelere sunabilmektedir. Standart bir web servis yapısı ile entegre edilen bu hizmetler, Belediyelerin talepleri doğrultusunda vatandaşın veya kurumların kullanımına açılmaktadır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla güncellenen bu liste ile 48 adet e-Devlet hizmeti kullanılabilir hale getirilmiştir.

SERVİS ADI AÇIKLAMA
Arsa Rayiç Değeri Sorgulama Belediye sınırları içerisindeki cadde ve sokaklara ait arsa rayiç değerinin yıllara göre sorgulanmasıdır.
Askıdaki İmar Planı Sorgulama Belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarının sorgulanmasıdır.
Barkodlu Belge Doğrulama e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan tüm barkodlu belgelerin doğrulanmasıdır.
Belediye Hizmetleri Sorgulama Belediyenin sunduğu hizmetleri ve bu hizmetlerin süreçlerinin sorgulanmasıdır.
Beyan Bilgileri Sorgulama Belediyede kayıtlı olan beyan bilgilerinin görüntülenmesidir. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Bilgilendirilme İsteği Belediyeye bilgi edinme başvurusunun yapılması ve başvurunun sorgulanmasıdır.
Borç Sorgulama Kişiye ait borç bilgilerinin sorgulanmasıdır. Kimlik numarası veya vergi numarasından sorgulama yapılabilir.
Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi Çevre Temizlik Vergisi beyanname bildirimidir.
Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama Belediyenin sunduğu çöp toplama hizmeti ile ilgili bilgilerin sorgulanmasıdır.
e-Bordro Sorgulama Belediyeden alınan maaşlara ait bordroların barkodlu belgesinin oluşturulması ve sorgulanmasıdır.
Eğitim / Kurs Bilgisi Sorgulama Belediye tarafından verilen eğitim ve kurs bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Eğitim / Kurs Ön Başvurusu Kullanıcının belediyeye yapacağı eğitim ve kurs başvurularının alınmasıdır.
Eğitim / Kurs Sorgulama Belediyede kayıtlı olan kişiye ait eğitim ve kurs bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Eğitim / Kurs Talep Başvurusu Kullanıcının eğitim veya kurs talebinin alınmasıdır.
e-Makbuz Sorgulama Belediye tarafından yapılan tahsilatlara ait makbuzların sorgulanmasıdır.
Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama Belediyenin veri tabanındaki Emlak Vergisi Bildirimi ile gayrimenkulün vergi değerine ilişkin kayıtlarının barkodlu belge şeklinde oluşturulmasıdır.
Emlak Vergisi Bildirimi Bina veya arsa beyanname bildirimidir.
Encümen Gündem Sorgulama Belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddelerinin sorgulanmasıdır.
Encümen Kararı Sorgulama Encümen kararlarının sorgulanmasıdır.
Etkinlik Bilgisi Sorgulama Belediye sınırları içerisinde düzenlenen belediyeye veya diğer kurum ve kuruluşlara ait etkinliklerin sorgulanmasıdır.
Evrak Takibi Belediyede işlem gören evrak süreçlerinin takip edilmesidir.
Günlük Faaliyet Planı Sorgulama Belediyeye ait günlük faaliyet planlarının sorgulanmasıdır.
Hal Ürün Bilgisi Sorgulama Belediye denetimindeki hallerdeki ürünlere ait bilgilerin sorgulanmasıdır.
İhale Sorgulama Belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgilerin sorgulanmasıdır.
İlan / Reklam Vergisi Bildirimi İlan / Reklam Vergisi beyanname bildirimidir.
İmar Durum Bilgisi Sorgulama Belediye sınırları içerisindeki arsalara ait imar durum bilgisinin sorgulanmasıdır.
Meclis Gündem Sorgulama Belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddelerin sorgulanmasıdır.
Meclis Kararı Sorgulama Meclis kararlarının sorgulanmasıdır.
Mezar Yeri Sorgulama Vefat eden kişinin vefat bilgileri ve mezar yeri bilgisinin sorgulanmasıdır.
Nikah Salonu Durum Sorgulama Belediyeye ait olan nikah salonlarının durumunun sorgulanmasıdır.
SERVİS ADI AÇIKLAMA
Nikah Sorgulama Belediyede kayıtlı olan nikahların tarihe göre sorgulanmasıdır.
Nöbetçi Eczane Sorgulama Günün nöbetçi eczanesinin gösterilmesi ve tarih girilerek nöbetçi eczane sorgulamasıdır.
Ruhsat Başvurusu Sorgulama Kullanıcının belediyede kayıtlı olan ruhsat başvurularının sorgulanmasıdır. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Ruhsat Sorgulama Kullanıcının belediyeden aldığı ruhsatların barkodlu belgesinin oluşturulması ve sorgulanmasıdır. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Sicil Bilgileri Sorgulama Belediyede kişi adına kayıtlı sicil bilgilerin görüntülenmesidir. Gerçek ve Tüzel kişi sorgulaması yapılabilir.
Sosyal Yardım Bilgisi Sorgulama Kullanıcının belediyeden aldığı veya alacağı sosyal yardım bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Sosyal Yardım Ön Başvurusu Kullanıcının belediyeye yapacağı sosyal yardım ön başvurularının kaydedilmesidir.
Tahakkuk Bilgileri Sorgulama Vatandaşın tahakkuk bilgilerinin sorgulanmasıdır. Kimlik numarası veya vergi numarasından sorgulama yapılabilir.
Tahsilat Bilgileri Sorgulama Belediyede kayıtlı tahsilat bilgilerinin görüntülenmesidir. Kimlik numarası veya vergi numarasından sorgulama yapılabilir.
Talep / Öneri Başvurusu ve Sorgulaması Belediyeye talep, öneri ve şikayetlerin iletilmesi ve başvuruların sorgulanmasıdır.
Ücret Tarifesi Sorgulama Belediyenin uyguladığı hizmetlere yönelik ücret tarifelerinin sorgulanmasıdır.
Vefat Bilgisi Sorgulama Belirli bir tarihteki vefat eden kişilerin vefat bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Yapılandırma Başvuru Kullanıcının tecil işlemi için ön başvurularının kaydedilmesidir.
Yapılandırma Başvuru Sorgulama Kullanıcının tecil başvuru bilgilerinin ve durumunun görüntülenmesidir.
Borç Ödeme Kişiye ait borç bilgilerinin sorgulanmasından sonra seçilen borçların ödeme işleminin gerçekleştirmesidir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama Kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakların doğrulanmasıdır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak İndirme İlgili evrakların e-Devlet Kapısı üzerinden indirilebilmesidir.
e-Dilekçe Vatandaşın e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik olarak hizmet başvurusunda bulunabilmesi ve başvurularını takip edebilmesidir.
FlexWater Entegrasyonları

E-devlet kapısı; kamu kurumlarında yapılması gereken birçok işlemi, online ortamda gerçekleştirme olanağı sunan online bir platformdur. Kamu kurumları, her insanın ihtiyaç duyabileceği alanlardır. Okullar, hastaneler, elektrik kurumları, belediyeler, su işletmeleri, bankalar vs. tüm bu alanlarda yapılan işlemleri kolay hale getirmek ve zamandan kazanmak için kurulan e-devlet kapısı ile zaman kaybı yaşamadan resmi işlemlerin birçoğu yapılabilmektedir. Oturum belgesi çıkartma, sabıka kaydı oluşturma, okul kayıt bilgilerini inceleme gibi sık lazım olabilecek işlemler ve daha birçok kurum işlerini zaman kaybetmeden halledebileceğiniz e-devlet kapısı ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Belediyeler ve su idareleri, sundukları hizmet çeşitliliği nedeniyle vatandaş ile oldukça yoğun bir ilişki içerisindedirler. Belirli bir hizmet veya belge için talep edilen bu işlemleri, belediyeye giderek veya belediyenin sunduğu ek iletişim hizmetleri (İnternet sayfası, çağrı merkezi gibi) kullanarak gerçekleştirebilir veya sahip olduğunuz e-Devlet şifresini kullanarak e-Devlet kapısından gerçekleştirebilirsiniz.

İmar, Beyan, Borç Bilgileri, Ödeme, Eğitim, Kurs, Evlendirme, Ruhsat, Evrak takibi gibi birçok hizmetin yanı sıra su işletmelerine özel Abonelik işlemleri, arıza bildirimleri de artık e-Devlet kapısından sunulmaktadır. Belediyeler, kullandıkları uygulamaları, e-Devlet hizmetlerine entegre ederek bu hizmetleri, sağlanan içerik ile orantılı olarak kesintisiz bir şekilde sunmaktadırlar,

FlexWater Uygulamamız, sahip olduğu entegrasyon yetenekleri ile, aşağıda listesi verilen hizmetlere e-Devlet kapısı üzerinden istenen Belediyelere sunabilmektedir. Standart bir web servis yapısı ile entegre edilen bu hizmetler, Belediyelerin talepleri doğrultusunda vatandaşın veya kurumların kullanımına açılmaktadır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla güncellenen bu liste ile FlexCity tarafından sunulan 48 adet e-Devlet hizmetine ilave 12 su işletmesi hizmeti daha kullanılabilir hale getirilmiştir.

SERVİS ADI AÇIKLAMA
Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu Vatandaşın aboneliğiyle ilgili arıza bildirimi yapmasını sağlar.
Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu Vatandaşın abonelik iptal başvurusu alınıp sözleşmesi sonlandırılır.
Fatura İtiraz Başvurusu Vatandaşın aboneliğine ait faturalara itiraz başvurusudur.
Sayaç Beyanı Sayaç okunamadı ihbarnamesi bırakıldığında vatandaşın endeksini okuyup kuruma bildirmesi sağlanmaktadır.
Yeni Abonelik Başvurusu ve Takibi Su tesisatının bulunduğu bir yer için abonelik başvurusudur.
Abonelik Bilgileri Sorgulama Abone bilgileri sorgulanır.
Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama Kurumdaki tüm kesinti ve bakımlar sorgulanır.
Baraj Doluluk Oranları Barajlardaki doluluk oranları yayınlanmaktadır.
Fatura Bilgileri Sorgulama Fatura sorgulaması yapılır, fatura indirilebilir. Ödeme yapabilmesi için kurum sunucularına yönlendirilir.
Su Analiz Raporu Su kaynakları analiz bilgileri yayınlanmaktadır.
Su Aboneliği Sorgulama Su ve Kanalizasyon hizmeti veren Belediyelerde eski/yeni su abonelik bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Su Faturası Sorgulama Kişinin belirli bir abonelik bilgisi ile fatura ve borçlarının sorgulanmasıdır.