İtfaiye Bilgi Sistemi

İtfaiye Bilgi Sistemi

Bilgiyi ve Harita yeteneklerini kullanarak yangın ve felaketle mücadele edin.
Şehir yaşamında itfaiyenin önemi çok açıktır. İtfaiye olarak sadece yangınlarda değil, yangın öncesinde de yapılması gerek önleyici ve eğitici birçok faaliyet bulunmaktadır. İtfaiye'nin ihbar sürecinden yangın raporlarına, yangın önleme faaliyetleri, toplantı ve eğitimlerine, gönüllü itfaiyeci takibinden Coğrafi Konum bilgisi içeren hidrant gibi bilgilerine uzanan kapsamlı bir bilgi sistemidir.

Gelişmiş CBS desteği ile işlemlerinizi harita üzerinden yapabilir ve sorgulayabilirsiniz. Harita kullanarak yapabileceğiniz işler şunlardır;

 • İhbar Takibi
 • Kısa Yol ve Rota Yönetimi
 • Toplanma Yerleri
 • Tehlikeli Yerler
 • Geçici Barınma Alanları
 • İstasyonlar
 • Yangın ve İhbar Analizleri
 • Eğitimler
 • Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Kaynak Yönetimi
 • Hidrantlar

Avantajlar

Entegre CBS Desteği

İhbarlar, hidrantlar, eğitim toplantıları ya da tehlikeli bölgeler istenirse sadece coğrafi ortamdan, istenirse MIS tarafından tetiklenen coğrafi bilginin girilmesi ile takip edilebilir. MIS bilgileri tüm başlıklarda en detay bazda girilebildiği gibi, harita üzerinden gelen ihbarlara göre en kısa yol analizinin çıkarılması, gerekli tampon analizlerinin yapılabilmesini sağlar.

Ruhsat Takip Süreçleri

İşyeri Açma Ruhsat Takibinde, FlexCity Ruhsat Modülü üzerinden yapılan başvurular otomatik olarak İtfaiye Bilgi Sistemine düşecek ve hızlıca hem sahada hem de elektronik ortamda kontrol ve takip edilebilecektir. Sürecin hızlandırılması ve izlenebilir olması, Vatandaşın memnuniyetini artıracak ve işlemlerini hızlandıracaktır.

Performans ve Yangın Analizleri

İtfaiye Bilgi Sistemi tarafından üretilen Mekansal ve Sözel veriler (Yangın ihbar, Yangın, Çökme, Denetleme raporları gibi) kullanılarak, İtfaiyeye özel hazırlanan Harita ekranları ile tematik analiz ya da istatiksel raporlamalar da yapabilirsiniz. Böylece hem birim performansını izleyebilir hem de geleceği dönük önleyici ve azaltıcı önlemler konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

Ekran Görüntüleri
Neden İtfaiye Bilgi Sistemi?
 • Yangın ve felaketle mücadele için gerekli olan bilgi altyapısını oluşturur,
 • Kuruma ve Şehre ait yangın ve felaket olaylarının kronolojik kaydını tutar,
 • İtfaiye bilgi sistemi hem mevcut durumda işleri kolaylaştırmakta hem de geçmişe dönük raporların sistem tarafından korunup, ölçülebilmesi için sağlar,
 • İhbarların tam ve eksiksiz kaydı, Nöbet sistemi, Coğrafi bilgi sistemi odaklı bilgi girişi ve raporlama, Gönüllü itfaiyeci ve eğitim toplantıları takibi, Ruhsatlama takibi işlemlerini kolayca yapabilmektedir.
Hangi Sorunları Çözüyor?
 • Mekansal ve Sözel veri entegrasyonunu sağlar,
 • Kurumsal hafıza oluşturur,
 • Önleyici faaliyetleri için gerekli altyapıyı oluşturur,
 • Yangına ve felakete doğru ve etkin müdahaleyi sağlar,
 • Felaket öncesi ve sonrası düzenleyici faaliyetleri organize eder,
 • Kaynakların optimum kullanımını sağlar,
 • Harita yeteneklerini birimin kullanımına sunar.