İmar Proje Otomasyonu – imPrO

İmar Proje Otomasyonu - imPrO

İmar&İnşaat Proje İşlemlerinizi Belediyeye Gelmeden Yönetin

İmar ve Plan Proje birimlerinin temel görevi olan proje takibi işlemlerindeki tüm süreçleri kesintisiz olarak Belediyenin resmi web sitesi üzerinden takibini sağlayan bu proje ile yatırımcılar, müellifler ve yetkililer ortak bir platformda buluşuyor ve işlerini takip edebiliyorlar. Elektronik Arşiv ile entegre edilen bu proje ile proje çıktıları dahil olmak üzere her türden doküman ve belge, elektronik imzalı olarak paylaşılarak onay süreçlerine dahil edilebilmektedir.

imPrO uygulaması, internet üzerinden sağlanan güvenlik ve e-imza altyapısı ile aşağıdaki kurum içi ve dışı paydaşlarca online olarak kullanılarak işlerini takip etme ve yapma olanağı sunmaktadır. Bunlar;

 1. Belediye İlgili Proje Servisi,
 2. Müellifler,
 3. Yatırımcılar.

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

Birim ve Personel Performans Ölçümü: Kuruma gelen bütün iş kalemleri dijital ortamda olduğu için proje gurubu ve proje personelleri ayrıca değerlendirilebilir halde olacaktır. Yoğunluğun hangi birimde fazla ya da az olduğunu fark edip birimlerinizde yapılacak personel değişikliklerinde dahi sizleri yönlendirmeye yarayacak sonuçlar elde edebilirsiniz.

Mobil İmza Süreçleri: Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgesi gibi hem kurum personellerinizin hem de dış paydaşların imzalaması gereken dosyaları eş zamanlı olarak herkesin mobil imza ile imzalayabildiği çözümümüz ile en kısa sürede dosyalar tamamlanarak iş süreçleri bitirilebilmektedir.

Kurum Arşivi ve Hafızasının Oluşturulması: Belediyelerin asli görevleri arasında olan İmar ve Planlama işleri, doğaları gereği yoğun belge ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir. Sürekli güncellenen ve artan bu içeriğin elektronik ortamlarda takibi, kurumların arşivlerinin güncellenmesini ve işlem geçmişlerinin takibini olanaklı kılacaktır. Sürecin her aşamasında yetkililiklerce proje detaylarına istenilen her ortamdan ulaşılması ile proje ilerlemesi daha hızlı ve etkin bir şekilde takip edilecektir. FlexCity uygulaması ile bütünleşik Elektronik Arşiv entegrasyonu ile tüm proje içeriği otomatik olarak arşivlenecek ve kayıt altına alınacaktır. Resim, harita gibi yapısal olmayan içeriklerinde kolaylıkla arşivlendiği bu özellik ile projenin çıktıları ve revizyonları takip edilebilecektir.

Yeni Gelir Kaynağı: Projelerin elektronik ortamda Web üzerinde takibi ile elde edilen çıktılar, istenirse kurum tarafından yeni bir hizmet anlayışı olarak tarifelendirilip ücreti karşılığında paydaşlara sunulabilecektir. Özellikle sürekli içerik kazanıp güncellenen proje arşiv hizmetinin paylaşımı, daha önce vatandaşların büyük uğraşlarla erişebildikleri bilgi ve belgelere düşük bir ücret karşılığı evlerinden veya ofislerinde erişim olanağı sunacaktır.Önceleri tamamen insan eliyle yapılan birçok arşiv ve belge hizmeti artık elektronik ortamda kesintisiz olarak verileceği için kurum ve paydaşların performansı olumlu yönde artacaktır.

Süreç Takibi: Projenin başlangıcından sonuçlanana kadar geçen her adımı, ilgili içerikleri de dahil olacak şekilde kronolojik olarak takip edilebilecektir. Proje paydaşlarının şeffaf bir şekilde katılım gösterdikleri bu aşamalarda, her paydaş istediği şekilde bilgi sahibi olabilecek, gerekirse seçtiği bilgi kanallar yardımıyla uyarılacaklardır. Böylece, daha önce kişisel inisiyatifler ve yoğun takip gayretleri ile gelişen sürecin daha şeffaf ve öngörülebilir şekilde takibi sağlanmış olacaktır. Kurumda yürüttüğü tüm projeleri, aşamaları ile birlikte raporlama ve izleme olanağına kavuşacaktır.

Memnuniyet Artışı: Kurumun iş süreçlerinin şeffaflaşması ve takip olanağının sağlanması ile birlikte tüm proje paydaşları zamanlarını çok daha verimli kullanabilecek ve işlerinin hangi aşamada olduğunu istedikleri anda görebileceklerdir. Olası bir bilgi ve belge eksikliğinde ise imPrO tarafından otomatik olarak uyarılacak veya proje bir sonraki aşamaya geçtiğinde veya sonuçlandırıldığında otomatik olarak bilgilendirileceklerdir.

imPrO Danışmanlarımıza ulaşmak ister misiniz?

Bu ürünü neden kullanmalısınız?

Oldukça sıkıntılı ve sorun üretmeye açık olan proje süreçlerinin otomatize edilmesi ve şeffaflaştırılması ile olası sorun potansiyeli azaltılacak ve yaşanan tüm gelişmeler elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır. Proje paydaşlarına ve kurum personeline zaman kazandıran bu uygulama ile taraflar kendi zamanlarını daha etkin ve verimli kullanabilecekler, başka işleri konsantre olabileceklerdir.

Proje paydaşlarının imPrO sayesinde işlerini belediyeye gelmeden halletmeleri neticesinde, kurumda yaşanan gereksiz kalabalık ve yoğunluk azalacak ve kurum çalışanları daha konsantre ve verimli olarak çalışabileceklerdir.

Birimin ve birim personelinin iş yükü doğru bir şekilde analiz edilip, değerlendirilecektir. Yapılan her işlemin elektronik ortamda gerçekleşmesi ile performans ve verimlilik çıktıları da sok daha objektif olacaktır. Yöneticilerin personellerinin değerlendirmesi ve ödüllendirmesi adil bir şekilde gerçekleşecektir.

İşlerin Elektronik ortamda gerçekleşmesi nedeniyle de daha önce yaşanan kâğıt ve zaman israfı da ortadan kalkacak ve büyük oranda tasarruf sağlanacaktır.

Bu ürün hangi sorunları Çözüyor?

 • Proje Süreç Takibinde yaşanan aksaklıklar,
 • Kişilere bağlı, şeffaf ve adil olmayan süreçler,
 • Yanlış anlaşılmalar ve tartışmalar,
 • Yapılan işin doğru bir şekilde ölçümlenememesi,
 • Yaşanan tekrarlar ve verimsizlikler,
 • Proje paydaşlarının, Belediyelerde sürekli projelerin takip zorunluluğu,
 • İstenen bilgi ve belgeye ulaşamama,
 • Proje kronolojisini ve gelişimini izleyememe sorunlarını çözecektir.

Ekran Görüntüleri