FlexMap Entegrasyonlar

FlexMap'e Dön

FlexMap Entegrasyonlar

Kurumların bünyesinde üretilen coğrafi veri kümelerini, kurum iş süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek ve veri tutarlılığını sağlamak amacıyla kurumlar da birçok entegrasyon ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Kurumların günlük işlerini yaparken kullandıkları uzman sistemlerin (ERP, CRM, FSM gibi) etkinliğini artırmak için çeşitli entegrasyonlar yapılmaktadır. Buradaki amaç, mevcut sistemleri değiştirmeden, etkinliklerini ve verimliliklerini artırmaktır.
Özellikler bazı iş süreçlerinin otomatize edilmesi kurumun iş süreçlerini hızlandırdığı gibi bu süreçte üretilen hizmetin ve verinin de kalitesini artırmaktadır. Müşteri memnuniyetine de yansıyan bu gelişmeler, kurumun iş yapma maliyetini de azaltmakta, verilerin, ihtiyaçlar doğrultusunda diğer servislerce de kullanımının önünü açmaktadır.
CBS verisi üretmenin maliyeti dikkate alındığında, üretilen verilerin kullanılmasının ve de güncel halde tutulmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Sahada ki varlıklara ilişkin üretilen koordinatlı verilerin birçok saha ve bakım süreçlerinde kullanılması hem yapılan işin kalitesini artıracak hem de verilerin güncel kalmasını sağlayacaktır.
Enerji ve altyapı sektöründe kullanılabilecek CBS verisinin çokluğu beraberinde entegrasyon ihtiyacını da getirmektedir. Teknolojinin sunduğu değişik araçları (Web Servis, SOAP, Rest gibi) kullanarak bu verileri kurumun legacy sistemlerindeki süreçlere entegre etmek için bir diğer önemli ölçek, kullanılan uygulamanın bu tür mimari çözümlere açık olmasıdır. Özellikler “Açık Sistem” olarak ifade edilen, birçok entegrasyon ve API özelliği sunan uygulamalar, barındırdıkları evrensel standartlarla da öne çıkmaktadırlar. FlexMap Uygulamasının sahip olduğu altyapı ve mimari nedeniyle istenilen seviyede (Veri Tabanı, Sistem, Uygulama) entegrasyonlar mümkün olabilmektedir.