CRM Eğitimi

CRM Eğitimleri

Kurumsal İmaj Önemlidir…
Kurumun hitap edilecek hedef gruplarını etkili biçimde tanımlaması, kurum çalışanlarının algıladığı hizmet kalitesinin düzeyini yükseltmek için çeşitli teknik ve yöntemlere ek olarak hizmet içi eğitim kuramsal temele dayalı olarak ele alınmaktadır.
Soyut değer olan kurumsal imaj, uzun vadede somut değerler üretir. İyi bir kurum imajı insan kaynağı açısından da değer katmaktadır. İyi bir imaja sahip olmak, yetenekli personelleri etkilemekte ve o kurumda çalışmak için teşvik etmektedir. Böylece yetenekli personeller, kurumun başarısı için çalışmakta ve bu başarı vatandaşa birebir yansımaktadır.
ENTEGRASYON

Universal’in profesyonel destek hizmeti ile hızlıca sisteminize entegre ederek kullanıma başlayabilirsiniz.

01
DOĞRU VERİ

Uygulamalarımız anlık veriye dayalı çözümler sunduğundan dolayı ihtiyaçlar ve çözümler için anında doğru veriye ulaşırsınız.

02
TECRÜBE

Universal’in yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde taleplerinize hızlı ve etkin çözümler sunmak için çalışmaktayız.

03

Avantajlar

Hızlı ve etkili çözüm…

Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İletişim Eğitimleri

Vatandaşın kurum ile ilgili tüm etkileşimlerinde vatandaşın kurum hakkında olumlu veya olumsuz bir düşüncesi oluşmaktadır. Seçim ile şehri yönetmeye aday olan yerel yönetimlerin en büyük riski memnuniyetsizliktir. Memnuniyet sağlansa bile bunun devamı için profesyonel yaklaşım gerekir.

Her yerel yönetim hedef kitlesine uygun stratejiler belirler. Halkla ilişkiler departmanında çalışan personellere kurum kimliği ve kurum adına girdikleri diyaloglarda etkili ve başarılı olabilecekleri periyodik eğitimler verilmektedir.

Uygulama Kullanım Eğitimleri

Çalışma esnasında kurulan diyaloglardan veriler çıkmaktadır. Halkla ilişkiler biri hedef kitle ile girdiği diyalogdan sonda ihtiyacı belirlemeli ve bu ihtiyacı veri haline dönüştürmelidir. Doğru verilerin elde edilebilmesi için amaca yönelik olarak hazırlanmış uygulamaların eğitimleri tarafımızca verilir.

Kriz Yönetimi ve Supervisor Eğitimleri

Başarı bir ekip işidir. Üst yöneticiden başlayarak tüm kurum çalışanları bu ekibin bir parçasını oluşturur. Birlikte çalışılabilir, karşılaşılan sorunlarda ve kriz durumlarında iyi organize olabilir, sağlıklı bilgi akışını sağlayabilirlik için gerekli tüm eğitimler takımın tüm bireylerine verilmektedir.