Aksaray Belediyesi Personeline E-Belediyecilik ve E-Bordro Eğitim Semineri

E-BELEDİYE EĞİTİMİ

Aksaray belediyesi personeline E-Belediyecilik ve E-Bordro ile ilgili eğitim semineri verildi.
Aksaray Belediyesi Konferans salonunda iki gün süreyle düzenlenen eğitim seminerine Belediye Başkan Yardımcısı Akif Kılıç, Üniversal Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi Mustafa İlbasan ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Proje Yöneticisi Mustafa İlbasan E- Belediye ve E-Bordro ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi

Internet uygulamalarındaki hızlı gelişmeleri ve bu gelişmelerin hayatın tüm alanlarındaki yansımalarını yakından izleyen Universal, teknolojiyi ve teknolojinin getirdiği yeni iş yapma yöntemlerini uygulamalarına yansıtmıştır. Bu uygulamaların sonuçlarından birisi olarak veri tabanı ile entegre ve online internet uygulamaları geliştirmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belediyeler zamanla değişmekte ve yerel yönetimlerde bilginin kullanımı, verimlilik ve kaynakların planlanması gibi değerler ön plana çıkmaktadır. Bugün birçok belediyede, bilişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmanın, belediye yönetimleri için bir zorunluluk olduğu kanısı yerleşmiştir.

Artık belediyeler, klasik belediyecilik anlayışı ile sağlıklı hizmet üretmelerinin mümkün olmadığını fark etmişler ve bilgiye dayalı, vatandaşın katılımcı olduğu, homojen bir yapıyla sağlıklı hizmet üretme arayışlarına girmişlerdir. Belediyelerin bu yeni anlayışı benimsemelerinin ve hızla bilişim teknolojileri ile yapılanmalarının temel sebeplerinden birisi Türkiye’nin e-devlet hedefidir. E-devlet’in bir ayağı sayılabilecek e-belediye uygulamaları, belediyelerin bilgi teknolojilerinin kullanmalarını zaruri kılmakta ve belediyeleri bilişim teknolojilerine yaklaştıran itici bir güç olmaktadır. E-belediyecilik, teknolojik gelişmelerin dünyayı hızla değiştirmesi sonucunda oluşan ihtiyaçların yüksek teknoloji kullanılarak karşılanmasıdır.

E-Belediyecilik Nedir ?

E-Belediyecilik yani Interaktif Belediyecilik, belediyenin vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda on-line olarak da sunmasıdır. Belediyenin web sitesine giren vatandaşın, belediye hakkında istediği bilgiye ulaşması, verilen kararları görmesi, belediyede gerçekleştireceği işlemleri yapması, öneri, istek ve şikayetlerini iletmesidir.

E-belediyecilik, belediyelerin vatandaşa daha kaliteli, hızlı ve sürekli hizmet sunması, bilgilendirmesi ve vatandaşın belediyelerdeki karar süreçlerine katılımını sağlayan çağdaş uygulamalar bütünüdür. Daha öz bir ifade ile yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik somut bir uygulamadır, yeni bir demokrasi anlayışıdır.

Universal’ in e-belediye anlayışı nedir?
Universal’in e-belediyecilik anlayışı; çağın gerektirdiği teknolojik altyapı kullanılarak ve klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkılarak gerçek anlamda sorunları çözme, hizmeti kolaylaştırma esasına dayanmaktadır. Bu anlayış ile, belediyelerde şeffaflık sağlanacaktır.

Interaktif Belediyecilik sadece tuşlara yönelik, mekanik bir sistem değildir; şeffaf, denetleyici aynı zamanda bürokrasi basamaklarını azaltan bir yapıdır. Mekana hapsedilmiş hizmet anlayışı, Interaktif Belediyecilik ile mekan dışına çıkarılarak, 7 gün 24 saat istenilen bilgiye en kısa ve hızlı şekilde ulaşılması amaçlanmaktadır.

e-belediye’nin belediyeye ve vatandaşlara kazanımları nelerdir?

E-belediye, zaman ve mekan sınırı olmadan belediyenin internet üzerinden sunduğu hizmetlere erişimdir. Örneğin; beyan vermek, vergi borcunu öğrenmek ve ödemek, su tahakkuk bilgilerini görmek ve ödemek gibi.. Bununla birlikte vatandaş için en önemli kazanımı, erişimin kolaylaşması yani açıklık ve katılımcılıktır.
Ülkemizdeki demokrasi kültürünün de gelişmesine katkıda bulunacak bu uygulama ile kentliler artık vergilerinin nereye ve ne şekilde harcandığını kontrol edebilecek, encümen ve meclis kararlarını yakından izleyebileceklerdir. Ayrıca e-belediyecilik ile herkes bilgisayarının başından emlak ve çöp vergisi borcunu öğrenebilmekte, internet üzerinden ödeme yapabilmekte, ihaleler hakkında bilgi edinebilmekte, yerel yönetimlerin işleyişini daha yakından ve hızlı takip edebilmektedir.
E-belediyecilik, vatandaşın aldığı hizmetin kalitesi ve süresi anlamında belediyeye yüzeysel bir geri dönüş sağlamaktadır. Ancak arka planda iyi kurgulanmış bir uygulama ile belediyeler kaynaklarını çok daha verimli kullanabilmektedirler. Örneğin; belediye yöneticileri personel performanslarını takip edebilir yani müdahale edebilir hale gelebilirler ki, yeni yasalar da bu yaklaşımı içermektedir. Ya da stok takiplerini eksiksiz yapıp, zaten mevcut bulunan bir malın ihalesine çıkmadan, israfa engel olabilirler. Bilinçli veya yanlışlıkla yapılan eksik vergi ödemelerini engelleyerek hem kaynaklarını, hem de verecekleri hizmetin kalite ve miktarını arttırabilirler, vergi adaleti sağlayabilirler. E-belediyecilik sadece yönetim mekanizmasını değiştirmekle kalmayıp, çevrenin korunmasını da sağlamaktadır. Bu sistem ile dijital ortamlarda saklanan bilgi, kağıt kullanımının yerine geçmektedir. Dijital ortamlarda tekrarlı kullanım imkanı olması maliyet açısından da ciddi bir verimlilik yaratmaktadır.
E-belediyecilik uygulaması ile belediyelerde çağın gerektirdiği teknolojik altyapının kullanılması ile klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkılmış olunacak ve gerçek anlamda sorunlar çözümlenebilecektir. Aynı zamanda şeffaflık sağlanacak hata ve riskler minimum seviyeye indirilecektir. Belediye işlemlerinin azaltılması ve hızlı işlem yapılabilmesi ancak bu uygulama ile mümkün olacaktır.

E-Bordro
E-Bordro Kurum Personellerinin Maaş detaylarını görüntüleyebilecekleri, aynı zamanda maaş pusulalarını doküman olarak Yazdırabilecekleri yeni bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde hem kâğıt israfı önlenecek, hem de iş gücünden kazanım sağlanacaktır.

Benzer Yazılar