Yağmur Suyu Modellemesi

Yağmur Suyu Şebekelerinde Hidrolik Modelleme

Bugünün yağmur suyu profesyonel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış tamamen dinamik bir hidrolik modelleme yazılımıdır. Yağış, infiltrasyon ve içeri akış (inflow) modelleyebilmek için, yağmur suyunun geçtiği karmaşık ve yoğun yer altı ve yer üstü yapılarını tanımlayıp, bu karmaşık yapıyı en iyi yansıtacak şekilde oluşturulan yazılım, ulaşılabilecek en iyi tahmin ve sonuçları verir.

Hem açık kanal hem de kapalı kanal-boru sistem koşullarında aynı kalitede analizler oluşturur . Tüm standart drenaj sistemi yapıları modellenebilir. Tamamen dinamik, 2D yüzey akışı simülasyonları ve boru – kanalların bütünleşik hidrolik simülasyonları da mevcuttur. Olay tabanlı (even-based) ve/veya sürekli zamanda (real-time continuous) simülasyonlara olanak tanıyarak; geleceğin değerlendirmesi, tahmini (uzun vadeli) ve operasyonların yönetilmesi (anlık) için ideal bir ortam oluşturur.

Örnek Uygulamalar

  • Yağmur suyu yapıların kapsamlı modellemesi
  • Hızlı ve yeşil alan infiltrasyonu
  • Gelecek senaryo analizleri ve mevcut şebekenin simülasyonları
  • Yüzey suyu derinliklerinin görsel sunumu ile entegre sel haritaları oluşturulması
  • Tam dinamik olarak , 2D yüzey akışı simülasyonları ve boru – kanalların bütünleşik hidrolik simülasyonları
  • Yağmursuyu tesisleri için tasarım, yapım ve bakım uygulamalarında en iyi yönetim planı (BMP – Best Management Plan)
  • Simülasyon kontrol yapıları ve kontrol mantığı (Real Time Kontrol)
Mühendislik Doğrulaması İnteraktif Şebeke Şebeke Karşılaştırmaları
Veri Kütüphaneleri Zaman Değişkenli Tematik Simülasyon Sonuçları Gerçek Zamanlı Modelleme