Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi Modellemesi

İçmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları için yönetim bilgi sistemlerini oluşturarak; hem gün gün hem de uzun vadeli maliyet verimliliği analiz ve kararlarının hızlı şekilde alınabilmesini amaçlar. Çok çeşitli ve farklı uygulamalardan gelen veri ve analiz sonuçlarını (CBS, CMMS,CCTV, arazi verileri, SCADA verileri, hidrolik model veri ve analizleri, diğer çeşitli veriler) entegre ederek, yöneticilerin alacağı kararlarda bütün bileşenleri tek ortamda sunar.

Temel Olarak Avantajları

  • Bir paket içerisinde tüm şebeke verilerinin yönetebilmeniz,
  • Hızlı şekilde veri kontrolü ve temizliği,
  • Önceliklendirilmiş sermaye planlama analizi olarak sıralanabilir.

 

Su Kaybı Nedenleri Su Dağıtım Sistemi Yönetim Süreci Depremlerin Altyapı Sistemleri Üzerindeki Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Karar Ağacı – Beyaz