Nehir ve Taşkın Modellemesi

Gelişmiş akış simülasyon motoru, coğrafi analizler ve ilişkili veri tabanlarının tek ortamda birleşmesiyle oluşan yazılım, mekansal verilerle, zaman serisi verilerini detaylı ve güvenilir modelleme tasarımında harmanlar. Sonuç olarak, planlamacılara, mühendislere nehir ve kanal sistemlerinin temel unsurları için hızlı ve doğru bir modelleme yeteneği sağlar.

Açık kanallar, sel havzaları, bent ve diğer hidrolik yapıların tam çözüm modellemesini içerir. Yağış-akış simülasyonları hem olay bazlı hem de kavramsal hidrolojik yöntemlerle kullanılabilir.

Coğrafi plan sonuçlarının animasyonlu prezentasyonunda, tüm görüntüleme öğelerinden (grafik, tablo, kesit gibi) birlikte veya tek olarak faydalanılabilir. Çok gelişmiş akış – interpolasyon (flood – interpolation) modelinin, yüzey modeline (groundmodel) bindirilmesiyle alanındaki en kabiliyetli akış – harita (flood mapping) simülasyonları tasarlanmıştır. Opsiyonel olarak tamamen dinamik, 2D yüzeysel akış (surface flood), yüzey-kanal (surface-channel) hidrolik simülasyonları da bulunmaktadır.

Örnek Uygulamalar

  • Sel akış planlaması ve yönetimi,
  • Düşük akım değerlendirmeleri,
  • Su kalitesi değerlendirmeleri,
  • Sedimantasyon ve sediman kontrolü,
  • Su kaynakları yönetimi,
  • Taşkın Tahmin Sistemi, özel hidrolik model geliştirme platformu.
Veri ve Sonuçların Prezentasyonu Veri ve Sonuçların Prezentasyonu2 Veri ve Sonuçların Prezentasyonu3 Kesitler
Kesitler 2 ISIS`e Export ve Import İmkanı Taşkın Modellemesi ve Davranış Grafiği Dere Yatağı Modellemesi