İçme Suyu Modellemesi

İçme Suyu Şebekelerinde Hidrolik ModellemeSu temini ve dağıtım kuruluşları için temel hedef yüksek kaliteli suyun etkin ve sürdürülebilir biçimde sağlanmasıdır . Bu kabul edilebilir bir basınç ve minimal sızıntı kayıpları ile sağlanmalıdır.Örnek Uygulamalar

 • Kaçak yönetimi
 • Pompa optimizasyonu (enerji verimliliği)
 • Bireysel müşteri düzeyinde arz değerlendirmesi
 • Talep yönetimi
 • Tasarım ve kuraklık yönetimi uygulama planları
 • Sermaye yatırım programlarının planlaması
 • Kritik bağlantı analizi
 • Senaryo planlama ve yangın akış analizi
 • Kirlilik olaylarının simülasyonu
 • Su kalitesi ve klorlama değerlendirmesi
 • Sedimantasyon analizi
 • Sistem depolama optimizasyonu
Proje Zamanlaması Özel Simülasyon Seçenekleri İçmesuyu Sistemleri İçin Tasarlanmış Özel Araçlar Pompa Eğrileri – Optimizasyonları
Standart Günlük Analizler Kaçak Lokasyon Bulucu Özel Araçları 3 Boyutlu Görünüm ve Google Earth ile Bağlanabilirlik