Atık Su Modellemesi

Atık Su Şebekelerinde Hidrolik Modelleme

Özel tasarımlı yazılımı sayesinde tüm kentsel su döngüsünü verimli olarak kontrol etmenize olanak tanıyan benzersiz bir araçtır. Uygun maliyetli altyapı işletim yaklaşımlarının belirlenmesini, sistemin tüm elemanların operasyonel ve gerçek zamanlı olarak kolayca kontrol edilmesini sağlar.

Hızlı ve güvenilir bir şebeke modeli kurulumu için spesifik olarak hazırlanan araçlar (infiltrasyon modelleme gibi) barındırır. Tüm şebeke veya alt şebekeler için son derece hızlı ve etkili simülasyonlar sunar. Kullanıcılar 100.000 node’u (düğüm, nokta) kullanarak bile güvenle simülasyon sonuçlarına ulaşabilirler.

Örnek Uygulamalar

 • Drenaj ve kanalizasyon şebekelerinin master planlaması veya çalışmaları
 • İklim değişikliğinin altyapı sistemleri üzerine etkisi
 • Sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri (SUDs – Sustainable Urban Drainage Systems) uygulanmaları
 • Atıksu arıtım işlemlerinin hidrolik analizleri
 • Atıksu sisteminin aralıklı boşalımına ait çözümler (UID`s – Unsatisfactory Intermittent Discharges, CSO’s –Combined Sewer Overflow- veya SSO`s -Sanitary Sewer Overflow-)
 • Sel ve kirlilik tahmin
 • Sediman taşınımı ve su kalitesi modelleme
 • İkincil drenaj ve kentsel yağmur suyu sisteminin değerlendirilmesi ve yönetimi
 • Atıksu sistem değerlendirmesi ve yönetimi
 • İnfiltrasyon Modellemeleri
 • Kentsel drenaj sistemlerinde akış kontrolü, depolama dizaynı ve değerlendirmesi
 • Kentsel yağmur suyu kalite değerlendirmeleri ve kirlilik kontrolü
 • Kombine atık su önleme sistemlerinin tasarımı ve analizi
Gerçek Zamanlı Modelleme Seçilen Hatların Enkesitleri Hızlı, Güvenilir ve Eksiksiz Simülasyonlar