u.AYS Su

İçme Suyu Şebekelerine Yönelik Uygulama Modülü

Universal Su, içme suyu şebekelerine yönelik üretilmiş planlama ve dokümantasyon modülüdür. Kısaca Universal Su; Veritabanı yapısı, nesne tanımları ve öznitelikleri (semboller, hat biçimleri), kontrol ve veri giriş menülerini içermektedir. Günümüzde geçerli olan tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere kolayca uyum sağlayacak bir mimariye sahip olan modül tüm yapısını XML içinde taşımaktadır. Kurumsal ihtiyaçlar programlama bilgisi gerektirmeksizin kolayca eklenebilmektedir. Uygulamanın standart sürümü teknik kurallar ve veri doğrulamalarını kapsamaktadır.

 

Etkili Veri Girişi ve Yönetimi

Universal Su, pratikte kullanılmakta olan iş akışlarını esas alarak çalışmakta ve bu çalışma sırasında da hidrolik olarak verilerin CBS ortamında kaydedilmesini sağlamaya yönelik özellikler sunmaktadır. Mekansal Veritabanı Sunucusu olan ESRI ArcSDE üzerinde kullanıcılar eş zamanlı çalışabilmekte, çalışma alanı ile alakalı arşivlenmiş eski verilere ulaşabilmekte ve kullanabilmektedir.

Universal Su, farklı ölçeklerde farklı planlama ortamlarını (altyapı planlaması, as-built planları, çok katmanlı değiştirme planları ve planın gözden geçirilmesi) desteklemektedir.

 

Gelişmiş Veri Analizi

Universal Su, ArcGIS ve GEONIS Çekirdek programlarının kapsamlı fonksiyonlarını kullanmakta ve bu sayede güçlü analiz araçları sunmaktadır. Bunun ile birlikte şebeke takibine yönelik geliştirilen standart sorgulama araçları da mevcut bulunmaktadır. İsteğe bağlı hazır sorgular üretmek ve sürekli kullanmak mümkündür.
Örnek olarak, içme suyu borularının yaşları, basıncı, son bakım tarihi, vb. bilgiler rahatlıkla sorgulanıp görülebilmektedir.

İdeal Veri Entegrasyonu

Universal Su, işletim sistemi tarafından desteklenen tüm dosyalar ve süreç odaklı sistemler ile kolayca entegre olabilmektedir. Bunun ile birlikte Universal Su modülünde ESRI ve GEOCOM tarafından sağlanan birçok CBS yeteneği ile CAD dosyaları sisteme doğrudan alınabilmekte ya da entegre edilebilmektedir.

Bütüncül Modüler Yapı

Universal Su, XML ile tasarlanmış yapısı sayesinde profesyonel kullanıcılar için üretilen masaüstü ara yüzlerini ve menülerini Universal Web uygulamasına rahatlıkla taşıyabilmektedir. Bu sayede masaüstü ve web üzerinde aynı menü ve veri yapısı üzerinde rahatlıkla çalışılabilmektedir. Bununla birlikte Plot Studio’ da tüm çalışma ortamları için etkili bir çıktı alma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.