u.AYS Elektrik

1. Universal Altyapı Yönetim Sistemi Elektrik Uygulaması (u.AYS Elektrik)

Universal Bilgi Teknolojileri Türkiye’de hızla sürmekte olan altyapı özelleştirmeleri sonucunda ortaya çıkacak bilgi yönetimi açığını coğrafi bilgi sistemi ve altyapı yönetim sistemi konusunda karşılamak amacı ile Avrupa’da sektöründe lider olan GEOCOM firması ile 2 yıl önce anlaşma imzalamıştır. Yapılan anlaşma kapsamında GEOCOM tarafından 20 yıldır geliştirilen ve Avrupa’da altyapı kuruluşları tarafından kullanılan GEONIS ürünlerinin Türkiye’de altyapı sektöründe dağıtım ve hizmet veren kuruluşlara sunulmaya başlanmıştır.

Universal Bilgi Teknolojileri GEOCOM’dan sağladığı altyapı sistemini geçen süre içerisinde Türkiye şartları için geliştirmeye devam etmiş ve ortaya çıkan yeni ürünü u.AYS olarak adlandırmıştır.

Universal altyapı sektörünün gereksinim duyduğu bilginin sahadan toplanmasına yönelik hizmetleri üretmek amacı ile gereksinimler belirlenmiş ve çalışmalar tamamlanmıştır. Universal’ in yerel yönetimlere yönelik uzun yıllardır yaptığı saha çalışmaları ve veri toplama hizmetlerinin getirdiği tecrübenin altyapı sektöründe yapılacak çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

u.AYS Elektrik uygulaması elektrik dağıtım işi yapan kurumların şebekenin yönetimi için en başta gereksinim duyduğu şebeke yönetimini (elektrik hatları, kablolar, trafolar, dağıtım hatları, yüksek orta ve alçak gerilim hatları vb.) ihtiyacını karşılamaktadır.

Elektrik şebekesinin coğrafi bilgi sistemi ortamında yönetimin yanında, yapısında barındırdığı adres yapısı sayesinde u.AYS Elektrik içinde şebekenin doğrudan adrese dayalı olarak üretilmesini gerçekleştirmektedir.

Ayrıca AYS tek adres yapısını kullanarak elektrik şebekesinin abone bilgi sistemi, işletme bakım sistemi, faturalama sistemi gibi sistemlerle de bütünleşmeye imkan vermektedir.

Hemen her elektrik dağıtım şirketinin sahip olduğu SCADA ile entegrasyon doğrudan gerçekleştirilebilmekte, bu durumda u.AYS Elektrik modülünün sahip olduğu önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. u.AYS Elektrik Modülün Yapısı (u.AYS Elektrik)

u.AYS Elektrik çok katmanlı mimariye sahiptir. Mimari içinde entegrasyon’dan ziyade gömülü olarak bütünleşme sağlanmıştır. Mimari içerisinde yer alan her seviyede sağlanan yüksek bütünleşme ile kurumlarda kullanılmakta olan diğer sistemlere yönelik entegrasyonlar sağlanmasına yönelik birden çok yöntem kullanma imkanı yakalanabilmektedir.

Bununla birlikte u.AYS Elektrik yapısı masaüstü çalışmaları ve web çalışmaları için iki ayrı çözüm içermektedir. Teknik çalışma yapan, üretim yapan, rapor alan ve şebeke yönetimde çalışan kullanıcılar için masaüstü çözümü kullanılmakta iken daha geniş kullanıcı kitleleri olan raporlama, çıktı, şebeke incelemesi gibi işler için web çözümü kullanılabilmektedir.

Birinci seviye: Bu mimari temel seviyede mekansal bilginin depolandığı ve saklandığı veritabanıdır. AYS yapısı kurumsal veritabanları olan Oracle ve Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix Dynamic Server ve PostgreSQL veritabanlarını desteklemektedir. u.AYS Elektrik içinde bu kurumsal veritabanları içinde hazırlanmış mekansal veritabanı yapısı ve şemaları hazır olarak kurumlara sunulmaktadır.

İkinci Seviye: Mimariyi ikinci seviyede ESRI ürünleri oluşturmaktadır. ESRI tarafından üretilen coğrafi bilgi sistemi araçları u.AYS yapısını oluşturan üçüncü katmana gerekli CBS araçlarını sunmaktadır.

Üçüncü Seviye: Üçüncü katman içinde ise İsviçreli ortağımız tarafından üretilen ve altyapıya yönelik bütün araçların bulunduğu GEONIS çekirdek yapısı ve Universal Bilgi Teknolojileri tarafından üretilen altyapı uygulamaları modüler olarak bulunmaktadır. Ayrıca şekilden görülebileceği gibi adres bilgi sistemi tüm sistemin kalbinde yer almaktadır.

3. XML Yapısı:

u.AYS Elektrik çözümü tamamen XML yapısı ile düzenlenen açık bir dil üzerinde bulunmaktadır. Universal u.AYS kullanıcılarını yetkin hale getirmek ve kurumların kendilerine yeter hale gelmesini sağlamak amacı ile altyapı çözümünü tamamen XML ile açık bir yapı içinde sunmaktadır. Elektrik üretim ekranları ve veri giriş ekranlarına ait tüm ayarlar ve veri ile ilgili tutulan diğer ayarlar tamamen XML yapısı içinde saklanmaktadır. Bu sayede masaüstünde üretilen bir veri giriş ya da görüntüleme ekranı herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmadan ve yeniden üretilmeden u.AYS web içinde kullanılabilmektedir.

Ekranları oluşturan XML kodlamasını tasarlanması amacı ile tasarım stüdyosu hazırlanmıştır. Bu stüdyo ile veri girişi görüntüleme çalışması yapılacak veritabanına tablosuna doğrudan ulaşarak tasarım yapmak mümkündür.

Tasarlanan ekran XML olarak kaydedilmekte olup yine web tarafında da kullanılabilmektedir. Tüm ekranlar için kullanılabilen tasarım stüdyosu için gerekli eğitim Universal tarafından sağlanmaktadır.

4. Web:

Elektrik şebekesinin yönetilmesi amacı ile masaüstünde sunulan üretim araçları web tarafında portal altyapısı üzerine kurulan u.AYS Web ile çözümlenmiştir. Portal çözümü içinde ihtiyaç duyulan her başlık ayrı bir ana pencere içinde sunulmaktadır. Bu pencereler raporlar, şebeke görünümü, kuruma ait ya da kullanıcıya ait özelleşmiş bilgiler ve internet üzerinden sunulan ücretsiz ürünlerin kullanılabildiği bir içerik sunmaktadır. Bu üründe güvenlik kurumlardan gelecek talepler doğrultusunda kademeli olarak ayarlanabilmektedir.

5. u.AYS Elektrik Şebeke Yönetim Metodu

u.AYS Elektrik için elektrik şebekesine ait 2 adet ağ yönetim disiplini bulunmaktadır. Elektrik şebekesi yönetimin getirdiği yoğun bilginin kolaylaştırılması amacı ile bu metot oluşturulmuştur. Kısaca şebeke ağlarına bakacak olursak;

İletim hattı – Tesis veya Yapım Planı’nda

u.AYS iletim hatlarını bu seviyedeki şebeke ağında bulundurmaktadır. Gerçekte dünyada olduğu gibi bir iletim hattı tüm kablo ve boruların aynı hat üzerinde yığınıdır aslında. Sistemde kullanılan plan şemasına göre daha yalın ve anlaşılır bir hat sistemidir.

u.AYS iletim hattı sistemde gerçek inşaat hattını, genişliğini ve tam koordinatları göstermektedir. Bu nedenle doğru pozisyon ve doğru geometriyi (uzunluk dahil) göstermektedir.

Plan şeması (Kablolar)

Bu ağ seviyesi kabloların topolojisini temsil etmektedir. Güç istasyonu ve binalarla bağlantılı kablo elektrik şebekesinin doğru topolojisini göstermektedir. Sisteme ait tüm detay mevcuttur. Elektrik akımı için Şebeke Analizleri; şematik planları üzerinde yapılmaktadır.

Örneğin bir istasyona bağlı evler sadece “plan şeması” üzerinden analiz edilebilir. Kabloların şematik sunumudur. Coğrafi konumu değil gösterim ön plandadır. Örneğin kablo uzunlukları kesin analizleri iletim hattı referansı (iletim hatları doğru coğrafi konumu gösterir) üzerinden yapılmalıdır.

  • İletim hatları, kablo ve borular gibi birbiri ile ilişkilidir. Bu ilişki sayesinde (Bir iletim hattında birçok kablo bulunmaktadır) her iletim hattının içeriği tespit edilebilir.
  • İletim hatlarını kullanmadan da u.AYS Elektrik kullanmak mümkündür. Ağ analizlerini iletim hattı olmadan gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bazı iletim hatları ile ilgili özel fonksiyonlar iletim hatları olmadan kullanılamaz.
  • İletim hatları yer üstünde bulunan kablolar için (Havai hatlar) daha az önem arz etmektedir.

6. u.AYS Elektrik Modülünün Yetenekleri

Veri Üretimi ve Veri Üretim Ekranları

u.AYS Elektrik içinde elektrik şebekesinin üretilmesi ve üretilen şebekeye ait metinsel bilgilerin girilmesi amacı ile baştan sona ilişkisel çizim araçları ve ekranları mevcuttur. Çizim ekranları öncelikle ana menü altında toplanmıştır.

Örnek olarak bir trafonun sisteme yerleştirilmesi ana menüde bulunan ekrandan yapılmakta ardından yerleştirilen trafonun sisteme kaydı yapılmak istendiğinde trafoya ait gerekli bilginin girilmesi için gerekli veri editörleri otomatik olarak açılarak bilgilerin girilmesi sistem tarafından talep edilmektedir.

Trafolara ait her bir veri editöründe trafonun detay şemaları da dinamik olarak saklanabilmektedir. Sistem kullanıcıların oldukça detaylı olarak ela alınan şebeke yönetimini kolaylaştırmak için tüm süreçlerin ana bir ekran üzerinden sürdürülmesi sağlanmıştır. Trafo veri giriş ekranında bulunan detay diyagramı menüsünde istasyondan çıkan yüksek, orta ve alçak gerilim hat şemaları detaylı ve dinamik olarak bulunmaktadır.

Bununla beraber şebekenin yönetimine ait diğer önemli bir araçta electro aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu menüde bulunan araçlar ile şebeke güzergahları, trafoya giren ve çıkan tüm hatların düzenlenmesi gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir.

Raporlama

u.AYS Elektrik altında oldukça gelişmiş raporlama araçları mevcuttur. Bu araçlar sayesinde hem şebekeden hem de şebekeye entegre olan tüm sistemlerden rapor üretmek mümkündür.

Sorgulama ve İstatistikler

u.AYS içinde sorgulama için üretilmiş özel sorgu ağaçları bulunmaktadır. Bu araçlar ile kriter belirterek sorgu üretmek ve üretilen sorguyu kullanarak rapor almak oldukça kolaydır. Ayrıca, gerilimi, malzeme türü, belirtilen alan ya da buna benzer kullanıcılar tarafından seçilecek kriterlere göre toplam hat uzunlarının bulunması ve raporlanması mümkündür. Bu raporlar MS Ofis ortamına ya da PDF ortamına aktarılabilmektedir.

Şebekeden istatistik bilgi üretimi de diğer bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Şebeke bulunan her nesne için ya da nesneye girilmiş metin bilgisi kriter olarak kullanılabilir. Ayrıca entegrasyon sonucu ortaya çıkacak karma bilgide istatistik raporu üretiminde kullanılabilmektedir.

Bununla birlikte sistemden Hizmet Hattı Raporları, Kablo Raporları, Küçük Bağlantı Hattı Raporları, Işık/Lamba Raporları, Tüp ve Koruma Raporları, Menhol Raporları, Trafo Rarorları, Destek Yapısı Raporu ve Aktarım Hattı rapor başlıklarında dinamik rapor üretmek mümkündür.

Çizim Alma

Sistem ölçek bazında, hatlar bazında ya da şebeke neneleri bazında çizim üretmek mümkündür. Üretilen çizimler dijital ortamlarda saklanabileceği gibi doğrudan baskı da alınabilmektedir. Elektrik şebekesinin basılmasına yönelik tüm fonksiyonları içeren biz çizim stüdyosu sistem de mevcuttur. Çizimler ayrıca, belirlenmiş ölçek ya da kriterler bazında hazır olarak sisteme kaydedilebilmekte ve dinamik görüntülenebilip baskı alınabilmektedir.

u.AYS Elektrik Entegrasyon

7. u.AYS Elektrik aşağıdaki tabloda yer alan başlıklarda entegrasyon için hazır bir üründür.

INFOR Universal AYS ESRI tabanı üzerinde geliştirilmiştir. Infor ve ESRI entegrasyonu doğrudan iki şirket arasında her versiyon yapılmaktadır. Universal AYS ve Infor bu yüzden doğrudan entegre çalışabilemektedir.
SAP XI ve altyapı aracı üzerinden entegre edilmektedir.
SCADA SCADA tarafından üretilmekte olan metin dosyaları ya da veritabanları üzerinde entegrasyon sağlanmaktadır.
MIS (Müşteri Bilgi Sistemi) Kuruluşlarda bulunan MIS sistemlerinden sağlanan tablo görünümleri ya da servisler üzerinden istenen bilgileri şebekeye entegre edilmektedir.
Araç Takip Sistemleri Araç takip sistemleri ile servisler bazında entegrasyon yapılmaktadır.
Çağrı Merkezi (Call Center) Elektrik şebekesinde bulunan her nesnenin metinsel bilgisinin tutulduğu herhangi bir sistem ile veritabanı ilişkileri kullanılarak ya da servisler temelinde entegrasyon yapılmaktadır.
AMR Uzaktan okunan sayaçlar yada diğer araçlar için OPC sunucular üzerinden entegrasyon sağlanmatadır.
ilgili Linkler

Linkler:

 

ilgili Görseller
2. u.AYS Elektrik Modülün Yapısı
3. XML Yapısı

(Kablo/İletim Hattı)(XML Tasarım Görünümü)
(XML Tasarım Görünümü)
4. u.AYS Web

(u.AYS Web Üzerinde Veri Editörleri ve Şebeke Genel Gösterimi)
5. u.AYS Elektrik Şebeke Yönetim Metodu

(İletim Hattı Şeması Gösterimi)
(Plan Şeması Gösterimi)
(Saha Görünümü)
6. u.AYS Elektrik Modülünün Yetenekleri

(Şebeke çizimi – Anamenü Görünümü)
(Trafo`ya ait Sözel Bilgi, Şema, Belge, CAD Çizimlerinin Girildiği Veri Editörü)
(Trafo Detay Şemaları)
(Trafo İç Hat Şemaları)
(Trafo Genel Rapor Görünümü)
(Rapor ve İstatistik Raporu)
(Yalın Halde Şebeke Çizimi)
(1/500 Detay Şeması Baskısı)