u.AYS Atıksu Yönetimi

Kanalizasyon ve Atıksu Sistemine Yönelik Uygulama Modülü

Universal Atıksu modülü, atıksu şebekesi, toplama havzası, kanalizasyon planlaması ve dokümantasyonu için GEONIS çekirdek üzerinde çalışmakta olan bir uygulama modülüdür. Uygulama modülü; veritabanı yapısı, nesne tanımları öznitelikleri (semboller, hat stilleri), menü kontrolü ve öznitelik veri giriş menülerinden oluşmaktadır. Günümüzde geçerli olan tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere kolayca uyum sağlayacak bir mimariye sahip olan modül tüm yapısını XML içinde taşımaktadır. Kurumsal ihtiyaçlar programlama bilgisi gerektirmeksizin kolayca eklenebilmektedir. Uygulamanın standart sürümü teknik kurallar ve veri doğrulamalarını kapsamaktadır.

Etkili Veri Girişi ve Yönetimi

Universal Atıksu, pratikte kullanılmakta olan iş akışlarını esas alarak çalışmakta ve bu çalışma sırasında da hidrolik olarak verilerin CBS ortamında kaydedilmesini sağlamaya yönelik özellikler sunmaktadır. Gelişmiş ilişkisel nesne yönetiminden dolayı, nesneye yönelik birçok iş kalemi bir aşamada birleştirilebilmekte ve çözümlenebilmektedir. Standart sürümde veri kontrolü ve doğrulamasına yönelik sunulan doğrulama araçları ve kurallar gerektiğinde ihtiyaçlara göre artırılabilmekte ya da düzenlenebilmektedir.

Universal Atıksu, farklı ölçeklerde farklı planlama ortamlarını (altyapı planlaması, as-built planları, çok katmanlı değiştirme planları ve planın gözden geçirilmesi) desteklemektedir.

İdeal Veri Entegrasyonu

Universal Atıksu, işletim sistemi tarafından desteklenen tüm dosyalar ve süreç odaklı sistemler ile kolayca entegre olabilmektedir. Bunun ile birlikte Universal Atıksu modülünde ESRI ve GEOCOM tarafından sağlanan birçok CBS yeteneği ile CAD dosyaları sisteme doğrudan alınabilmekte ya da entegre edilebilmektedir.

Gelişmiş Veri Analizi

Universal Atıksu, ArcGIS ve GEONIS Çekirdek programlarının kapsamlı fonksiyonlarını kullanmakta ve bu sayede güçlü analiz araçları sunmaktadır. Bunun ile birlikte şebeke takibine yönelik geliştirilen standart sorgulama araçları da mevcut bulunmaktadır. İsteğe bağlı hazır sorgular üretmek ve sürekli kullanmak mümkündür.

Universal Atıksu kanal hesaplamaları için kullanılan 3. Parti yazılımlara yönelik entegrasyon özelliği taşımaktadır. Kanal hesaplamalarına yönelik çalışmalar Universal Atıksu içinde rahatlıkla yapılabilmektedir.

Buna ilave olarak örneğin, sahadan elde edilmiş mevcut kanalizasyon durum verilerini veya hasar verilerini Universal Atıksu içine aktararak daha sonra bu verilerin görüntülenmesi ve değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca Universal Atıksu içerisinden belirlenmiş parametreleri mobil cihazlarda da çalıştırmak mümkündür.

Bütüncül Modüler Yapı

Universal Atıksu, XML ile tasarlanmış yapısı sayesinde profesyonel kullanıcılar için üretilen masaüstü ara yüzlerini ve menülerini Universal Web uygulamasına rahatlıkla taşıyabilmektedir. Bu sayede masaüstü ve web üzerinde aynı menü ve veri yapısı üzerinde rahatlıkla çalışılabilmektedir. Bununla birlikte Plot Studio’ da tüm çalışma ortamları için etkili bir çıktı alma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.