Geocom-logo-300x71

Akıllı Şebeke yönetiminde evrensel tecrübe ve teknoloji. Avrupanın en yaygın harita tabanlı “Çoklu Şebekelerde (Elektrik, Gaz, Su) Varlık Yönetimi” çözümlerini, yerel deneyim ve destek ile sunuyoruz.

geonis

Universal’in elektrik şebekeleri için sunduğu GIS çözümü, elektrik dağıtım işi yapan kurumların gereksinim duyduğu şebeke yönetimi (elektrik hatları, kablolar, trafolar, dağıtım hatları, yüksek orta ve alçak gerilim hatları vb.) ihtiyacını karşılamaktadır.Elektrik şebekesinin coğrafi bilgi sistemi ortamında yönetimin yanında, yapısında barındırdığı adres yapısı sayesinde şebekenin adrese dayalı olarak üretilmesini gerçekleştirmektedir.

geonisElektrik1

Universal’in elektrik şebekeleri için sunduğu GIS çözümü, elektrik dağıtım işi yapan kurumların gereksinim duyduğu şebeke yönetimi (elektrik hatları, kablolar, trafolar, dağıtım hatları, yüksek orta ve alçak gerilim hatları vb.) ihtiyacını karşılamaktadır.Elektrik şebekesinin coğrafi bilgi sistemi ortamında yönetimin yanında, yapısında barındırdığı adres yapısı sayesinde şebekenin adrese dayalı olarak üretilmesini gerçekleştirmektedir.

geonisElektrik1
gas

Universal’in gaz dağıtım şebekeleri için sunduğu GIS çözümü,gaz şebekesinin coğrafi bilgi sistemi ortamında yönetimin yanında yapısında barındırdığı adres yapısı, Universal’in GIS çözümü içinde şebekenin doğrudan adrese dayalı olarak üretilmesini gerçekleştirmektedir.

Universal’in gaz dağıtım şebekeleri için sunduğu GIS çözümü,gaz şebekesinin coğrafi bilgi sistemi ortamında yönetimin yanında yapısında barındırdığı adres yapısı, Universal’in GIS çözümü içinde şebekenin doğrudan adrese dayalı olarak üretilmesini gerçekleştirmektedir.

gas

Universal’in su dağıtım şebekeleri için sunduğu GIS çözümü,su şebekesinin GIS ortamında şebeke yönetiminin yanında yapısında barındırdığı adres yapısı GIS çözümünün içinde şebekenin doğrudan adrese dayalı olarak üretilmesini ve tüm altyapı elemanlarının aynı adres verisini kullanmasını sağlar.GIS üzerinden elde edilen bilgi ve veriler, kaliteli su dağıtımı için gerekli araştırmaların ve tasarımların elde edileceği hidrolik modelleme için temel girdi verisi olarak kullanılır.

geonisSu3

Universal’in su dağıtım şebekeleri için sunduğu GIS çözümü,su şebekesinin GIS ortamında şebeke yönetiminin yanında yapısında barındırdığı adres yapısı GIS çözümünün içinde şebekenin doğrudan adrese dayalı olarak üretilmesini ve tüm altyapı elemanlarının aynı adres verisini kullanmasını sağlar.GIS üzerinden elde edilen bilgi ve veriler, kaliteli su dağıtımı için gerekli araştırmaların ve tasarımların elde edileceği hidrolik modelleme için temel girdi verisi olarak kullanılır.

geonisSu3
geonisAtikSu4

Universal’in atık su şebekeleri için sunduğu GIS çözümü; atık su şebekesi, toplama havzası dokümantasyonu ve yönetimi için komple bir çözüm sunar.  GIS üzerinden elde edilen bilgi ve veriler taşkın ve sel olaylarının önlenmesi için gerekli araştırmaların ve tasarımların elde edileceği taşkın ve sel modelleme ve simülasyonları için temel veri girdisi olarak kullanılır.

Universal’in atık su şebekeleri için sunduğu GIS çözümü; atık su şebekesi, toplama havzası dokümantasyonu ve yönetimi için komple bir çözüm sunar.  GIS üzerinden elde edilen bilgi ve veriler taşkın ve sel olaylarının önlenmesi için gerekli araştırmaların ve tasarımların elde edileceği taşkın ve sel modelleme ve simülasyonları için temel veri girdisi olarak kullanılır.

geonisAtikSu4