Akıllı Şebeke Yönetimi

Günümüzde kullanılmakta olan elektrik dağıtım şebekeleri, yapıldığı dönemlerdeki ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektriği bir noktadan başka bir noktaya iletmek üzere tasarlanmışlardı. Oysaki günümüzde sadece elektriği değil aynı zamanda bilgiyi ve veriyi de iletebilecek şebekelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple elektrik dağıtım şebekeleri ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir.

 

Ülkemizde özellikle Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmeleri sonucunda Akıllı Şebeke (Smart Grid) kavramı hızlıca hayatımıza girmiş ve dağıtım şirketleri tarafından akıllı şebekeler için teknolojik yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Peki, Akıllı Şebeke deyince ne anlamamız gerekir?

 

Akıllı Şebekeler temel olarak; artan enerji talebi karşısında, dağıtım şebekesini daha güvenilir ve dayanıklı hale getirmeyi, arz-talep dengesini daha iyi kontrol etmeyi, tasarruf sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye dahil edilmesini kolaylaştırmayı, dağıtım maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen, bilgi sistemleri ve iletişim ağları ile donatılıp ölçüm ve kontrol teknolojileriyle desteklenmiş olan yeni nesil şebekelerdir. Enerjinin üretildiği noktadan tüketiciye kadar olan tüm şebeke varlıklarının birbirleri ile haberleşebilmesini, izlenebilmesini ve yönetilebilmesini amaçlar. Bu kapsamda birçok dağıtım şirketi çok ciddi yatırımlar yaparak ERP, SCADA, DMS, OMS, GIS, CRM vb projeleri hayata geçirmeye başladılar. Bu sayede kendi “Akıllı Şebeke” lerini tesis etmeye başladılar.

 

Universal’ in akıllı şebekeler için üretmiş olduğu xmap ürünü; platformdan bağımsız, CBS tabanlı entegre iş süreçlerini gerçekleştirebilen, kurallı veri güncelleme imkanı sunan, akıllı şebekeler için çok önemli olan geometrik ağın yaşatılmasını ve şebekedeki varlıkların yaşam döngülerinin coğrafi bilgi sistemi içinde sürdürülebilmesini sağlayan yeni nesil CBS Web çözümüdür. xmap tüm bunları kurumlardaki diğer akıllı şebeke çözümleri ile entegre olarak yapar.

 

Uygulamadaki ekran ve sorgular XML dosyaları ile tanımlanmaktadır. Bu yeteneği sayesinde kurumlar istedikleri gibi yeni ekranlar tasarlayabilmekte veya var olan bir formu güncelleyebilmektedirler.

 

Bununla birlikte xmap, SAP HANA platformu ile de entegre olabilen ve gerçek zamanlı coğrafi analizler yapabilen bir mimariye sahiptir. Bu yetkinliğini geliştirme platformu olan ArcGIS for Server’ dan alır. SAP HANA’ ya direk bağlantı kurabilir ve SAP HANA’ daki konumsal veriler üzerinden analizler yapabilir.

 

xmap’ in başlıca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Coğrafi tabanlı entegre iş süreçleri
  • SAP HANA ile yakın-gerçek zamanlı coğrafi analiz imkanı
  • Grafik veriler üzerinde kurallı, network ve snap (yakalama) modunda editleme
  • Coğrafi sınırlar ile kullanıcıları bölgelere göre yetkilendirebilme

 

Hedef Sektör;

  • Elektrik Dağıtım Şirketleri
  • Doğal gaz Dağıtım Şirketleri
  • Su ve Kanalizasyon Şirketleri
  • Bünyesinde coğrafi tabanlı iş süreci barındıran tüm kurum ve kuruluşlar