Abone Yönetim Sistemi (ABYS)

Belediyelerin önde gelen hizmet alanlarından olan Su Dağıtımı ve Bakım İşi, bilgi teknolojileri kullanılarak yönetilmesi gereken bir iş kolu haline gelmiştir. Kendine özgü yapılanması, iş yapma şekli ve öncelikleri olan Su İşletmeleri, Belediyelerin çok önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte, iyi yönetilemediği takdirde vatandaş memnuniyetini olumsuz etkileyecek kapasiteye de sahiptir.

 

Su işletmeleri, üstlendikleri iş gereği verdikleri hizmetlerin neredeyse tamamı sahada gerçekleşmektedir. İş Emirleri kullanılarak yönetilen saha operasyonları verilen hizmetin kalitesini ve maliyetini çok yakından ilgilendirmektedir. Vatandaşın günlük yaşamını ve yaşam kalitesini çok yakından ilgilendiren hizmetlerin hızlı, etkin ve de doğru bir şekilde verilebilmesi için kesintisiz iş akışını sağlayacak İş Süreç Yönetim Sistemlerine (İSYS) ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Suyun kaynağından vatandaşın musluğuna ulaşana kadar geçirdiği tim aşamalar ve bunların yönetilmesi için ihtiyaç duyulan araçlar Universal tarafından evrensel standartlar ve yerel destekle sunulmaktadır. Uluslararası ortaklıkları (Innovyze ve Geocom) ile Hidrolik Modellemeden, Projelendirmeye, Risk Yönetimine, Akıllı Şebeke Yönetimine, Şebeke Temizliği ve Bakımına, Abone Yönetimine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

 

ABYS uygulaması su işletmelerine, Universal’ın uzun sektörel deneyimleri ile geliştirilmiş, entegre ve kesintisiz bir yönetim platformu sunmaktadır. FlexCity Platformunun Su İşletimlerine yönelik ürettiği Abone Yönetim Sistemi Uygulamasının sahip olduğu bazı özellikler;

 

 • Yeni Abonelik
 • Abone Yönetimi
 • Tesisat Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Uzaktan Okuma
 • İş Emri Yönetimi
 • İş Süreç Yönetimi ve Süreç Modellemesi
 • Konum Duyarlı Çalışma
 • Hukuksal Süreç Yönetimi
 • Endeks Okuma, Faturalama, Tahakkuk ve Tahsilat
 • Mahsup ve Düzeltme İşlemleri
 • Gelişmiş Tarife Yönetimi
 • Ön Ödemeli Sayaç Yönetimi
 • Ve diğer MIS Uygulamalar ile Entegrayon (Muhasebe, Bütçe, EBYS gibi)

 

Uluslararası İş Ortaklarının sunduğu evrensel ve CBS altlıklı çözümler ile de Su İşletmelerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 

 • Projelendirme ve Hesaplama
 • Hidrolik Modelleme
 • Motor ve Şebeke Kapasite Hesaplaması
 • Gerçek Zamanlı Talep ve Arz Modellemesi
 • Akıllı Şebeke Yönetimi
 • Kayıp, Kaçak Analizi
 • Şebeke Risk ve Korozyon analizleri
 • Şebeke Temizliği
 • Atık Su Yönetimi
 • SCADA Entegrasyonu
 • Bakım ve İşletme Yönetimi
 • Varlık Yönetimi